top of page

คำอำนวยพร 18 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[หากทนต่อความเหงาได้ แสดงว่าจิตใจสงบนิ่งได้]


“หากกั้นความโลภ ปิดสิ่งรบกวน ชั่วชีวิตจักไม่มีกังวล”


ประโยคนี้หมายถึง ประสาทสัมผัสทั้งหลายมีความชอบของตัวเอง แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกิเลส ตาและหูชอบแสง สี เสียง ปากและจมูกชอบรสชาติดีและกลิ่นหอม หากทำตามความทะยานอยาก ย่อมก่อให้เกิดภัยพิบัติ ดังนั้น ต้องทำจิตให้ผ่องใส ลดละกิเลส ปิดประตูแห่งภัยพิบัติ จึงไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างเหนื่อยยาก และไม่รู้จุดสิ้นสุด


“กั้นความโลภ ปิดสิ่งรบกวน” คือวิธีการฝึกฝนความสงบ “ชั่วชีวิตจักไม่มีกังวล” คือประสิทธิผลของความสงบนิ่ง หากชีวิตคนเราไม่มีความสงบ ย่อมไม่อาจพักผ่อนบำรุงรักษาดำรงชีวิต และทำงานให้ดีได้ ใจคือตัวรองรับภูมิปัญญามิติสูง ใจต้องว่างเปล่าจึงจะมีญาณ หากมีอาการหงุดหงิดไม่สงบนิ่ง มีแต่จะผลาญชีวิตไปท่ามกลางความร้อนรน


“กั้นความโลภ ปิดสิ่งรบกวน” มิใช่ให้เราปิดกั้นตัวเอง แต่เป็นการเตือนเราว่า จงลดความทะยานอยาก หากในใจมีความทะยานอยาก จะเปรียบเทียบกับผู้อื่น เมื่อควบคุมไม่ได้ก็แย่งชิง เมื่อแย่งชิงไม่ได้จึงเกิดความเคียดแค้น ความเคียดแค้นอันเกิดจากจิตใจไม่สงบ คือมูลรากที่นำพาให้เกิดภัยพิบัติ อันที่จริง การเติมเต็มความทะยานอยากล้วนไม่ยั่งยืน ทันทีที่เสพติด จะเลิกได้ยากมาก


ความเบื่อหน่ายต่อการฝึกฝนจิตคืออุปสรรคของการฝึกปฏิบัติที่ฟันฝ่าได้ยาก การทนต่อความเหงาได้ ทำงานง่ายๆ ด้วยความตั้งใจ ทำจนเกิดปีติ แสดงว่าจิตใจสามารถสงบนิ่งได้ นี่คือการเพิ่มพลังแห่งความเชื่อและศรัทธา “ความเชื่อ” คือกฎที่ต้องปฏิบัติตาม “ศรัทธา” คือทิศทางที่ปรารถนา ผู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธา ในใจจึงจะมีพลัง การทำงานจึงมีแรงขับเคลื่อน และประสบความสำเร็จได้ในท้ายที่สุด ดังนั้น จึงเรียกว่า “ชั่วชีวิตจักไม่มีกังวล”


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1564)

* * *


18 能耐得住寂寞,代表心能安定

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载18


原文:“塞其兑,闭其门,终身不勤。”


生命尊严来自内在丰盈,而不是欲望满足。

能耐得住寂寞,代表心能安定。


“兑”指喜悦,也指兑换;“门”指出入;“勤”指劳作,这是一个中性词,不是现代汉语讲的勤奋。这句话表示,耳目喜欢声色,口鼻喜欢香味,所有感官各有所好,这就是欲望的源头。如果纵欲,必生灾殃,所以要清心寡欲,关闭祸患之门,才不会疲于奔命,最后不知所终。


“塞其兑,闭其门”是修静的方法,“终身不勤”是宁静的效用。人生若没有静,既无法休养生息,也无法做好事情。心是下载高维智慧的载体,心要空才有灵,若躁动不安,就只能在浮躁中消耗生命。


“塞其兑,闭其门”不是让人封闭自己,而是提醒我们:降低欲望。心中有欲,就要与人比较;控制不住,就要争夺;争不到手,就起嗔恨。一个人因心有不平而生的嗔恨,是招灾引祸的根源。其实,欲望的满足都不恒久,一旦上瘾,想戒掉可不容易。


枯淡处炼心是修行一个难跨的坎。能耐得住寂寞,把简单的事用心做,做得生出喜悦,代表心能安定,这是信仰的力量在升起。“信”是遵守的规律,“仰”是渴望的方向。有信仰的人,内心才有力量,做事才有动力,最终才能取得成功,所以叫“终身不勤”。


赵妙果,2022年5月18日,第1564

1 view0 comments

Comments


bottom of page