top of page

คำอำนวยพร 18 มีนาคม 2565** การแสวงหาเต๋าเพียงเพื่อแสวงหาเต๋าจะเป็นเพียงความฝัน การสั่งสมคุณธรรมเพียงเพื่อสั่งสมคุณธรรม ที่สุดแล้วจะเป็นเพียงความว่างเปล่า เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง เต๋าที่ยิ่งใหญ่ไร้นาม คุณธรรมสูงสุดไร้อัตตา หากไม่มีคุณธรรมที่เป็นการลงมือทำ ย่อมไม่อาจฝึกฝนเต๋าในดวงจิตให้สำเร็จได้ หากไม่มีวิถีทาง (เต๋า) ที่ถูกต้อง ก็ไม่อาจสั่งสมคุณธรรมได้เช่นกัน บทบาทของ "คุณธรรม" คือการให้อภัยสรรพสิ่งในจักรวาล คุณธรรมหล่อเลี้ยงและดูแลสรรพสิ่ง หากมีเต๋าแต่ไม่มีคุณธรรมคอยดูแล ย่อมไม่อาจฝึกฝนเต๋าสำเร็จได้ เต๋าคือ "รับใช้คนทั่วหล้าดุจสนใจร่างกายตน จึงมอบโลกให้เขาดูแล" คุณธรรมคือ "ด้วยรักถนอมโลกดังชีวิตตน จึงฝากโลกให้เขาดูแล" เต๋าคือคุณธรรมแห่งความสำเร็จที่สร้างสรรค์ กว้างใหญ่ และสมดุล


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[ไม่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่สวนทางกับเต๋า]


1.2 หากไร้ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่สวนทางกับเต๋า ย่อมไม่เกิดผลที่อันตรายได้


“เดินเท้าไม่พานพบเสือสิงห์ เข้าสมรภูมิไม่ถูกฆ่า”


คำว่า “พานพบ” หมายถึง การพบโดยมิได้ตั้งตัว ประโยคนี้หมายความว่า “เสือสิงห์และแรด” ทำร้ายคน หากพบเจอมักถูกทำร้าย ในสมรภูมิมี “ทหาร” ซึ่งทำร้ายศัตรู หากต่อต้านย่อมถูกฆ่า แต่ผู้รู้รักษาชีวิตจะไม่เดินบนเส้นทางที่อันตราย ดังนั้น จึงไม่พบสัตว์ร้าย เมื่อไม่มีจิตคิดฆ่าใคร ดังนั้น จึงไม่ถลำสู่สมรภูมิที่มีการฆ่าฟันกัน


การวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่า จักรวาลก่อตัวขึ้นจากแรงสั่นสะเทือนของพลังงาน พลังงานที่มีความถี่เดียวกันจะดึงดูดให้เกิดแรงสั่นสะเทือนร่วม ซึ่งจะดึงดูดซึ่งกันและกัน โลกที่เราดำเนินชีวิตอยู่ การดำรงอยู่ของร่างกายและวัตถุคือแรงสั่นสะเทือนความถี่ต่ำ ส่วนจิตสำนึกของคนคือแรงสั่นสะเทือนความถี่สูง ทุกสิ่งที่เราพบเจอ ล้วนถูกจิตสำนึกดึงดูดเข้ามา


กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อคนเราเกิดความคิดขึ้น เกิดขึ้นจากความว่างเปล่าตามเหตุปัจจัย เมื่อโอกาสสุกงอม จึงปรากฏผล เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนบางคนของเราที่ไม่มีวาสนาต่อกัน เมื่อเราจบการศึกษาแล้วยังไม่รู้ว่ามีเขาดำรงอยู่ สำหรับเราแล้วถือว่า “ไม่มี” เขา แต่วันหนึ่งเราเกิดมีความคิดขึ้นมาอย่างกะทันหัน อยากสัมภาษณ์เพื่อนสักสองสามคน ทำให้เราได้พบเขา จึงกลายเป็น “มี” เขาขึ้นมา ระหว่างเรากับเขาอาจพัฒนาความสัมพันธ์จนมีเรื่องราวใหม่ ๆ ขึ้น นี่คือ “สรรพสิ่งทั่วหล้าเกิดจากมี มีเกิดจากไม่มี”


การที่เรียกว่า “มีหรือไม่มี” เป็นการกล่าวเจาะจงถึงความรู้สึกของคน แต่สำหรับเต๋าแล้ว มันดำรงอยู่ตลอดกาล มีหรือไม่มีเป็นเพียงรูปแบบการแสดงออกที่แตกต่างกันเท่านั้น ผู้รู้รักษาชีวิตจะไม่พานพบอันตราย เพราะเขา “จัดการก่อนเกิดปัญหา” ไม่เคยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่สวนทางกับเต๋า ดังนั้น จึงไม่ออกผลที่เป็นอันตรายเหล่านั้น


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 18 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1502)

* * *


** 只为求道而求道终究是一个梦,只为积德而积德到头是一场空。道创造万物,德养育万物,大道无名,至德无我。没有行为上的德,修不成心中的道;没有正确的道,也累积不了德。“德”的功能,就是包容宇宙万物,德是用来培养万物、滋润万物的。有道没有德来保养,这个道就不可能修成!道,是“贵以身为天下,若可寄天下”的道;德,是“爱以身为天下,若可托天下”的德!道是创造、广大、平衡的大成功之德!

早安!* * *


18不种背道而驰的种子

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载18


十一、没有背道而驰的种子,就结不出危险的苦果。


“陆行不遇兕虎,入军不被甲兵”


“遇”指不期而至;“兕”指犀牛。这句话表示,“兕虎”伤人,遇之必损;“甲兵”伤敌,抗之必伤。但善摄生者不行险路,所以遇不到伤人的猛兽;不动杀心,所以不会陷入兵祸杀戮之中。


科学研究证明,宇宙是能量震动形成的,同频能量将引起共振,并相互吸引。我们所生活的世界里,身体、物质等存在是能量的低频振动,而人的意识则是能量的高频振动。您遇到的一切,都是意识吸引过来的。


换言之,人一起心动念,因缘凭空而生;时机成熟时,果报就出现。就像某些同学,与您无缘的,您毕业时都不知道他的存在,于您而言他就是“无”。但您某天突发奇想,想去采访几个同学,于是您遇到他,他就变成了“有”,您们之间就可能演绎出新的故事,这就是“天下万物生于有,有生于无”。


所谓“有无”都是针对人的感受而言,但对大道来说,它永恒存在,有无只是它不同的表现形式而已。善摄生者不会遭遇危险,是因为他“为之于未有”——从来不种背道而驰的种子,所以结不出那些危险的苦果。


赵妙果,2022年3月18日,第1502天

1 view0 comments

Comentários


bottom of page