top of page

คำอำนวยพร 18 เมษายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)

Updated: Apr 20, 2022


วันนี้ไม่มีบทอรุณสวัสดิ์จากท่านอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ…แต่มีคลิปคำอธิษฐาน ขอให้โควิดที่จีน ที่เซี่ยงไฮ้หมดไป ซึ่งจริงๆ อาจารย์ไม่ได้ส่งให้ชาวไทยโดยตรง แต่ทีมงานเห็นว่าจะส่งให้ชาวเต้าซิ่นไทยช่วยตั้งจิตอธิษฐานให้ชาวจีน และเป็นตัวอย่างในการใช้ชาวนาสุขสันต์ด้วย…ในคลิปความยาว 8 นาที เป็นเสียงอ่านของอาจารย์จ้าวเหมี่ยวกว่อ อาจารย์ชาวจีนเสียงผู้ชาย แล้วก็เสียงอ่านรวมหลายคน ทั้งหมดอ่านเนื้อหาเดียวกัน แต่เหมือนท่องสื่อซ้ำกัน 3 รอบ เนื้อหาตามนี้…


อันผิงไท่

ให้ฉันมองเห็น ได้ยิน รู้สึกได้ และรู้ว่า

ฉันเป็นผู้ที่ รักเมตตาทำความดี จิตผ่องใสลดกิเลส ถ่อมตนอ่อนโยน เทิดเต๋าทูนคุณธรรม คนทั่วโลกเพื่อส่วนรวม สร้างนาบุญให้มากหลาย ปกครองด้วยอู๋เหวย ทำดีเสมอต้นเสมอปลาย ฟ้าดินยืนยง รวบรวมสมาธิ ฟ้าคนเป็นหนึ่ง เต๋าธรรมชาติ


ฉันเป็นผู้ที่ พากเพียรในการนำเคล็ดลับแห่ง “ความสำเร็จและแสงสว่างอันยิ่งใหญ่” มาประยุกต์ใช้ให้ดีที่สุดในการทำงาน การศึกษา ครอบครัว และรับใช้สังคม


ฉันขอสะท้อนผลจากการปฏิบัติ

ให้โควิดในประเทศจีนจงหมดไป

ให้ผลการตรวจหาเชื้อในเซี่ยงไฮ้เป็นลบทั้งหมด

ให้ผลการตรวจหาเชื้อในท้องถิ่นที่ฉันอยู่เป็นลบทั้งหมด

ให้ผลการตรวจหาเชื้อทั่วประเทศเป็นลบทั้งหมด

โลกสงบสุข อันผิงไท่


ฉันคู่ควรได้ดื่มด่ำคำอำนวยพรจากบรรพบุรุษและบิดามารดา

ฉันคู่ควรได้ดื่มด่ำคำอำนวยพรจากสวรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง การศึกษาก้าวหน้า การงานประสบความสำเร็จ และสมบูรณ์พูนสุข


บัดนี้

พลังรักอันอบอุ่นเปี่ยมล้นในกายใจของเรา

ขอโทษ โปรดให้อภัย ขอบคุณ ฉันรักคุณ

จงถ่ายทอดความรักไปทั่ว... ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[เปล่งประกายท่ามกลางการต่อสู้]


3.3 แทนที่จะเสียเวลาไปกับการพร่ำบ่น มิสู้เปล่งประกายท่ามกลางการต่อสู้


“เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง วัตถุมีรูป เหตุการณ์ประสานให้สำเร็จ” คือศาสตร์แห่งความสำเร็จที่สำคัญ เป็นพื้นฐาน และลึกซึ้งที่สุด ทั้ง 4 ประโยคนี้คือการนำกฎของจักรวาล ตรรกะของธรรมชาติ และขั้นตอนการพัฒนาของสรรพสิ่งมาแสดงให้เห็นทั้งหมดต่อหน้ามนุษย์ในยุคปัจจุบัน เราทุกคนสามารถให้สิ่งเหล่านี้มาออกแบบชีวิตที่ดีที่สุด เมื่อมีภาพพิมพ์เขียวที่ถูกต้อง กว้างใหญ่ และชัดเจนแล้ว เราจึงจะมีชีวิตที่ดีได้


“ดังนั้น ดินฟ้ามีแต่เทิดเต๋าทูนคุณธรรม” หมายความว่า ต้องถือเต้าเต๋อเป็นบิดามารดา ธรรมชาติเป็นครูบาอาจารย์ มีเพียงการนำ “เต๋าเป็นพื้นฐาน และคุณธรรมเป็นบทบาท” มาปฏิบัติจริงด้วยตนเอง รวมการรับรู้และการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว จึงจะได้รับความช่วยเหลือจากฟ้าดิน กฎหมายคือเต้าเต๋อที่เป็นลายลักษณ์อักษร เต้าเต๋อคือกฎหมายในใจ การเทิดเต๋าทูนคุณธรรมคือทางลัดที่ปลอดภัยที่สุดในโลก มิฉะนั้น เมื่อเกิดเรื่องแล้วจะตอบสนองรวดเร็วเพียงใดก็ไม่อาจสู้การป้องกันไว้ล่วงหน้าได้


ประโยคที่ว่า “เต๋าน่าเคารพ คุณธรรมล้ำเลิศด้วยจิตสำนึก ไม่มีใครออกคำสั่ง” หมายความว่า รากเหง้าของสรรพสิ่งถือกำเนิดจากเต๋า และมีรูปได้สำเร็จจากคุณธรรม เต้าเต๋อคือตัวเราเอง พลังอยู่ในใจเรา นอกเสียจากเราจะไม่ยอมรับตัวเอง ความลำบากของมนุษย์มักมิใช่ “ไม่อาจ” แต่คือ “ไม่กระทำ” ผู้คนที่รู้แจ้งเต๋าและฝึกฝนคุณธรรมในที่ที่ไร้ผู้คนเหล่านั้น แม้แต่สวรรค์ยังผิดหวัง


หากคนเราไม่หลงลืมว่า “ตนคือใคร” ย่อมจะไม่เดินทางผิด เช่นเดียวกับมารดาที่รู้ตัวตลอดเวลาว่า “ฉันคือแม่” ก็จะไม่อ้างความรักไปทำร้ายลูก หากเจ้าเมืองรู้ตัวตลอดเวลาว่า “ข้าคือเจ้าเมือง” ก็จะไม่ไปแย่งชิงผลประโยชน์จากประชาชนด้วยความละโมบ หากเราจดจำไว้ตลอดเวลาว่า “ฉันคือเต๋า ฉันคือแสงสว่าง ฉันคือการสร้างสรรค์และความรักอันไร้ขีดจำกัด” เราจะไม่ปล่อยให้จิตใจออกไปไล่ตามความทะยานอยากและละเลยหน้าที่ หากชาวโลกสามารถให้คุณโดยไม่เป็นพิษเป็นภัย มอบอุทิศไม่คิดชิงดีกับใครได้ โลกจะสร้างวงจรที่ดีที่สุดขึ้นมา เต๋าย่อมเจริญรุ่งเรือง คุณธรรมย่อมต้องล้ำเลิศ สรรพสิ่งกำเนิดหมุนเวียนไม่หยุดตลอดกาล สุดท้ายผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดยังคงเป็นตัวเราเอง


อดีตล้วนมีปัจจุบันเป็นที่หมาย อนาคตล้วนมีต้นทางจากปัจจุบัน แทนที่จะเสียเวลาไปกับการพร่ำบ่น มิสู้เปล่งประกายท่ามกลางการต่อสู้ หากเราให้คุณแก่ผู้อื่น โลกจะใช้ความรักมาให้ความอบอุ่นแก่เราแน่นอน ชีวิตคนเราไม่ต้องร้องขอผู้อื่น และไม่ต้องกังวล ทำตามกฎไปอย่างซื่อๆ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จึงสั่งสมมาเช่นนี้เอง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 18 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1534)

* * *


18 在奋斗里绽放精彩

《道德经》第51章暨连接月祝福连载18


九、与其在抱怨中虚度光阴,不如在奋斗里绽放精彩。


“道生之,德畜之,物形之,势成之”是世上最重要、最根本、最深刻的成功学。这十二个字将宇宙规律、自然逻辑、万物程序全部呈现在人类眼前,每个人都能以此来为人生做一个最佳的顶层设计。有了正确、恢弘、清晰的蓝图,我们才能拥有美好人生。


“是以万物莫不尊道而贵德”是说:要以道德为父母,以自然为老师,只有把“道为本、德为用”落实在自己身上,知行合一,才能获得天地襄助。法律是成文的道德,道德是内心的法律。尊道贵德,是世上最安全的捷径;否则,出事后反应再迅疾,也比不上未雨绸缪。


“道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然”是说:万物因道而生其本,因德而成其形,道德就是我们自己,力量就在我们心中,除非自己不认可自己。人的困境,往往不是“不能”,而是“不为”。那些在无人处悟道修德的人,连老天都不忍辜负。


人若永远记住“我是谁”,就不会行差踏错。就像母亲时刻记得“我是母亲”,就不会以爱为名去伤害孩子;君王时刻记得“我是君王”,就不会贪婪短视去与民争利。倘若我们时刻记得“我是道,我是光,我是无限的创造,我是无限的爱”,就不会心向外驰去追逐欲望、漠视责任。倘若世人都能做到利而不害、为而不争,世界将形成一个最佳的良性循环,道必兴,德必畜,万物必将生生不息,最后得益最大的还是我们自己。


过去都以现在为归宿,未来都以当下为渊源。与其在抱怨中虚度光阴,不如在奋斗里绽放精彩。您若利他,世界必将以爱温暖您。人生不用求人,也不必焦虑,老老实实按规律做,大成功就是这样累积出来的。


赵妙果,2022年4月18日,第1534天

5 views0 comments

Comments


bottom of page