top of page

คำอำนวยพร 19 มีนาคม 2565**วิถีธรรมชาติคือมูลรากของชีวิต การออกห่างจากมูลราก เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ออกจากดิน ความพยายามทั้งหลายจะเป็นการดิ้นรนที่เปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ ยิ่งดิ้นรนยังยิ่งอันตราย แต่การประสบความยากลำบากก็มิใช่เรื่องเลวร้าย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีความหมายลึกซึ้งในตัวเอง ยอมรับอย่างสงบนิ่ง จึงจะได้รู้ถึงมูลเหตุและเปลี่ยนแปลงความคิด จากนั้นจะได้รับการยกระดับในทุกด้าน นี่คือความหมายของทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นผลบุญกรรม!


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ปรากฏล้วนมีที่มาจากภายใน]


1.3 ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ปรากฏล้วนมีที่มาจากภายใน


“แรดไม่ได้ใช้นอของมัน เสือดุร้ายไม่ได้ใช้เขี้ยวเล็บ อาวุธไม่ได้ใช้ความคม”


“นอ เขี้ยวเล็บ และความคม” ล้วนเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อทำร้าย คำพูดประโยคนี้หมายความว่า ภายในจิตใจของผู้รู้รักษาชีวิตไม่มีความโลภ ภายนอกไม่ได้ลงมือทำร้ายใคร แม้จะพานพบเสือสิงห์หรือทหารและโจร อีกฝ่ายก็ไม่ทำร้ายเขา


ความสุขและความทุกข์ในชีวิตคนเราขึ้นอยู่กับจิต หากจิตใจกว้างขวางเส้นทางย่อมกว้างขวาง หากจิตใจคับแคบเส้นทางยิ่งคับแคบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในชีวิตล้วนมีที่มาจากภายใน ผู้รู้รักษาชีวิตมีคุณธรรมเดียวกับฟ้า ปราศจากความคิดเกี่ยวกับความโลภ การยึดติด หรือทำร้าย มีแต่การกระทำที่ให้ เพราะเปี่ยมด้วยความอ่อนโยน ดังนั้นสรรพสิ่งจึงได้รับแรงบันดาลใจจากเขาแล้วอ่อนโยนสงบนิ่งด้วยตนเอง แรงสั่นสะเทือนของเขาใกล้เคียงกับสภาวจิตเต๋า สามารถปรับและใช้ประโยชน์จากภายนอกทั้งหมดได้ เช่นเดียวกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมา กวาดความมืดให้ออกไปจนหมด


นอแรด เขี้ยวเล็บของเสือสิงห์และสมรภูมิ เป็นตัวแทนของความโลภและการยึดติดที่อยู่ในใจคน หากคนเราไม่อาจใส่ใจและให้ความสำคัญกับภายในจิตได้ การดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านี้จะเปรียบเสมือนเสือสิงห์ที่อยู่ในพงหญ้าป่าลึก พร้อมที่จะกระโจนออกมาได้ตลอดเวลา การคบหากันระหว่างผู้คน หลายครั้งมิได้ขึ้นอยู่กับคำพูดและการกระทำที่มีรูป แต่แบ่งแยกผู้แพ้และชนะท่ามกลางการกระทบกระทั่งกันของพลังงานที่ไร้รูปได้ตั้งนานแล้ว เมื่อใจมีเจตนาร้าย ใบสั่งได้ถูกส่งไปยังจักรวาลแล้ว ผลลัพธ์จะตามมาในภายหลัง จิตมีเมตตา ชีวิตจึงไร้ความหวาดกลัว


“นอ เขี้ยวเล็บ และความคม” ยังเป็นตัวแทนความทุกข์ทรมานที่มนุษย์ประสบ ขอบเขตทางอารมณ์ของคนเรา คือขอบเขตของความทุกข์ที่เราได้รับ การสลัดพ้นจากอารมณ์ รักษาความสงบนิ่ง คืออิสรเสรีสูงสุดของชีวิต ความสงบนิ่งมิใช่ความเฉยชา แต่เป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติหลังจากเข้าใจกฎแล้ว ผู้รู้รักษาชีวิตเข้าใจสัญชาตญาณตามธรรมชาติของสรรพสิ่ง จิตจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอีก ความผาสุกจึงไม่ถูกจำกัดจากวัตถุภายนอกอีกแล้ว ทุกสิ่งรอบตัวล้วนช่วยนำพาเขาเดินเข้าสู่ภายใน เมื่อนั้น เขาจึงได้รับอิสรเสรีที่แท้จริง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 19 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1503)

* * *


** 自然之道是生命的根本,如果脱离根本,就像树木离开土壤,一切努力都是瞎折腾,而且越折腾,越会陷入危机。但遭遇困境也不是坏事,一切发生自有深意。坦然接受,才能觉知缘由、转变思维,然后在每件事上得到提升,这就是一切发生的意义。凡所发生,皆由恩典!

早安!* * *


19生命中的一切显化都源自内在

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载19


十二、生命中的一切显化都源自内在。


“兕无所投其角,虎无所措其爪(zhǎo),兵无所容其刃”


“投其角、措其爪、容其刃”泛指实施伤害。这句话表示,善摄生者内无贪求之心,外无害物之行,即使遇到猛兽兵匪,对方也不会伤害他。


人生的苦乐皆在于心。心宽路也宽,心窄路更窄,一切显化都源自内在。善摄生者与天同德,全无贪执伤害之念,只有付出施与之行,因为和气充盈,所以万物受他感召都会自行柔顺安定。他的能量振动已接近与道同心的境界,能调服所有外在,如同阳光洒下,黑暗一扫而空。


兕虎甲兵,代表人心中的贪欲执著。人若不能关注内在,它们的存在就像伏在草丛深处的狮子,随时可能一跃而出。人与人之间的交流,很多时候不在有形的言谈举止上,而是在无形的能量碰撞中早已分出胜负。心存恶意时,订单已经射向宇宙,结果随后将至。心有慈悲,才能人生无惧。


“投其角、措其爪、容其刃”也代表人遭受的痛苦。一个人情绪存在的范围,就是他受苦的范围。挣脱情绪,保持平静,是生命最高的自由。但平静不是麻木,而是了解规律后的自然结果。善摄生者理解万物的自然本性,心就不再受变化的影响,幸福也不再受外物的限制,周遭一切都是帮他往内走的路引。这时,他就获得了真正的自由。


赵妙果,2022年3月19日,第1503天

0 views0 comments
bottom of page