top of page

คำอำนวยพร 19 เมษายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)

Updated: Apr 20, 2022ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[เคารพฟ้าดิน บรรพบุรุษ และความดีงาม]


ชีวิตจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ หากไม่มีเต้าเต๋อ สรรพสิ่งไม่อาจคงอยู่ได้ ตอนที่ 2 แบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้


ประเด็นที่ 1 ในใจมีความเลื่อมใสศรัทธา จึงจะมีแรงขับเคลื่อน ประเด็นที่ 2 คุณธรรมล้ำลึกคือการฝึกปฏิบัติที่มีประโยชน์ที่สุด ประเด็นที่ 3 การสั่งสมคุณธรรมมาก ๆ คือแผนพื้นฐานของความสงบสุขที่ยั่งยืน


ประเด็นที่ 1 ในใจมีความเลื่อมใสศรัทธา จึงจะมีแรงขับเคลื่อน


1.1 เต๋าและคุณธรรมคือผู้ตัดสินความสมดุลในขั้นสุดท้ายเสมอ


“ดังนั้น เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยง”


แรกเริ่มคือ “กำเนิด” ดูแลให้เติบโตคือ “หล่อเลี้ยง” ประโยคที่ว่า “เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยง” หมายถึง เต๋าคือโปรแกรม สื่อข้อมูล และพลังงานในการเจริญเติบโตที่อยู่ภายในของสรรพสิ่ง คุณธรรมคือผลลัพธ์ที่บรรลุจากการปฏิบัติตามกฎ การรวมตัวและกำเนิดของสรรพสิ่งล้วนต้องพึ่งพาคุณธรรมของแต่ละคน เต๋าคือเมล็ดพันธุ์ มีพลังชีวิตที่ให้กำเนิดได้ไม่มีวันหมดสิ้น คุณธรรมเปรียบเสมือนดิน ปุ๋ย แสงแดด และสายฝน ที่หล่อเลี้ยงจิตใจของสรรพสิ่งให้ยกระดับขึ้น เต้าเต๋อเปรียบเสมือนบิดามารดา มิเพียงให้กำเนิดและเลี้ยงดูสรรพสิ่ง ทั้งยังช่วยให้ธรรมชาติของสรรพสิ่งเบ่งบาน และบรรลุภารกิจแห่งชีวิต


เต๋าและคุณธรรมคือความจริง ความดี และความงามสูงสุด มีพลังในการส่งภาพลักษณ์ทะลุตรงไปยังต้นกำเนิด ทั้งยังเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของคัมภีร์บทนี้ ไม่ว่ามนุษย์จะยกย่องเต๋าเทิดทูนคุณธรรมหรือไม่ ในความเป็นจริง ทั้งสองสิ่งนี้ยังคงเป็นผู้ตัดสินความสมดุลในขั้นสุดท้ายเสมอ ดังเช่น ในยามที่ความยากลำบากมาถึง ผู้คนจะอ้อนวอนให้ฟ้าดินและบรรพบุรุษคุ้มครองโดยไม่รู้ตัว การพึ่งพิงทั้งกายใจเช่นนี้คือเสียงเรียกร้องจากจิตภายใน


การฝึกฝนคุณธรรมมีการเคารพ 3 อย่าง ได้แก่ เคารพฟ้าดิน บรรพบุรุษ และความดีงาม ผู้มีภูมิปัญญาสามารถสำรวจข้อเท็จจริงนี้ได้ จากนั้นใช้สิ่งนี้เป็นความเลื่อมใสศรัทธา โดยไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต หากบุคคลมีเต๋าและคุณธรรมเพิ่มพูน ชีวิตย่อมยั่งยืนยาวนาน หากสังคมมีเต๋ากว้างใหญ่และคุณธรรมหนาแน่น ทั่วหล้าย่อมสงบสุขเจริญรุ่งเรืองมากและราบรื่นมาก


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 19 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1535)

* * *


19 敬天地,敬祖先,敬善良

《道德经》第51章暨连接月祝福连载19

生命必须遵循自然规律,没有道德,万物将无法为继。本章第二部分原文共三十五字,分三层阐述:


第四层,心中有信仰,脚下才有力量;第五层,玄德,是最有用的修行;第六层,重积德是长治久安的根本大计。


第四层次,心中有信仰,脚下才有力量。


十、道和德永远是最终的平衡裁决者。


“故道生之,德畜之”


初始为“生”,长(zháng)养为“畜”。所谓“道生之,德畜之”指:道是万物的内在秩序、信息和生长能量;德是遵循规律所达到的结果,万物的聚集生发都依靠各自的德而来。道就像种子,具有生生不息的生命力量;德好比土壤肥料、阳光雨露,滋润万物的心性提升。道德犹如父母,不只是生养万物,还要助其绽放天性、成就天命。


道和德是至真、至善、至美的,具有穿透表象直抵本源的力量,也是本章的重中之重。无论人们是否将其置于尊贵的地位,事实上,它们永远是最终的平衡裁决者。就像苦难来临时,人会不由自主地乞求天地庇护、祖先保佑,这种全身心的皈依来自内心的呼唤。


修德有三敬:敬天地,敬祖先,敬善良。有智慧的人能洞察这个真相,然后以此为信仰,终身不渝。如果个人道增德长,生命必能地久天长;如果社会道广德厚,天下必将大顺大治。


赵妙果,2022年4月19日,第1535天

2 views0 comments

Comments


bottom of page