top of page

คำอำนวยพร 2 ธันวาคม 2564


** เคล็ดลับของ "วิถีแห่งการปฏิบัติตน" ซ่อนอยู่ในคัมภีร์บทที่ 12  ซึ่งท่านเหลาจื่อกล่าวว่า “สีทั้งห้าทำให้ตาพร่ามัว เสียงทั้งห้าทำให้หูเสียการฟัง รสทั้งห้าทำให้ลิ้นไม่รู้รสชาติ ล่าสัตว์ตามอำเภอใจทำให้ใจเสียจริต  ของมีน้อยทำให้คนมีพฤติกรรมเลวและละโมบ”  กล่าวคือ  คนธรรมดามักถูกการเสพสุขและความโลภต่อวัตถุทำให้ลุ่มหลงได้ง่าย ไม่อาจถอนตัวได้ แต่ผู้มีคุณธรรมจะเก็บรวบรวมแก่นสาร พลังและ จิตใจที่กระจายอยู่ภายนอกกลับเข้าสู่ภายใน  สำรวจตนเอง  และรักษาความมีสติอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น  จิตส่วนลึกของเขาจึงรักษาความสงบและอ่อนโยนไว้ได้เสมอ  กายและใจจึงแข็งแรง  ความสัมพันธ์จึงปรองดอง  การงานก็ประสบความสำเร็จได้ง่าย


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[อาศัยการ “ทำงาน” มาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต]


ความสงบสุขคือ สุขภาพ อิสรเสรี ความสำเร็จ และอนาคตสดใส แต่ความสงบสุขมิได้หมายความว่า เมื่อทำความดีแล้วปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ยีนในร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และผังเส้นทางชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกัน เราต้องใช้ “หมอเทวดา” ที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับร่างกายให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ จิตของเราทุกคนมีศักยภาพดุจ “หมอเทวดา” ที่สามารถเยียวยาตนเองให้หายได้ดีเยี่ยม


เราสามารถใช้ “เมล็ดพันธุ์ทั้ง 5 ” อันได้แก่ “ยิ้มแย้มอยู่เสมอ เคารพยำเกรงอยู่เสมอ สำนึกบุญคุณอยู่เสมอ ยึดมั่นคุณธรรมอยู่เสมอ และชำระล้างอยู่เสมอ” มากระตุ้น “หมอเทวดา” ที่อยู่ภายในของตนให้มีชีวิตชีวาได้ เมื่อเรามีพลังมากพอที่จะสลายสิ่งกีดขวางทางเชื่อมสู่ “หมอเทวดา” เราจึงสามารถสื่อเชื่อมถึงพลังของ “หมอเทวดา” ที่อยู่ภายใน และสื่อเชื่อมกับพลังแห่งความสงบสุข ความอุดมสมบูรณ์ และความสำเร็จได้


ความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจัดการเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเรา มนุษย์เหมือนปุ่มหรือโนด (node) หนึ่งที่อยู่ท่ามกลางเครือข่ายที่มีหลากหลายมิติในจักรวาล ปุ่มนี้สามารถดำรงอยู่ได้เพราะได้สร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกับปุ่มอื่น ๆ พร้อมทั้งได้รับการเกื้อหนุนและสารอาหารจึงอยู่รอดได้ นี่คือธาตุแท้ของชีวิต ในจักรวาล ปัจเจกบุคคลที่โดดเดี่ยวไม่อาจดำรงอยู่ได้ ผู้อื่นก็คือตน หมายความว่า ปัจเจกบุคคลคือ “ภายในตน” และผู้อื่น (รวมถึงวัตถุภายนอก) คือ “ภายนอกตน” สรรพกิจสรรพสิ่งเป็นส่วนทั้งหมดเดียวกัน นี่คือหัวใจสำคัญของมนุษย์ที่ร่วมชะตาด้วยกัน


ชีวิตจะดำรงอยู่ต่อไปได้ด้วยการรับใช้ผู้อื่นเท่านั้น การบริหารชีวิตคือการบริหารความสัมพันธ์ทุกประเภทให้ดี ซึ่งก็คือการถือเอา “การมอบอุทิศความรัก” แปรเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมหลักของชีวิตตน เมื่อนับวันมีคนต้องการเรามากยิ่งขึ้น จึงจะหลีกเลี่ยงการตัดขาดเส้นทางสื่อเชื่อมระหว่างเรากับโลกภายนอกได้ เช่นนี้องค์ชีวิตนี้จึงจะสงบ ปีติสุข และไม่เสื่อมโทรมยาวนานได้


แม้ชีวิตจะถูกลิขิตโดยฟ้า แต่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมิได้เลย การที่มนุษย์มายังโลกใบนี้ สามารถอาศัย “การทำงาน” มาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้โดยสิ้นเชิง นี่คือความเร้นลับของการฝึกฝนหลอมหล่อพลังแห่งชีวิต ชีวิตอันทรงพลังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการฟันฝ่าความยากลำบาก ความปลื้มปีติของชีวิตอยู่ที่การรับใช้ประชาชน พลังงานของชีวิตอยู่ที่การทำคุณประโยชน์ให้สังคม ผู้ที่ขัดเกลาเรา ให้เราต้องทนทุกข์ทรมาน และช่วยสวรรค์ออกข้อสอบให้เราเหล่านั้น คือผู้ที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่เรา ความสำเร็จใด ๆ ล้วนต้องผ่านความยากลำบากนับครั้งไม่ถ้วน ความยากลำบากคือเส้นทางที่จำเป็นต้องผ่านเพื่อบรรลุความยิ่งใหญ่


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1397)

* * *


** “为人之道”之秘密,隐藏在道德经第十二章中。老子说:“五色令人目盲;五音令人耳聋,五味令人口爽;驰骋田猎令人心发狂;难得之货令人行妨。”即普通人容易被享乐物欲迷乱心神,享受过了头无法自拔而乐极生悲;而有德者则能把外散的精气神向内收拢,时刻保持清醒宁静空灵的抱一修为,身心就健康,关系就和谐,事业也容易成功。

早安!* * *


02通过“做事”来改变命运程序

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载02


平安就是健康,平安就是大自在、大成功、大光明,但平安不是做了好事后,就不再有问题发生。每个人的基因版本不同,生命路线图也不同,我要充分利用好身体中与生俱来的“神医”——每个人心中的自愈力才是最强大的“神医”。


激活自己内在的“神医”可以用“五个总是”,即“总是微笑、总是敬畏、总是感恩、总是立德、总是清理”。当我有力量消溶与“神医”之间的卡点、贯通与“神医”之间的通道时,我就连接到了内在“神医”的力量,也就连接了平安、丰盛与成功的力量!


我所处的一切关系决定了我所遭遇的因果。人就像宇宙多维网络中的一个结点,之所以能存在,是因为与别的结点之间建立了联系,并得到了支持和营养,这就是生命的本质。宇宙中,完全独立的个体不可能存在,他人即自己。个体是一个“内己”;他人(包括外物)是一个“外己”,万事万物是同一个整体,这就是人类命运共同体的核心所在。


生命只能在为他人服务中得以延续。经营生命就是管理好各种关系,就是把“付出爱”演化为生命的自主行为。当越来越多的人需要我时,才能避免我与外界的连线断裂,这样生命体才会平安喜乐、经久不衰。


命运虽属天赐程序,但绝不是不可改变的。人来到地球,完全可以通过“做事”来改变命运程序,这就是修炼生命力量的奥秘所在!生命的强大在于经历过磨难,生命的喜悦在于为人民服务,生命的能量在于利益社会。那些磨炼我、给我苦头吃、帮老天给我出考题的人,就是成就我伟大的人。任何成功都要经历无数磨难,磨难是成就伟大的必经之路!


赵妙果,2021年12月2日,第1397天

1 view0 comments
bottom of page