top of page

คำอำนวยพร 2 มิถุนายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 53 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งอู๋เหวย


[เผชิญหน้ากับชีวิตด้วย “อู๋เหวย”]


การเผชิญหน้ากับชีวิตด้วย “อู๋เหวย” เปรียบเสมือนการติดปีกให้แก่ชีวิต


มิตรสหายที่รักทั้งหลาย


สวัสดีค่ะ ท่านเคยคิดหรือไม่ว่า เหตุใดบางคนประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง แต่สุดท้ายจิตใจกลับอ่อนล้า เหตุใดมีคนทำความดีเป็นประจำ กลับมีเรื่องที่ยุ่งยากอย่างต่อเนื่อง และเหตุใดยิ่งมีความปรารถนาต่อบางเรื่องมาก ท้ายสุดกลับยิ่งไม่ได้ดังใจหวัง


ความปรารถนาแสวงหาความสำเร็จอย่างเร่งรีบคือ “การกระทำโดยมีความมุ่งหวัง” การกระทำโดยมีความมุ่งหวังจะถือความทะยานอยากอยู่เหนือกฎเกณฑ์ ดังนั้น กลับเป็นการสร้างอุปสรรคให้กับความสำเร็จ เจตนารมณ์ของเต๋าคือ “อู๋เหวย” หมายความว่า อู๋เหวยคือ การกระทำที่ดีงาม สำเร็จด้วยดี และมีประสิทธิภาพสูง อู๋เหวยคือ การกระทำที่มีรูปแบบอันกว้างใหญ่อ่อนน้อมและไม่แย่งชิง และอู๋เหวยคือ การกระทำด้วยจิตใจที่กว้างขวางไร้อัตตาและไร้ความเห็นแก่ตัว การเผชิญหน้ากับชีวิตด้วย “อู๋เหวย” เปรียบเสมือนการติดปีกให้แก่ชีวิต ความสำเร็จจะมาถึงในไม่ช้า


ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 53 มีภาษิตอยู่ 2 ประโยค หากอ่านจนเข้าใจได้แล้ว เต๋า หลักธรรมชาติ และความปีติสุขจะคงอยู่อย่างยั่งยืน


ประโยคแรก “จึงเดินบนทางสายใหญ่ กลัวที่สุดคือเดินทางผิด” ประโยคที่ว่า “จึงเดินบนทางสายใหญ่” คือการฝึกฝนบนวิถีทางสายใหญ่ที่ถูกต้อง เต๋าคือเส้นทางแห่งการให้ การให้สามารถทำลาย “ความทะยานอยาก” ในชีวิตได้ เมื่อเป็นผู้ให้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว เต๋าในดวงจิตจะได้รับการกระตุ้นให้มีชีวิตชีวาขึ้น


ประโยคที่สอง “ทางสายใหญ่แม้จะราบเรียบ ยังมีคนชอบเดินทางผิด” เต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้ปูเส้นทางแห่งความสงบสุขให้ทุกคนแล้ว แต่ผู้คนส่วนมากคิดว่าต้องเดินทางลัดจึงจะได้นำหน้าผู้อื่น แต่พอดีบรรดาส่วนที่ได้เปรียบเป็นส่วนที่เสียเปรียบ ชีวิตต้องคิดให้ดี ไม่จำเป็นต้องตัดสินผู้อื่น ขอเพียงตื่นรู้ในตนเอง ทำตนให้เป็นเต๋า ทุกสิ่งจะดำเนินไปบนเส้นทางที่ถูกต้อง


กฎการเคลื่อนที่ของจักรวาลคือ เรื่องใด ๆ ที่มีผล สถานการณ์ย่อมต้องมีเหตุ การคิดที่เป็นโซ่เชื่อมกับการปฏิบัติเต๋าคือ เรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นบุญคุณ ขอให้เราอธิษฐานร่วมกันว่า ขอให้โลกจงสันติ ประเทศชาติสงบและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข สรรพชีวิตปีติสุข ขออำนวยพรให้ทุกคนและทุกครอบครัวจงมีความผาสุก แข็งแรง ปลอดภัย และสมความปรารถนา


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1579)

* * *


02 用“无为”去面对人生

《道德经》第53章暨无为月02


用“无为”去面对人生,就像给生命插上了翅膀。


亲爱的朋友,您好!您有没有想过:为什么有人功成名就,到头却满心疲惫?为什么有人常做好事,麻烦却始终不断?为什么对有些事越渴望,结果越是得不到?


迫切渴求成功是“有为”,有为会将欲望凌驾于规律,所以反而为成功设置了障碍。道的精神是“无为”——无为,是善作、善成的高效率之为;无为,是谦卑、不争的大格局之为;无为,是无我、无私的大胸怀之为。用“无为”去面对人生,就像给生命插上了翅膀,成功将指日可待。


《道德经》第五十三章中有两句箴言,读懂它,道就在,天理在,喜乐也常在。


第一句“行于大道,唯施是畏”:“行于大道”是修大路。道是一路布施,施舍可以破除生命中“贪欲”,把布施做到圆满,心中的道就被激活了。


第二句“大道甚夷,而人好径”:大道为所有人铺下了平安路,可多数人以为抄近道才能赶在别人前面,但所有得便宜处正是失便宜处。人生要想好,不必评判别人,只要觉知自己,让自己成为道,一切都将走上正轨。


宇宙的运转法则是:事凡有果,势必有因;行道的思维链接是:凡是发生,皆是恩典。让我们共同祈祷:世界和平,国泰民安,众生喜乐!祝福每个人、每个家庭幸福安康,顺心如意!


赵妙果,2022年6月2日,第1579天

0 views0 comments
bottom of page