top of page

คำอำนวยพร 2 เมษายน 2565** การฝึกฝนคุณธรรมมีการเคารพ 3 อย่าง ได้แก่ เคารพฟ้าดิน บรรพบุรุษ และความดีงาม ผู้มีภูมิปัญญาสามารถสำรวจข้อเท็จจริงนี้ได้ จากนั้นใช้สิ่งนี้เป็นความเลื่อมใสศรัทธาโดยไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต หากบุคคลมีเต๋าและคุณธรรมเพิ่มพูน ชีวิตย่อมยั่งยืนยาวนาน หากสังคมมีเต๋ากว้างใหญ่และคุณธรรมหนาแน่น ทั่วหล้าย่อมสงบสุขเจริญรุ่งเรืองมากและราบรื่นมาก


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[ใช้ความรักและการสำนึกบุญคุณสื่อเชื่อมกับตึกสามชั้นของชีวิต]


สื่อเชื่อมกับตึกสามชั้นของชีวิต


การสื่อเชื่อมคือการใช้ความรักและการสำนึกบุญคุณทั้งหมดทำให้โลกสวยงามขึ้นเพราะเรา โดยใช้ความรักและการสำนึกบุญคุณมาตอบแทนบุญคุณประเทศชาติ ตอบแทนสังคม รับใช้ทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จัก ทั้งยังรับใช้โลกใบนี้อีกด้วย


ในฐานะที่เป็นมนุษย์ ล้วนต้องสื่อเชื่อมกับตึกสามชั้นแห่งชีวิตของตน


ชั้นที่หนึ่งคือระดับส่วนตน ต้องปฏิบัติตามกฎของกายสังขาร


ชั้นที่สองคือระดับส่วนรวม ต้องปฏิบัติตามกฎของคุณสมบัติขั้นเทพ


ชั้นที่สามคือระดับไร้ส่วนตน ต้องปฏิบัติตามกฎของเต๋าที่ยิ่งใหญ่


ฉันทราบดีว่า การสะสมแต่ทรัพย์สมบัติทางวัตถุ ไม่เพียงพอที่จะสร้างความอบอุ่นให้แก่โลก มีเพียงคุณธรรมอันงดงามของความรักและการสำนึกบุญคุณจึงจะทำให้แสงอาทิตย์สาดส่องทั่วทั้งโลกมนุษย์ได้ ฉันทราบอย่างลึกซึ้งดีว่า การสะสมแต่ทรัพย์สมบัติทางวัตถุ ไม่เพียงพอที่จะทำให้มนุษย์อยู่เย็นเป็นสุขได้ มีเพียงคุณธรรมอันงดงามของความรักและการสำนึกบุญคุณจึงจะทำให้ชีวิตเบ่งบานและสวยสดงดงามได้


เมื่อจิตสำนึกของมนุษย์เข้าใกล้จิตสำนึกมิติสูง ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติขั้นเทพ และยังหมายถึงเจตนารมณ์ของภารกิจแห่งชีวิตดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 13 ว่า “รับใช้คนทั่วหล้าดุจสนใจร่างกายตน จึงมอบโลกให้เขาดูแล ด้วยรักถนอมโลกดังชีวิตตน จึงฝากโลกให้เขาดูแล” เราจึงจะพบว่า มนุษย์มายังโลกใบนี้เพื่อทำภารกิจแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ภารกิจแห่งชีวิตนี้คือการรักชาติ รักมนุษย์ และรักสันติภาพ


เมื่อจิตสำนึกของมนุษย์เข้าใกล้จิตสำนึกมิติสูง เราจึงจะพบว่า มูลรากของมนุษย์มาจากบรรพบุรุษ แม้เราจะมองไม่เห็นพวกเขา แต่บรรพบุรุษเป็นห่วงเป็นใยเราอยู่ตลอดเวลา พวกเขาหวังให้เรามีความรักที่ยิ่งใหญ่เบ่งบานในหัวใจ เพราะคนทั้งโลกล้วนเป็นครอบครัวที่ร่วมชะตาเดียวกัน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 2 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1518)

* * *


** 修德有三敬:敬天地,敬祖先,敬善良。有智慧的人能洞察这个真相,然后以此为信仰,终身不渝。如果个人道增德长,生命必能地久天长;如果社会道广德厚,天下必将大顺大治。

早安!* * *


02用爱和感恩与生命的三层楼连接

《道德经》第51章暨连接月祝福连载02


与生命的三层楼连接


用爱与感恩——用爱与感恩来报效祖国、回馈社会、服务认识与不认识的人,也服务这个世界。连接,就是用全然的爱与感恩,让世界因你我而更美丽。


作为人类,都要与自己生命的三层楼连接。


第一层楼是小我的层面,要遵循肉体规律;


第二层楼是大我的层面,要遵循神性规律;


第三层楼是无我的层面,要遵循大道规律。


我深深地知道:仅仅是物质财富的堆积,不足以让世界温暖,唯有爱与感恩的美德才能让人间遍洒阳光。我深深地知道:仅仅是物质财富的堆积,不足以让人类感受幸福安康,唯有爱与感恩的美德才能让生命绽放美丽。


当人类的意识接近高维意识时,高维意识就是神性品质,也就是《道德经》第十三章中所说的“贵以身为天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下”的使命精神,我们才会发现:人来到这个世界,是为了一个大爱的使命而来——这个使命是爱祖国、爱人类、爱和平。


当人类的意识接近高维意识时,我们才会发现:人的根源来自祖先,我们虽然看不到他们,但祖先时刻都关注着我们。祖先希望我们绽放心中的大爱,因为全世界是命运共同体的一家人。

赵妙果,2022年4月2日,第1518


1 view0 comments

Commentaires


bottom of page