top of page

คำอำนวยพร 20 กุมภาพันธ์ 2565** การดำเนินชีวิตคือการแสดงออกภายนอกของจิตภายใน หากรอบตัวมีแต่คนที่ยอดเยี่ยม เข้าใจเต๋า เราเองก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกัน เราเป็นผู้ดึงดูดทุกสิ่งเข้ามา ผู้คบคนดีเป็นผู้มีคุณธรรม ผู้มีจิตใจดีงามครอบครัวจะสงบสุข ผู้ที่ทำความดีลูกหลานจะเจริญรุ่งเรือง ชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องไปจัดการกับผู้อื่น ขอเพียงชำระล้างตนเอง ปฏิบัติตามกฎ จะสามารถสร้างเส้นทางที่ถูกต้องเป็นของตนเองได้


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 49 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์


[ความรักที่พ่อแม่มีต่อลูก บริสุทธิ์ที่สุด]


1.2 ความรักที่พ่อแม่มีต่อลูก บริสุทธิ์ที่สุด


ปวงชนต่างมองและฟังซึ่งกันและกัน อริยบุคคลถือปวงชนเป็นลูกหลานของตน


เหตุใดท่านเหลาจื่อต้องใช้ “ลูก” มาแสดงความรักของอริยบุคคลโดยไม่ใช้คำว่า “รัก” โดยตรงเล่า


เพราะ “ความรัก” มีหลายประเภท แต่ความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกมีความบริสุทธิ์ที่สุด ความปรารถนาของพ่อแม่ทุกคนล้วนเหมือนกัน คือการให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าตน ประสบความสำเร็จสูงกว่าตน เพราะฉะนั้น แม้ต้องอุทิศชีวิตพวกเขาก็ไม่เสียใจ ความรักที่อริยบุคคลมีต่อประชาชน คือความรักของพ่อแม่เช่นนี้ ความรักนี้ คือการมอบให้โดยไม่เห็นแก่ตัว และรับด้วยความสำนึกบุญคุณ ความรักเช่นนี้ไม่ต้องแลกเปลี่ยน และไม่มีความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น


คำว่า “ลูก” ยังทำให้คนสัมผัสได้ถึงการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อยู่ในสภาวะที่กำลังพัฒนาให้ดีขึ้น ทุกคนล้วนใจกว้างกับลูก หากลูกทำผิด คนส่วนมากมักให้อภัยและช่วยเหลือ แต่หากผู้ใหญ่ทำผิด มักต้องเผชิญหน้ากับการว่ากล่าวและลงโทษ ในมุมมองของอริยบุคคล ในใจทุกคนล้วนมีกุมารศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ อริยบุคคลมองทุกชีวิตเป็นลูกหลานของตน ซึ่งจะถนอมรัก ให้การสนับสนุน และรอคอยพวกเขาอยู่ตลอดกาล ไม่ว่าจะร้ายหรือดีก็ล้วนต้องให้การอบรมเลี้ยงดูและกล่อมเกลาเหมือนกันโดยไม่รังเกียจหรือมองเป็นศัตรู


คนเราเกิดมาในโลก เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่ง บิดามารดาอบรมเลี้ยงดูเรามา บุญคุณนี้จำเป็นต้องทดแทน นอกจากนี้ยังต้องศึกษาเต๋า ปฏิบัติเต๋า กตัญญูต่อพ่อแม่ และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน นี่คือแหล่งที่มาของพลังทั้งหมดของเรา เหตุใดคนในยุคปัจจุบันจึงมีความทุกข์มากมาย เพราะเขารู้สึกว่าตนเองมิได้ “ขาดเต๋า” รู้สึกว่าความรักที่พ่อแม่และประเทศชาติมอบให้คือสิ่งที่สมควรอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องตอบแทน ดังนั้น จึงขังตนเองไว้ในกรงของการ “ขาดเต๋า” ขาดกี่ชั้น ก็ขังกี่ชั้น


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

(เผยแพร่วันที่ 1476)

* * *


** 生活是内心的外显,如果身边都是优秀的人、悟道的人,那我也必然如此,一切都是我吸引来的。交善人者道德成,存善心者合家宁,行善事者子孙兴。人生不必搞定别人,只要清理自己,按照规律前行,就能走出属于自己的正确道路。

早安!* * *


20父母对孩子的爱,是最纯洁的

《道德经》第49章分享暨播种月祝福》连载20


十一、父母对孩子的爱,是最纯洁的。


百姓皆注其耳目,圣人皆孩之


老子为什么要用“孩”来表示圣人之爱,而不是直接用“爱”呢?


因为“爱”有很多种,但父母对孩子的爱,是最纯洁的——所有父母的心愿都一样,就是让孩子过得比自己好、成就比自己高。为此,即使要献出生命,他们也无怨无悔。圣人对百姓的爱,就是这种父母之爱。这份爱,是无私地付出和感恩地接受;这份爱,无需交换,也没有任何利益关系。


“孩”字还会让人感到,那是一种不断成长、有待完善的状态。所有人对孩子都是宽容的,如果孩子犯错,多数人会选择原谅和帮助;但成年人若犯错,面对的往往就是指责和处罚了。在圣人眼中,每个人心里都住着一个圣洁的小孩,圣人视一切众生为自己的孩子,永远爱护他们、托起他们、等待他们;不论好坏,都一样要教养感化,而不会仇视对立。


人生在世,大道创造万物,父母养育我们,这个恩是必须要报的!况且,学道行道、孝顺父母、报效祖国,这是我们所有力量的来源。而现代人为什么痛苦多?就是因为觉得自己不“亏道”:觉得父母给的爱是应该的,国家给的爱是应该的,都没必要回报。这就把自己困在了“亏道”的笼子里,亏几层就困几层!


赵妙果,2022年2月20日,第1476天

8 views0 comments

Commenti


bottom of page