top of page

คำอำนวยพร 20 ตุลาคม 2564


** การที่คนเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่  มีหลายเหตุปัจจัยด้วยกัน  สิ่งใดก็ตามที่ได้มาด้วยการบีบบังคับ  ไม่เพียงแต่จะยากลำบาก  แต่ยังอาจรักษาไว้ไม่ได้  ใครก็ตามที่อยากประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว  สุดท้ายมักไม่สำเร็จ  ดังนั้น  คนเป็นผู้นำอย่าได้พูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่า  “ฉันดีกับเธอขนาดนี้  เธอต้องภักดีต่อฉันโดยสิ้นเชิง”  คนเป็นพ่อแม่ก็อย่าได้พูดกับลูก ๆ ว่า  “พ่อแม่เลี้ยงดูเธอด้วยความยากลำบาก  วันหลังเธอต้องตอบแทนพ่อแม่นะ”  เพราะเมื่อในใจเรามีการร้องขอ  เราจะไม่มีวันได้รับผลตอบแทนด้วยความจริงใจ ยกตัวอย่าง พ่อแม่รักและปกป้องลูกเป็นเรื่องที่พึงทำ  ลูก ๆ กตัญญูต่อพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่สมควรเช่นกัน  ทุกคนต่างกำลังทำในเรื่องที่พึงทำ  ระหว่างสองฝ่ายมิใช่การลงทุนและผลตอบแทน  หากพ่อแม่ไม่มีความคิดเรื่องการลงทุนกับลูก ๆ  เพียงแต่ทำให้ดีที่สุดเท่านั้น  ลูก ๆ เองก็ไม่ได้มีข้อเรียกร้องต่อพ่อแม่  เพียงแต่ทำตามหน้าที่ของตน  หากเป็นเช่นนี้  ผลลัพธ์ทั้งหมดจะแตกต่างกันแล้ว!  การอบรมสั่งสอนลูกควรเป็นดั่งเต๋า  คือไม่มีข้อเรียกร้องต่อเด็ก ๆ  ไม่ครอบครองเป็นของตน  และไม่ได้อยากควบคุม  ทำเพียงแค่สร้างความสำเร็จให้แต่ไม่ถือเป็นผลงาน  เช่นนี้ลูก ๆ กลับจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่า! และความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก ๆ จะสนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น!


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[เมื่อมี 3 ทัศนะที่ถูกต้อง ชีวิตจะไม่เอนเอียง]


ประเด็นที่ 2 ในสังคมที่ร้อนรน ผู้มีจิตใจสงบนิ่งย่อมเหนือกว่า


2.1 ผู้ที่ยึดติดกับความสำเร็จย่อมล้มเหลว ผู้ยึดถือความเต็มเปี่ยมย่อมพังทลาย ผู้ที่แข็งกระด้างและร้อนรนย่อมดับสูญ


เวลาที่ท่านเหลาจื่อมองปัญหา ท่านไม่เคยถูกจำกัดไว้ด้วย “อัตตา” แต่จะยืนอยู่บนมุมมองของจักรวาลแล้วสำรวจทั่วทุกด้าน ไม่มีการตกหล่น กล่าวสำหรับพวกเราแล้ว มีเพียงการสร้างจักรวาลทัศน์ที่ถูกต้องเท่านั้น จึงจะมีชีวทัศน์และโลกทัศน์ที่ถูกต้อง เมื่อมี 3 ทัศนะที่ถูกต้องแล้ว ชีวิตจะไม่เอนเอียง ส่วนลึกของจิตใจจะไม่ร้อนรุ่ม มิเช่นนั้น ผู้ที่ยึดติดกับความสำเร็จย่อมล้มเหลว ผู้ยึดถือความเต็มเปี่ยมย่อมพังทลาย ผู้ที่แข็งกระด้างและร้อนรนย่อมดับสูญ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพราะถูกความทะยานอยากบดบังจิตที่สงบบริสุทธิ์ เป็นเหตุให้ชีวิตเบี่ยงเบนออกจากเส้นทางที่ถูกต้อง


ทัศนะของเราที่มีต่อตนเอง ผู้อื่น และเรื่องราว จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ คำพูด และการกระทำของเราโดยตรง “ซิ่นซี” (สื่อข้อมูล) มากมายของคนเราไม่อาจเก็บไว้ได้ หากไม่เขียนอยู่บนใบหน้า ก็กระจายอยู่ในสนามแม่เหล็ก บางครั้งแม้ไม่พูดหรือไม่เคลื่อนไหวทำอะไร แต่ทันทีที่อารมณ์เปลี่ยนแปลง ผู้ที่มีความสามารถในการตื่นรู้สูงจะสัมผัสได้ทันที ทั้งนี้ อารมณ์ของเราจะกระตุ้นให้อีกฝ่ายตอบสนองแบบเดียวกับเรา ด้วยการแลกเปลี่ยนพลังงานเช่นนี้ เราได้สร้างการปฏิสัมพันธ์กับโลกแล้ว


ยกตัวอย่าง เมื่อเรามักจะลืมตัว และใจร้อน เราจะไม่มีความอดทนกับตนเองและผู้อื่น ความอดทนคือดัชนีของความสงบนิ่ง หากไม่มีความสงบนิ่งเป็นพื้นฐาน ความอดทนจะไม่อาจปรากฏได้ คนที่ไม่มีความอดทนเบาหน่อยจะก่นด่าไปทั่ว หนักหน่อยก็ขาดสติ อารมณ์ของเขาเปรียบเสมือนการนั่งรถไฟเหาะ ซึ่งมักจะขึ้นและลงอย่างรุนแรงมาก ไม่มีช่วงเวลาให้ใจนิ่งได้ ณ เวลานี้พลังชีวิตที่ขุ่นมัวในร่างกายจะเพิ่มขึ้น แก่นสาร จิตวิญญาณ และพลังชีวิตจะอยู่ในภาวะที่สับสนวุ่นวายมาก หากเรายังไม่สงบนิ่งเพื่อให้พลังชีวิตที่ขุ่นมัวลดลง และทำให้พลังชีวิตที่ใสสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อฟื้นฟูความปรองดองของพลังชีวิตในร่างกาย เช่นนั้น หากไม่เจ็บป่วยก็ย่อมต้องประสบภัยพิบัติ


อย่าปล่อยให้อารมณ์เชิงลบแผ่ขยายตามอำเภอใจท่ามกลางชีวิตเด็ดขาด มีเพียงผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ที่สามารถหยุดความคิดฟุ้งซ่านได้ เพราะอารมณ์เปรียบเสมือนกระแสน้ำวน กระแสน้ำวนเชิงลบจะดึงดูดแต่ด้านลบ ความล้มเหลว การเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมาน เมื่อวงจรอุบาทว์นี้ก่อตัวขึ้น ต่อให้อยากจะแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไร ก็ยากที่จะสำเร็จแล้ว... ยิ่งไปกว่านั้น บ่อยครั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลลัพธ์ ต่อให้เราอยากจะกลับตัวก็อาจจะไม่มีโอกาสแล้ว


ทันทีที่พบว่าตนกำลังอยู่ในสภาวะผิดปกติที่ “หนาวเหน็บ” หรือ “ร้อนรน” เราต้องตื่นรู้ทันทีว่า ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนและประหยัดมัธยัสถ์มาชะล้างความทะยานอยาก ใช้การกำจัดภัยร้าย มาฟื้นฟูเป็นสภาวะปกติ นี่คือทักษะจริงในการฝึกปฏิบัติ ผู้ที่สงบนิ่งและอยู่ในวิถีที่ถูกต้อง จึงจะเป็นอริยบุคคลที่ภายใน เป็นผู้นำที่ภายนอก และกุมชะตาชีวิตของตนได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1354)

* * *


** 一个人归宿好不好,要有很多机缘。任何勉强得来的东西不但很辛苦,而且还不一定能常保;任何欲速成的最后往往全是虚妄。所以,当领导的人不要对下属说:“我对你这么好,你要绝对忠于我。”当父母的也不要对子女说:“我这么辛苦养你,你以后要报答我。”因为,只要心中有求,你就不可能得到真情回馈。比如说,父母爱护子女是应该的,子女孝顺父母也是应该的,大家都在做该做的事情而已,并不是什么投资与回报的问题——如果父母对孩子没有投资的概念,只是尽力而为;子女对父母也没有要求,只是本份行事,这样的话,整个结果就不一样了!教育子女就应该像“道”一样,无所求地衣养孩子,不想占为己有,不想支配孩子,只是成就孩子但不居功,这样你的孩子反而容易成大器!父母与孩子之间的关系反而密不可分!

早安!* * *


20三观正,人生就不会出偏

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载20


第五层次,浮躁的社会,心静者胜出。


十三、执成者必败,持满者必倾,刚躁者必亡。


老子看问题,从来都不会受“我”的限制,而是站在宇宙的视角上,纵观全览、无一遗漏。对于我们而言,只有建立正确的宇宙观,才会有正确的生命观和世界观。三观正,人生就不会出偏,内心就不会躁动。否则,执成者必败,持满者必倾,刚躁者必亡,这都是被欲望遮蔽了清净心、让生命偏离了正轨所致。


我们对己、对人、对事的看法,会直接影响自己的情绪和言行。人的很多“信息”都是藏不住的,要么写在脸上,要么散发在磁场中。有时,即使不说、不动,只要你情绪一变,那些觉知力强的人也能立刻感知到。于是,你的情绪就会激发对方相同的回应,因为这股能量的交换,你就和世界形成了互动。


比如,当你总是忘乎所以、心浮气躁时,你对人对己都没有耐心——耐心,是清静的一个指标,没有清静打底,耐心不会显现。没耐心的人轻则骂骂咧咧,重则失去理智,他的情绪就像坐过山车一样,总是大起大落,没个安稳的时候。此时,人体内的浊气在持续上升,精气神处于极其紊乱的状态,如果还不能静下来,让浊气下降、清气上升,恢复体内气的和谐,那肯定不是生病就是招灾。


人生中,千万不要放任负面情绪恣意蔓延。只有能控制情绪的人,才能止得住胡思乱想,停得下心神耗散。因为,情绪就像旋涡,负面的旋涡吸引的也都是消极、失败和病苦。这个恶性循环一旦形成,再想拨乱反正,可就难于上青天了……况且,很多时候发生就是结果,再想回头是岸,可能也没有机会了!


一旦发现自己处于“寒”或“热”的不正常状态时,我们就要立刻警醒:以虚心啬神,来涤荡贪欲;以革恶除患,来恢复常态,这就是修养的真功夫。一个人能清能正,才可以内圣外王,掌控自己的人生。


赵妙果,2021年10月20日,第1354天

2 views0 comments

Comments


bottom of page