top of page

คำอำนวยพร 20 ธันวาคม 2564** "อู๋เหวย" คือหลอมรวม "มีกับไม่มี" ให้เป็นหนึ่งเดียวกันในระดับสูง ภายใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องเต๋า  กล่าวคือ ใส่ใจ "ไม่มี" ทางจิตวิญญาณ และใส่ใจ "การกระทำ"ที่การลงมือทำ เมื่อกล่าว จากธาตุแท้ อันที่จริง "อู๋เหวย" คือการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ทำให้ราบรื่นไร้อุปสรรค แล้วบรรลุถึงสภาวะ "ไม่กระทำแต่ไม่มีสิ่งใดไม่ถูกกระทำ" สภาวะนี้หมายถึงทุกสิ่งล้วนว่างเปล่า ว่างเปล่าจนกระทั่งไม่มีแม้ "ความว่างเปล่า" สภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเช่นนี้ กลับครอบคลุมถึงประสิทธิผลของการมีทุกสิ่งทุกอย่างและรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วย


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[ชีวิตขึ้นอยู่กับการ “รักษาความสงบนิ่งสุด” ]


2.2 ความเร้นลับของการฝึกฝนจริงคือ ชีวิตขึ้นอยู่กับการ “รักษาความสงบนิ่งสุด”


ทำอย่างไรเราจึงจะบ่มเพาะสภาวะและความสามารถที่ “ถึงไม่ออกนอกบ้านก็รู้เรื่องทั่วหล้า ไม่มองออกข้างนอกก็รู้กฎธรรมชาติ เดินทางยิ่งไกลเท่าไร สิ่งที่รู้ยิ่งน้อย อริยบุคคลไม่ต้องเดินทางก็รู้ได้ ไม่ต้องดูก็รู้มูลเหตุ ไม่กระทำตามใจกลับได้ผล” ได้เล่า ในบทที่ 16 ท่านเหลาจื่อได้เปิดเผยถึงความเร้นลับของการฝึกฝนจริง คือชีวิตขึ้นอยู่กับการ “รักษาความสงบนิ่งสุด” เมื่อรักษาความสงบนิ่งสุดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีพร้อมในตนเอง ไม่ต้องแสวงหาจากภายนอกอีก


ในกระบวนการที่เริ่มจาก “การรับรู้ ไปสู่การปฏิบัติ แล้วจากการรับรู้อีก และปฏิบัติอีก” ผู้ฝึกปฏิบัติจะค่อย ๆ พิสูจน์ความเข้าใจต่อชีวิตที่ “ว่างเปล่าสงบนิ่งย้อนสู่มูลราก ย้อนสู่มูลรากสู่ภาวะเดิม” ไปทีละขั้น บนโลกนี้ผู้ที่โน้มน้าวจิตใจเราได้มีเพียงตัวเราเอง เมื่อเราสัมผัสถึงพลังประเภทนั้นได้แล้ว จึงจะปฏิบัติตามเต๋าด้วยจิตสำนึก ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยจิตใจที่กว้างขวาง วางตัวในสังคมโดยไม่เห็นแก่ตัวและเห็นแก่ส่วนรวม และถือการ “ถ่ายทอดความรักไปทั่ว” เป็นพฤติกรรมหลักแห่งชีวิตตน


การที่จะ “ว่างเปล่าสงบนิ่งย้อนสู่มูลราก ย้อนสู่มูลรากสู่ภาวะเดิม” ต้องฝึกฝนทักษะ 7 ระดับในบทที่ 16 อันได้แก่ “รู้กฎเต๋าจึงรองรับได้ จึงเที่ยงธรรม จึงรอบคอบ จึงสอดคล้องธรรมชาติ จึงสอดคล้องเต๋า เมื่อสอดคล้องเต๋าจึงยาวนาน ชั่วชีวาปลอดภัย” ให้ดี ทั้ง 7 ระดับนี้คือ ลำดับขั้นตอนการฝึกฝนบ่มเพาะตนเองไปจนถึงการทำงานอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ไปจนถึงการสำรวจชีวิต ทำความเข้าใจเต๋าที่ยิ่งใหญ่... สุดท้าย เมื่อเราฝึกฝนความเที่ยงธรรมสง่าผ่าเผยที่ภายในดั่งอริยบุคคลภายนอกดั่งราชาได้สำเร็จแล้ว จิตใจจะเบิกบานเปล่งประกาย ชีวิตจะยั่งยืนยาวนาน


ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนไม่อาจเหินห่างจากเต๋าซึ่งเป็นต้นธารได้ โดยการฝึกฝนทักษะการ “รู้ กฎเกณฑ์ รองรับ เที่ยงธรรม สอดคล้องธรรมชาติ สอดคล้องเต๋าและยาวนาน” คือการรอคอยให้ปริมาณแปรเปลี่ยนสู่คุณภาพอย่างสงบ ให้จิตวิญญาณกลายเป็นกระจกเงาบานหนึ่ง ส่องสะท้อนเห็นความเป็นจริง เกิดสติปัญญาขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่า และยกระดับจิตญาณ นี่คือนามธรรมระดับสูง พื้นฐานอันเรียบง่าย ตรงไปตรงมาและยอดเยี่ยมของวัฒนธรรมคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง”


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1414)

* * *


** “无为”就是在合道的前提下,将“有无”高度统一——也就是在精神上注重“无”,在行动上注重“为”,通过宁静的无为来达到精进的有为。从本质上说,“无为”实际上是在发展变化中避开了矛盾的对立面,使其畅通无阻,从而达到“无为而无不为”的境界。这个境界表示一切都空,空到最后连“空”也被空掉了,这种一无所有的状态中,却蕴含着无所不有、一切皆知、一切皆有的效力。

早安!* * *


20生命在于“守静笃”

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载20


十四、实修的奥秘:生命在于“守静笃”。


怎么做,才能培养这种“不出户知天下,不窥牖见天道。其出弥远,其知弥少。不行而知,不见而明,不为而成”的境界与能力呢?老子在第十六章中揭示了实修的奥秘:生命在于“守静笃”——守静笃之后,一切本自具足,无需向外求索。


在这种从“认识到实践,到再认识、再实践”的过程中,修行者会逐步验证“虚静归根、归根复命”的生命体悟。这个世上,能说服我们的,只有我们自己。当您感受到了那种力量时,才会自觉地循道而行,以宽广胸怀对人,以无私大公处世,将“把爱传出去”作为生命的自主行为。


“虚静归根、归根复命”就是要练好第十六章中的“知常容,容乃公,公乃全,全乃天,天乃道,道乃久,没身不殆”的七层功夫。这七层逐级递进,从个人的修身养性到做事的克己奉公,再到对生命的探索、对大道的参悟……最后,当我们修成内圣外王的浩然正气时,心花将灿烂绽放、生命也将地久天长。


世界上一切事物都不可能脱离本源之道,修“知、常、容、公、天、道、久”的功夫,就是在量变中静待质变:让心灵成为一面镜子,照山映山,照水映水,在虚无空灵中生发智慧、提升灵性。这就是《道德经》文化高度抽象、根本简单、直白厉害之处。


赵妙果,2021年12月20日,第1414天

2 views0 comments

Comments


bottom of page