top of page

คำอำนวยพร 20 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[จัดการความทะยานอยากให้ดี คือโจทย์สำคัญของชีวิตคนเรา]


ความทะยานอยากเปรียบเหมือนแส้ ที่คอยกระตุ้นให้คนเราวิ่งทะยานไปข้างหน้าได้ เดิมคิดว่าทะยานไปสู่ความผาสุก ท้ายที่สุดกลับพบว่าถลำสู่แดนมรณะ เราจึงต้องรับรู้ต่อความทะยานอยากให้ถูกต้อง ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ใส่ใจแต่อิ่มท้อง ไม่ใส่ใจเสียงสีสัมผัส ความทะยานอยากคือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ แต่ส่วนมากเป็นสิ่งปรุงแต่งของการดำเนินชีวิต มนุษย์ถูกจัดรวมอยู่ใน “สี่ยิ่งใหญ่” ร่วมกับเต๋า ฟ้า และดิน แสดงว่ามนุษย์มีพลังอันแข็งแกร่ง หากใช้ในทางที่ถูกต้อง เต๋าที่ยิ่งใหญ่ย่อมแพร่หลายไปทั่วโลก ผลงานเป็นของทั่วหล้า หากใช้ในทางที่มิชอบ ย่อมปล่อยให้ความทะยานอยากเหิมเกริม จะเป็นภัยต่อโลก บนโลกนี้ไม่มีการครอบครองที่ไม่ต้องลงทุน สิ่งที่เราครอบครองก็กำลังครอบครองเรา ศักดิ์ศรีของชีวิต มาจากความเต็มเปี่ยมจากภายใน มิได้เติมเต็มด้วยความทะยานอยาก


ข้อ 2 สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า ชีวิตต้องการความสงบนิ่ง เมื่อสงบนิ่งจึงจะรวบรวมพลังได้ การเติบโตที่ว่า คือสามารถปรับตนเองให้อยู่ใน “โหมดเงียบเสียง” ได้ คู่ต่อสู้ของคนเรามิได้อยู่ภายนอก แต่เป็นความทะยานอยากในจิตใจ เมื่อสงบนิ่งความจริงจึงปรากฏ บรรดาสิ่งที่เคยเอาเปรียบมาได้ อันที่จริงคือหนี้ที่ใช้ความประพฤติของตนไปค้ำประกันไว้ วิถีธรรมชาติมีความสมดุล ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกกำหนดค่ามาตรฐานไว้แล้ว


ข้อ 3 ลำพังผิดแผกแตกต่างจากผู้คน พึ่งพิงแต่มารดาผู้หล่อเลี้ยงฟูมฟักสรรพสิ่ง มนุษย์คือบุตรของเต๋า เพียบพร้อมด้วยยีนเต๋า แต่เหตุใดจึงถลำสู่สภาพที่ยากลำบากเล่า เพราะถูกความทะยานอยากแอบเปลี่ยนรหัสที่ใช้สื่อสารกับเต๋า แล้วโดดเดี่ยวตนเองจากส่วนทั้งหมด มีเพียง “รักษามารดา” จึงจะรับพลังงานขั้นที่สูงกว่าของจักรวาลได้ เมื่อมนุษย์ควบคุมความทะยานอยากได้ จึงจะส่งพลังงานผ่านท่อได้สะดวก และรับการอำนวยพรจากฟ้าดินได้


ชั่วชีวิตคนเรานี้ มิได้ต้องการอะไรมาก แต่ความอยากได้กลับมากเกินไป ดังนั้น จึงมีความทุกข์ ชีวิตคือการปฏิบัติภารกิจแห่งชีวิต ร่างกายมีไว้เพื่อแบกรับความรับผิดชอบ รักษาทั่วหล้าไว้ให้ดี รับใช้มหาชนอย่างสุดจิตสุดใจ จึงจะหวนคืนสู่อ้อมอกของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ การจัดการความทะยานอยากให้ดี คือโจทย์สำคัญของชีวิตคนเรา


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1566)

* * *


20 管理好欲望是重要的人生课题

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载20


欲望像鞭子,会驱使人不停奔跑,原以为是奔向幸福,到头来却发现陷入死地。我们一定要对欲望有正确认识:


第一,为腹不为目。欲望是人性中的一部分,但最多是生活的调味品。人与道、天、地并列“域中四大”,说明人有强大的力量。若用在正道,则大道行世,功在天下;若用在歪处,则欲望膨胀,为祸人间。世上没有无成本的占有,您占有的也在占有您。生命的尊严,来自内在的丰盈,而不是欲望的满足。


第二,清静为天下正。生命需要宁静,宁静才能汇聚力量。所谓成长,是能将自己调为“静音模式”。人的对手不在外面,而是内心的欲望。清静时真相才浮现,所有占到的便宜,实际上都是用人品抵的债。天道平衡,一切都在冥冥中标好了价格。


第三,独异于人而贵食母。人是道的孩子,具备道的基因,但为什么陷入困境呢?因为,被欲望篡改了与道沟通的代码,把自己从整体中孤立出来了。宇宙中更高级的能量只有“守母”才能得到,人能调服欲望,才能疏通能量的通道,获得天地的加持。


人这辈子,需要的并不多,想要的却太多,所以烦恼就来了。人生是践行使命的人生,身体是担当责任的身体,守护好天下,尽心服务大众,才能回到大道的怀抱。管理好欲望是重要的人生课题。


赵妙果,2022年5月20日,第1566天

2 views0 comments
bottom of page