top of page

คำอำนวยพร 21 ธันวาคม 2564** "ไม่กระทำแต่ไม่มีสิ่งใดไม่ถูกกระทำ" คือเป้าหมาย "ลดน้อยและลดน้อยลง" คือวิธีการทำเป้าหมายให้เป็นจริง "ลดน้อย" คือการละทิ้งสิ่งที่ไม่สอดคล้องเต๋าทั้งหมดในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือสิ่งที่อยู่ในจิตใจ  "ลดน้อย" หมายถึง ในการปฏิบัติตน ใช้ความทะยานอยากมิสู้ใช้ความตั้งใจ ใช้ความตั้งใจมิสู้การรวมเป็นจิตหนึ่งใจเดียว  เช่นนี้จึงจะทำให้ชีวิตเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นได้  ใช้ "อู๋เหวย" มาสร้างความสัมพันธ์กับวิถีที่ถูกต้อง และรับการสนับสนุนจาก "ไม่มีสิ่งใดไม่ถูกกระทำ"


อรุณสวัสดิ์ * * *

โดย อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ


** “无为而无不为”是目标,“损之又损”是实现目标的方法。“损”就是去掉生命中所有不合道的东西,无论它们是在行为中,还是在内心里。“损”就是为人处世用其机不如用其心、用其心不如浑其心,这样才能让生命进入更高层次,以“无为”来与正道建立联系,获取“无不为”的支持。

早安!* * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[สิ่งสำคัญในการฝึกฝน “การเรียนรู้ด้วยการกระทำ” ]


2.3 ใช้การ “เรียนรู้ด้วยการกระทำ” เป็นพื้นฐานในการฝึกปฏิบัติจริง จึงจะเป็นการเรียนรู้จริง


ไม่ว่าเรื่องใด ๆ การมีแต่ความคิดล้วน ๆ นั้นยังไม่เพียงพอ ยังต้องมีการกระทำที่เป็นจริงอีกด้วย เส้นทางในการศึกษาและประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่จำเป็นต้องใช้การ “เรียนรู้ด้วยการกระทำ” เป็นพื้นฐานของการฝึกปฏิบัติจริง จึงจะเป็นการเรียนรู้จริง สิ่งสำคัญในการฝึกฝนความสามารถประเภทนี้มี 2 ประการคือ


1) การศึกษา ต้องทำความเข้าใจและยอมรับเต๋าที่ “เกิดก่อนฟ้าดิน” เข้าใจลักษณะเฉพาะของเต๋าที่ “มีสิ่งหนึ่งมิอาจแบ่งแยก เกิดก่อนฟ้าดิน” และเป็น “ประตูแห่งความลี้ลับอัศจรรย์ทั้งมวล” ที่มาจากแหล่งเดียวกันแต่มีนามต่างกัน


2) ประยุกต์ใช้ การที่จะบรรลุถึงต้นธารได้ ต้องฝึกฝนจริงเท่านั้น ต้องปูพื้นฐานให้แน่นตามลำดับขั้นท่ามกลางการทำงาน ฝึกฝนความสงบนิ่งแท้จริงท่ามกลางการเคลื่อนไหว ฝึกฝนความใสบริสุทธิ์ที่แท้จริงท่ามกลางความขุ่นมัว นี่จึงจะเป็นการสั่งสมคุณธรรมอันล้ำลึก


บนโลกนี้ใครก็ไม่มีสิทธิ์ยกย่องตนเองว่า “มีเต๋า” ทั้งนั้น การสำคัญว่าตนเป็นต้นตำรับแท้และมีเต๋า ผลคือย่อมห่างไกลจากเต๋านับหมื่นลี้ บนเส้นทางการฝึกปฏิบัติ แม้ผู้อื่นจะยกย่องว่าเรา “มีเต๋า” ต้องถือเป็นการกระตุ้นเราเท่านั้น ต้องรีบยกระดับจิตแห่งการละอายใจ รู้ว่าตนยังบกพร่องอีกมาก ความละอายใจคือแรงผลักดันให้เปลี่ยนแปลงตนเอง มีเพียงการแก้ไขปรับปรุงตนเองให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเท่านั้น จึงจะเดินบนวิถีที่ถูกต้องได้ ต้องมีสักวันที่เราจะรู้สึกขอบคุณตนเองที่ “รับฟังคำสอนทั้งหลายในชีวิต ด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพอนาคตอันยาวไกล ด้วยท่าทีที่สัตย์ซื่อ”


ความยิ่งใหญ่ของอริยบุคคลคือ ยิ่งใหญ่แต่ไม่คิดว่าตนยิ่งใหญ่ แข็งแกร่งแต่ไม่คิดว่าตนแข็งแกร่ง มักวางตนอยู่ในที่ต่ำเสมอ เช่นนี้ทรัพยากรและผู้มีความสามารถจึงหลั่งไหลไปรวมตัวที่เขา ความรักก็ห้อมล้อมเขา เพราะหน้าที่ของความรักคือแสวงหาสถานที่ที่ต่ำ ว่างเปล่า และกว้างใหญ่ที่สุด มีเพียงการยินดีส่งเสริมผู้อื่น จึงจะเป็นการปกป้องตนเองที่ดียิ่งขึ้น


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1415)

* * *


21修“行而知之“的两个关键点

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载21


十五、以“行而知之”为实修基础,才是不虚之学。


做任何事,光有理念都是不够的,还要有实际的行动。《道德经》学与用这条路至关重要,但必须以“行而知之”为实修基础,才是不虚之学。修这种能力的关键点有二:


第一,学:要认知“先天地而生”的道,了解道的特征是“有物混成,先天地生”;也是玄之又玄的“众妙之门”。


第二,用:要抵达源头唯有实修,要在做事中循序渐进夯实基础,在动中修真静,在浊中修真清,这才是累积玄德。


这世上,没有谁有资格称自己“有道”——自以为正宗、自以为有道,结果必然是离道万里。修行路上,即便他人赞美您“有道”,也要当作是一种鞭策,要立刻升起惭愧心,知道自己还远远不够。惭愧心是改变自己的动力,只有不断修正完善自己,才能一直走在正道上。总有一天,我们会感激那个“以谦虚之心,领岁月教诲;以虔诚之态,敬来日方长”的自己。


圣人的强大,就是大而不自以为大,强而不自以为强,总能把自己摆在低位,那么资源和人才就会向他汇聚,爱也会一直眷顾着他。因为,爱的工作就是寻找最低、最空、最广大的所在。只有甘愿托起别人,才能更好地守护自己。


赵妙果,2021年12月21日,第1415天

1 view0 comments
bottom of page