top of page

คำอำนวยพร 21 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[การทำงานเล็กๆ ทุกงานได้ดี คือการฝึกปฏิบัติที่ธรรมดาที่สุด]


“เห็นวิถีนิรันดร์คือ ‘เข้าใจ’ ”


ขอเพียงยินยอม ทุกคนล้วนตามหาเต๋าในดวงจิตกลับมาได้

มองเห็นปัญหาจากจุดเล็กๆ ตระหนักรู้ตนเองอย่างชัดเจน คือภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่


ประโยคนี้หมายถึง สามารถค้นพบเบาะแสและมองเห็นปัญหาจากเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจำวันได้ คือภูมิปัญญาขั้นสูงมาก เปรียบกับการมองเห็นเปลวไฟ แล้วจึงรู้ว่าไฟไหม้ ยังไม่นับว่าเก่งกาจ แต่การกำจัดต้นตอของอัคคีภัยก่อน ตั้งแต่วันที่อากาศแห้งแล้ง จึงจะเรียกว่าล้ำเลิศ


ชีวิตคือการฝึกปฏิบัติ โดยทั่วไปมี 3 ขั้นตอน ขั้นแรกคือขจัดความชั่วร้าย นี่คือจุดกลับตัว ขั้นที่สองคือการทำความดี ซึ่งเป็นการเริ่มต้น ขั้นที่สามคือไม่ยึดติดกับความดีความชั่ว ใช้จิตแบบอู๋เหวย สอนโดยไร้วาจา นี่คือการพิสูจน์เต๋า


ในกระบวนการขจัดความชั่วร้ายและทำความดี สิ่งที่ต้องการใช้ที่สุดคือ “เห็นวิถีนิรันดร์คือ ‘เข้าใจ’ ” เพราะการฝึกปฏิบัติต้องรักษาการตื่นรู้ระดับสูงไว้ จึงจะสามารถตรวจสอบทิศทางได้ เดิมทีคนเรามีกมลสันดานดี มนุษย์ไม่อาจทำความชั่วตามอำเภอใจได้ เพราะก้าวข้ามมโนธรรมในจิตใจไม่ได้ แต่หากไม่มีการตระหนักรู้ ก็จะใช้เหตุผลต่างๆ นานามาหลอกตัวเอง การไม่ละเลยความดีเล็กๆ น้อยๆ หรือละทิ้งความชั่วเล็กๆ น้อยๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกปฏิบัติ


หลายครั้งที่รายละเอียดเป็นตัวกำหนดความสำเร็จและล้มเหลว ต้องมีปณิธานอันแรงกล้า การทำงานต้องละเอียด ทุกรายละเอียดของการดำเนินชีวิตเป็นทั้งจุดหักเหของการฝึกอบรมในยามปกติ และยังเป็นการแสดงถึงความสามารถอีกด้วย การจดจ่อกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทุกเรื่อง คือวินัยสูงสุดในตนเอง การทำเรื่องธรรมดาให้ไม่ธรรมดา คือความสามารถอันยิ่งใหญ่ที่สุด การตัดไฟแต่ต้นลมได้ก่อนเกิดเหตุ คือการตื่นรู้ที่ยากที่สุด เราไม่แน่ว่าจะมีโอกาสทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่สามารถใช้จิตที่ยิ่งใหญ่ทำงานเล็กๆ ทุกงานได้ นี่คือการฝึกปฏิบัติที่ธรรมดาที่สุด


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1567)

* * *


21 做好每一件小事,是最接地气的修行

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载21

原文:“见小曰明”


只要愿意,每个人都能找回心中的道。

从细微处觉察问题,对自己有清楚觉知,是大智慧。


“见小曰明”表示,能从日常小事中发现端倪、觉察问题,是很高的智慧。就像看到火光,才发现起火,不算厉害;在天干物燥时,先消除隐患,才是高明。


人生是一场修行,一般都是三步走:第一去恶,这是掉头;第二从善,这是起步;第三,不执著善恶,以无为之心,行不言之教,这是证道。


去恶从善的过程中,最需要的就是“见小曰明”。因为,修行要保持高度觉知,才能校对方向。人性本善,人无法肆意作恶,因为过不了良心的关。但若无觉知,就会以各种理由欺哄自己。不忽视小恶,也不放弃小善,才是修行的开始。


很多时候,细节决定成败。志向要大,做事要细。生活中每一处细节,既是素养的折射,也是能力的展现。把心专注于每一件小事,是最强的自律;把寻常事做得不寻常,是最大的本事;在未发生时防微杜渐,是最难的觉知。我们不一定有机会做伟大的事,但可以用伟大的心做好每一件小事,这是最接地气的修行。


赵妙果,2022年5月21日,第1567天

2 views0 comments

Comments


bottom of page