top of page

คำอำนวยพร 21 เมษายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[“คุณธรรมล้ำลึก” คือการสร้างผลงานให้สำเร็จโดยไม่ถือครองผลงาน]


1.3 แกนหลักของชีวิตยังคงอยู่ที่ตนเอง


ฟ้าดินยึดถือการ “เปลี่ยนความปรารถนาตามความต้องการของมวลชน” เพราะไร้อัตตา ดังนั้น จึงยั่งยืนยาวนาน ส่วนมนุษย์เพราะมีอัตตา ดังนั้น จึงต้องล้มลุกคลุกคลานและสับสน อันที่จริง ฟ้าดินไม่เคยแยกห่างจากมนุษย์เลยสักวินาทีเดียว หากมนุษย์เหินห่างจากคุณสมบัติของฟ้า จะเข้าสู่แดนมรณะ “แดนมรณะ” ที่ว่านี้มิใช่การลงทัณฑ์ของฟ้า แต่เป็นการทำลายตนเอง แกนหลักของชีวิตยังคงเป็นตัวเราเอง หากมนุษย์เสพสุขมากเกินไป ภัยพิบัติจะมาถึง มีเพียงการรู้จักหยุดและพอ จึงจะอยู่เย็นเป็นสุขยาวนาน


ผู้ที่ทำชั่วแต่ยังไม่ได้รับกรรมสนองเหล่านั้น เป็นเพราะเวลายังมาไม่ถึงเท่านั้นเอง กล่าวสำหรับสวรรค์แล้ว ความเมตตาที่แท้จริงคือการฝึกฝนหลอมหล่อมนุษย์อย่างเข้มงวด โดยมิใช่ปล่อยให้มนุษย์ใช้บุญเก่าอยู่ในโซนสบาย เต๋าธรรมชาติมีความสมดุล หากไม่ลำบากกาย ความผาสุกและเกียรติยศย่อมไม่หนาแน่น หากไม่ทุกข์ใจ ภูมิปัญญาย่อมไม่เกิด คนส่วนมากมองผลสำเร็จที่นิพพาน แต่กลับไม่สนใจการฝึกฝนหลอมหล่อท่ามกลางความยากลำบาก


บางครั้งชีวิตคนเราอาจถูกลอบทำร้ายนั้นจริง แต่นั่นคือการเตือนสติเราว่า อาจเป็นเพราะเราชิงอยู่หน้าผู้อื่น เขาจึงจำเป็นต้องเอาชนะเรา เพื่อจะได้มองเห็นโอกาส หรือเป็นเพราะเรายังเดินไปไม่ไกลพอ จึงยังอยู่ในระยะการโจมตีของเขา ดังนั้น จงอย่าหยุดแล้วทำให้ยุ่งเหยิง ขอเพียงมอบอุทิศอย่างต่อเนื่อง ก้าวไปข้างหน้าอย่างหาญกล้าต่อไป เมื่อถึงวันที่เราบินทะยานขึ้นสูง บนพื้นดินจะไม่มีใครทำร้ายเราได้อีก


ประเด็นที่ 2 คุณธรรมล้ำลึกคือการฝึกปฏิบัติที่มีประโยชน์ที่สุด


2.1 “คุณธรรมล้ำลึก” คือการสร้างผลงานให้สำเร็จโดยไม่ถือครองผลงาน


“ช่วยเหลือโดยไม่ถือเป็นความชอบ ให้ผลโดยไม่ครอบงำ เรียกว่าคุณธรรมล้ำลึก”


เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่งโดยไม่ถือครองว่าเป็นผลงานของตน “ช่วยเหลือโดยไม่ถือเป็นความชอบ” หมายถึง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง แต่ไม่มองว่าเป็นผลงานของตน “ให้ผลโดยไม่ครอบงำ” หมายถึง เต้าเต๋อช่วยเหลือสรรพสิ่ง แต่ไม่ครอบงำสรรพสิ่ง เป็นการช่วยโดยไม่มีวัตถุประสงค์ใด เพียงแต่ให้พื้นที่ เวลา และทิศทาง ปล่อยให้ทุกชีวิตเบ่งบาน


คำว่า “ล้ำลึก” ในประโยคที่ว่า “เรียกว่าคุณธรรมล้ำลึก” หมายถึง ล้ำลึกสุดหยั่ง ไม่อาจพรรณนาได้ สภาวะของคุณธรรมล้ำลึกมิได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินหรือฐานะตำแหน่ง แต่ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบและการแบกรับที่ “ด้วยรักถนอมโลกดังชีวิตตน จึงฝากโลกให้เขาดูแล” เช่นเดียวกับต้นไม้ใบหญ้าที่ส่งกลิ่นหอมตามธรรมชาติ มิได้ทำเพื่อเอาใจใคร การที่ฟ้าดินรองรับสรรพชีวิตก็เป็นไปตามธรรมชาติ มิใช่เพื่อให้ได้รับความเคารพ


“ช่วยเหลือโดยไม่ถือเป็นความชอบ ให้ผลโดยไม่ครอบงำ เรียกว่าคุณธรรมล้ำลึก” กล่าวอย่างง่ายๆ คือ “มีผลงานแต่ไม่อวดตน” คือประสบความสำเร็จแล้วแต่กลับไม่ครอบครองไว้เป็นผลงาน แต่มอบผลงานให้เป็นของทั่วหล้า ดังนั้น “คุณธรรมล้ำลึก” คือความสามารถที่ไม่เพียงแต่บรรลุความสำเร็จได้ ยังมีสภาวะที่ไม่ถือเป็นผลงานด้วย


พลังงานทั้งปวงล้วนมีไว้เพื่อรับใช้ระดับของสภาวะ สิ่งที่เรียกว่าสภาวะ หมายถึง ระดับการคิด ความกว้างของจิตใจ และระดับความสามารถในการแบกรับ เมื่อ 3 สิ่งนี้ตกอยู่กับชีวิตจะเป็นความศรัทธา อุดมการณ์ และภารกิจแห่งชีวิต บนสนามแข่งขันแห่งชีวิต ผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวจึงจะไม่กลัว ผู้ที่ไม่กลัวจึงจะแบกรับได้ มีเพียงเมื่อดอกไม้แห่งอุดมการณ์บานสะพรั่งเท่านั้น ต้นไม้แห่งชีวิตจึงจะเขียวชอุ่มได้อย่างยาวนาน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 21 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1537)

* * *


21“玄德”是成就功、不占有功

《道德经》第51章暨连接月祝福连载21

十二、生命的核心还是在自己。


天地以“百姓心为心”,因为无我,所以天长地久;而人因为有我,所以坎坷迷离。实际上,天地与人没有一刻是分开的,人若背离天性,就会进入死地——所谓“死地”并非天杀,而是自灭。生命的核心还是在自己:人若享受过头,灾殃就会到来,只有知止知足,才能平安长久。


那些造恶却未遭报的人,只因时间未到。对于上天而言,真正的慈悲是对人的严格磨炼,而不是让人在舒适区里消耗福报。天道平衡,身不苦则福禄不厚,心不苦则智慧不开。多数人只看到凤凰涅槃,却忽略了它在烈火中的淬炼。


有时,人生确实会中冷箭,但那是来提醒我们:要么我们抢在了别人前面,人家必须掀翻我们,才能看到机会;要么我们走得还不够远,还在他们的射程之内。所以,不要停下来纠结,只要持续付出、继续奋进。您在九天翱翔时,地上再无人能伤得了您。


十三、 “玄德”是成就功、不占有功。


“生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德”


“生而不有”表示,道生万物,但不居生养之功。“为而不恃”表示,德养万物,但不自视有功。“长而不宰”表示,道德辅助万物,但不主宰万物,它们没有图谋,只是给出空间、给出时间、给出方向,让每个生命绽放。


“是谓玄德”中的“玄”指深远莫测,无法名状。玄德的境界不在于财富地位,而在于“爱以身为天下,若可托天下”的责任与担当。就像草木散发香气,本是天性,并非为了取悦谁,;天地承载众生,也是天性,不是为得到尊崇。


“生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德”简单说就是“功成而不居”,也就是成功却不占有功,而有功在天下的境界。所以,“玄德”是不但有成就功的能力,还有不占有功的境界。


所有能量都为境界服务,所谓境界就是思维的高度、心胸的广度以及负重的强度。这三者落在生命里就是:信念、理想和使命。人生的赛场上,无私者才能无畏,无畏者才能担当。只有理想之花盛放,生命之树方可常青。


赵妙果,2022年4月21日,第1537天

0 views0 comments
bottom of page