top of page

คำอำนวยพร 22 มิถุนายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 53 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งอู๋เหวย


[มีเพียงการได้รับที่คู่ควรกับความประพฤติและคุณธรรมของตนเท่านั้นจึงจะมีความหมาย]

ประสบความสำเร็จด้วยความมัธยัสถ์ ล้มเหลวด้วยความฟุ่มเฟือย คือกระจกเงาสะท้อนชีวิตคนเรา มีเพียงการได้รับที่คู่ควรกับความประพฤติและคุณธรรมของตนเท่านั้นจึงจะมีความหมาย


การศึกษาเต๋าต้องมองความเป็นจริง อย่ามองภาพภายนอก ลูกผู้ชายต้องอยู่กับความเป็นจริง มิใช่ความหรูหรา มีบางเรื่องดูภายนอกสงบราบเรียบดี แต่ภายในกลับมีอันตรายมาก บางคนดูคล้าย “ทรัพย์สินมีเหลือเฟือ” เสพสุขเต็มที่ อันที่จริง เพราะไม่ตระหนักถึงความยากลำบาก ใช้จ่ายล่วงหน้า โดยยืมเงินอนาคตมาใช้ ซึ่งเขาได้ตกอยู่ในสภาวะ “พระคลังว่างเปล่า” มานานแล้ว


ในโลกธรรมชาติ สรรพสิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกัน สังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่ละคนต่างมีความเชี่ยวชาญของตน ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด การรวมอยู่ด้วยกันคือบทเพลงประสานเสียงเพลงหนึ่ง ไม่ว่าใครก็ไม่อาจร้องเดี่ยวได้ เพราะเวทีเป็นของสรรพชีวิต มีเพียงไม่หยุดการมอบอุทิศให้ทุกคน จึงจะได้รับการหล่อเลี้ยงจากฟ้าดินอย่างต่อเนื่อง แต่โลกเรามักมีคนฉลาดบางคนอาศัยความหลักแหลมมาลิดรอนสิทธิ์ของผู้อื่น เมื่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ของผู้ถูกลิดรอนสิทธิ์มีไม่เพียงพอ ภาวจิตจะไม่สมดุล เมื่อนั้นความไม่สงบจึงเริ่มต้นขึ้น ความเหลื่อมล้ำในสังคมคือภัยใหญ่หลวงที่มนุษย์ใช้ความโลภฝังไว้ให้แก่ตนเอง


แต่สถานการณ์ที่ไม่สมดุลนี้ไม่อาจดำรงอยู่ได้ตลอด หากมนุษย์ไม่ปรับด้วยตนเอง ก็ต้องให้ธรรมชาติช่วยปรับ เต๋าที่ยิ่งใหญ่ไม่มีความเป็นความตาย อยู่ในสภาวะที่สมดุลอยู่ตลอด กฎธรรมชาติเหมือนการรั้งคันธนู สูงไปกดลดต่ำลง ดันคันสูงขึ้นถ้าเล็งต่ำ มากเกินก็ลดลง ไม่พอก็เพิ่มเติม หากคนเราตามจังหวะของเต๋าไม่ทัน ย่อมต้องถูกคัดออกอย่างรวดเร็ว


ชีวิตคนเราบรรจุวัตถุ ชื่อเสียง และผลประโยชน์มากเกินไปไม่ได้ มีเพียงการเดินทางพร้อมกับสัมภาระน้อยชิ้น จึงจะเดินไปตลอดระยะของเส้นทางได้ ทรัพย์สินมิใช่ไม่ดี แต่ต้องมีความประพฤติและคุณธรรมที่มากพอไปรองรับจึงจะปลอดภัย หากยังมีคุณธรรมเพียงเล็กน้อย อย่าเพิ่งเรียกร้องชื่อเสียงผลประโยชน์ จงสั่งสมคุณธรรมและทำงานก่อน มีเพียงการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน คนเราจึงจะสั่งสมคุณธรรมได้รวดเร็วที่สุด การจะมีคุณธรรม ต้องมีการสละได้ หากสละไม่ได้ คุณธรรมและการได้ล้วนแต่ว่างเปล่า


ชั่วชีวิตคนเราได้รับสิ่งต่างๆ ไม่น้อยเลย แต่มีเพียงสิ่งที่คู่ควรได้กับความประพฤติและคุณธรรมของตนเท่านั้นจึงจะมีความหมาย ไม่มีใครสามารถใช้การกักตุนมาครอบครองทรัพย์สินได้ตลอดไป แต่กลับมีคนจำนวนไม่น้อยใช้ชีวิตของตนเป็นประวัติศาสตร์อันมีชีวิตชีวามาสอนบทเรียนแก่เราทุกคนว่า “ตระหนี่เกินไปจะสิ้นเปลืองมาก สมบัติล้นฟ้ากลับเสียหายยับเยิน” มนุษย์ต้องเชื่อมั่นในกฎอย่างไร้ข้อกังขา จึงจะกล้าที่จะเป็นผู้ให้ท่ามกลางความเป็นจริง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1599)

* * *


22与自己德行匹配的得到,才有意义

《道德经》第53章暨无为月22

成由节俭败由奢,是人生的明镜。只有与自己德行匹配的得到,才有意义。


学道要看真相,不要看表象;大丈夫要处其实,而不居其华。有些事,表面看是歌舞升平,但骨子里却岌岌可危。有些人,给人感觉“财货有余”,尽情享受;实际上,因为没有忧患意识,提前消费、借钱消费,早已处于“仓甚虚”的状态了。


天地间,万物共生;人类社会,和平共存,大家各有特长,各尽本分,合在一起就是一首恢弘的协奏曲。任何人都唱不了独角戏,因为舞台是众生的。只有为大家不断奉献,才能得到天地持续的供养。但世上总有些聪明人通过巧取豪夺占有别人的份额,一旦被剥夺者名利上不足,心态上就会不平,于是震荡就开始了。贫富悬殊,是人类用贪婪给自己埋下的巨大危机。


但这种失衡的情况不可能永远存在,要么人类主动调整,要么自然帮我们调整。大道没有生死,始终处于动态平衡。天道就像张弓射箭,高者抑之,下者举之;有余者损之,不足者补之。人若跟不上大道的节奏,很快就会被迫出局。


生命中,装不下太多物质名利,只有轻装前进,人才能走完全程。财货不是不好,但要有足够的德行去承载,才是安全的。如果德很薄时,不要求名利,先积德、先做事。人的德只有在不求回报的布施中,累积得才最快。要有德,就要舍;舍不得,德与得皆空。


人这辈子所得不会少,但只有与自己德行匹配的得到,才有意义。无人能通过囤积永久占有财富,倒是有不少人用生命为大家上了一节“甚爱必大费,多藏必厚亡”的生动历史课。人要对规律深信不疑,才能在现实中勇于付出。

赵妙果,2022年6月22日,第1599天

19 views0 comments

Comments


bottom of page