top of page

คำอำนวยพร 22 มีนาคม 2565


**ไม่ว่าเรื่องใด หากมิได้สั่งสมผ่านกาลเวลานับเดือนนับปี ไม่มีวันที่จะอยู่ดีๆ เกิดขึ้นมาได้ ในชีวิตคนเรา การก้าวเดินที่สั้นที่สุดมิใช่เดินทีละครึ่งก้าว แต่เป็นการเดินวนไปวนมา จังหวะที่เร็วที่สุดมิใช่การโถมตัว แต่เป็นการยืนหยัด ชีวิตคนเราต้องนิยามด้วยตนเอง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตมิใช่ความบังเอิญหรือทางลัด แต่เป็นคุณสมบัติและการวางตัว มีเพียงการเล็งทิศทางให้ถูกต้อง พร้อมทั้งยืนหยัดต่อสู้อย่างยาวนาน จึงจะทำให้ “เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง” กลายเป็น “วัตถุมีรูป” ได้ เมื่อเงื่อนไขสุกงอมแล้ว ทุกอย่างจะสำเร็จเอง เต๋าสร้างสรรพสิ่งได้ แสดงว่าตัวเต๋าเองก็มีความเป็นวัตถุ เพียงแต่เล็กละเอียดมากจนไม่อาจแบ่งแยก เล็กจนไม่มีภายใน และเป็นสภาวะสูงสุดที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ดังนั้น เราจึงเรียกว่ากฎพื้นฐานหรือแหล่งพลังงาน


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[จิตทั้ง 7 ดวงรวมกันเป็นคุณธรรมล้ำลึก]


2.3 ผู้รู้รักษาชีวิต สามารถก้าวตามจังหวะของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแม่นยำ


ผู้รู้รักษาชีวิตคือผู้ที่ก้าวตามจังหวะของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแม่นยำ เมื่อในใจมีเต๋า จึงจะมีการยอมรับและความเข้าใจ การเลือกสรร และการปฏิบัติที่ถูกต้อง สุดท้ายทำให้ตนไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ การ “ไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ” คือสภาวะสูงสุดของชีวิต ซึ่งต้องฝึกปฏิบัติตามดวงจิตทั้ง 7 ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 49 ได้แก่


1) จิตแห่งอริยบุคคล ได้แก่ ให้เกิดโดยไม่ถือครอง เกื้อกูลโดยไม่หวังผล ให้เติบโตไม่ครอบงำ และมีผลงานแต่ไม่อวดตน


2) จิตที่ยืดหยุ่น ได้แก่ ยอมรับความต่าง ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ ไม่ใช้มาตรฐานของตนไปผูกมัดผู้อื่น


3) จิตแห่งประชาชน ได้แก่ ต้องมีการยอมรับทางอารมณ์ก่อน จึงจะมีความสัมพันธ์ที่ปรองดอง


4) จิตแห่งความดีงาม มีความปรารถนาดีอยู่ตลอด ใช้ความดีสร้างความอบอุ่นแก่ความไม่ดี


5) จิตแห่งการเชื่อถือความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์และเปิดเผยอยู่เสมอ ใช้ความซื่อตรงมานำพาความไม่ซื่อ


6) จิตหนึ่งใจเดียวกับคนทั่วหล้า มีจิตใจกว้างขวาง ให้สรรพชีวิตมีโอกาสเดินตามเส้นทางของตน


7) จิตแห่งการถือปวงชนเป็นลูกหลานของตน ดูแลสรรพชีวิตด้วยความรักเมตตา เคารพยำเกรงและกตัญญูต่อทั่วหล้าด้วยความบริสุทธิ์จริงใจ


จิตทั้ง 7 ดวงนี้รวมกันเป็นคุณธรรมล้ำลึก กายสังขารของคนเรามีการเกิดและการตาย แต่คุณธรรมล้ำลึกของผู้รู้รักษาชีวิตคือพลังงานในมิติที่สูงกว่านั้น พลังงานประเภทนี้ทั้งควบคุมและค้ำจุนกาลเทศะต่าง ๆ ในโลก 3 มิติ สัตว์จะดุร้ายเพียงใด อาวุธจะมีอานุภาพขนาดไหน จะมีผลต่อชีวิตที่อยู่ในกาลเทศะเดียวกันเท่านั้น ส่วนพลังของคุณธรรมล้ำลึกเปรียบเสมือนการลดมิติโจมตี ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตระดับความเข้าใจของสมองมนุษย์ ซึ่งสามารถสัมผัสได้ด้วยจิตเท่านั้น


พลังประเภทนี้มีอยู่จริง การสั่งสมคุณธรรมและทำความดีย่อมได้รับผลดี การละทิ้งเต๋า ยึดติดกับความเห็นแก่ตัว จะสูญเสียคุณธรรมและดับสูญ นี่คือกฎแห่งการอยู่รอดที่เรียบง่ายที่สุดของทุกกาลเทศะ ผู้รู้รักษาชีวิตปฏิบัติเช่นนี้ ดังนั้นจึงมีปรากฏการณ์ที่ “ไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ” นี่มิใช่ปาฏิหาริย์ เป็นเพียงการปรับตัวตามกฎของมิติที่สูงขึ้นเท่านั้นเอง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 22 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1506)

* * *


** 任何事,没有经年累月的积淀,绝不可能厚积薄发。人生中,最慢的步伐不是跬(kuǐ)步,而是徘徊;最快的节奏不是冲刺,而是坚持。人生是自己演绎的,真正改变命运的不是机遇和捷径,而是品质和态度。只有锚定正确方向,并持久奋斗,才能将“道生之,德蓄之”推演到“物形之”,在因缘成熟时瓜熟蒂落。道能形成万物,说明它本身具有物质性,只是太过于精微,已到了分无可分、其小无内、无处不在的极致境界,所以,我们干脆将其称为根本规律或本源能量的顺心如意。

早安!* * *


22七心合一,就是玄德

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载22


十五、善摄生者,能踩准大道节奏。


善摄生者是能踩准大道节奏的人。心中有道,才有正确的认知、正确的选择、正确的践行,最后让自己不入死地。“无死地”是人生最高的境界,无死地要修《道德经》第四十九章中所说的七颗心:


一是圣人心:生而不有,为而不恃,长而不宰,功成而弗居;


二是无常心:接纳不同,体任自然,不以自己的标准绑缚别人;


三是百姓心:先有情绪上的认同,才有关系上的和谐;


四是德善心:永远怀揣善意,用善来温暖不善;


五是德信心:永远赤诚坦荡,用信来引导不信;


六是浑其心:有气吞山河的心胸,让众生都有机会行自己的道;


七是孩之心:以慈爱悲悯爱护众生,以纯真敬畏孝养天下。


这七颗心合在一起,就是玄德。人的肉体有生死,但善摄生者的玄德是存在于更高维度的能量,这种能量同时制约也支撑着各个时空。在三维空间,再凶猛的动物、再残暴的武器都只能针对同一时空内的生命起作用。而玄德之力相当于降维打击,它超越了人类头脑层的理解范畴,只能用心来感知。


这种能量真实存在,积大德,修大善,正果必成;弃大道,执大私,损德必亡,这是所有空间的至简生存法则。善摄生者就是这样做的,所以出现了“无死地”的现象——这并非奇迹,只是适应了更高维度的规律而已。


赵妙果,2022年3月22日,第1506天

0 views0 comments
bottom of page