top of page

คำอำนวยพร 23 ธันวาคม 2564**  การ "ฝึกธรรมะ" สามารถสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการศึกษาจริง ทำจริง พูดจริง ฝึกปฏิบัติจริง และพิสูจน์จริงเท่านั้น  นี่คือการกระโดดออกจากโลกอันมีรูปซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เข้าสู่โลกที่เป็น กลางและเป็นจริงอันไร้รูป การ "ฝึกธรรมะ" คือทักษะในการปฏิบัติตน การปฏิบัติตนต้องอยู่บนความเป็นจริง  เรียบง่ายไม่หรูหรา  ละทิ้งความซับซ้อนและทำให้ง่าย ต้องถนอมรักความสามารถในการรับใช้ของตน  สำนึกบุญคุณโอกาสที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เคารพยำเกรงทุกเรื่องเล็กที่ผ่านมือ ชำระล้างความทะยานอยากในผลงานและชื่อเสียง  อาศัยการ "ฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อย" บรรลุถึงสภาวะที่ "อู๋เหวยกลับประสบความสำเร็จทุกประการ"


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[“กฎธรรมชาติ 4 ข้อ” ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของเต๋าที่ยิ่งใหญ่]


3.2 กฎธรรมชาติ 4 ข้อของชีวิตคนเรา เข้าใจได้เร็วเท่าไร ยิ่งมีโชคลาภ


เกือบทั้งชีวิตของเราทุกคน ล้วนต้องต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อมีชีวิตตามที่ตนใฝ่ฝัน ผู้คนมากมายที่เจาะลึกค้นคว้าศาสตร์แห่งความสำเร็จ ล้วนคาดหวังอาศัยโอกาสนี้เข้าใจวิถีแห่งความสำเร็จ แต่เหตุใดจึงประสบผลสำเร็จน้อยมากเล่า เพราะยังไม่ได้เปิดเผยธาตุแท้โดยผ่านปรากฏการณ์ภายนอกได้ ดังนั้น “กฎ” ที่พวกเขาสรุปไว้จึงมักใช้ได้เหมาะเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่ไม่เหมาะกับการใช้ชั่วชีวิต


วัตถุประสงค์ของบทนี้คือหวังให้มนุษย์อาศัยการฝึกฝนเต๋าและพิสูจน์ได้จริง เพื่อทำความเข้าใจและพิสูจน์ “กฎธรรมชาติ 4 ข้อ” ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ ดังนี้


ข้อที่ 1 วิถีแห่งการปฏิบัติตน


เคล็ดลับนี้ซ่อนอยู่ในคัมภีร์บทที่ 12 ซึ่งท่านเหลาจื่อกล่าวว่า “สีทั้งห้าทำให้ตาพร่ามัว เสียงทั้งห้าทำให้หูเสียการฟัง รสทั้งห้าทำให้ลิ้นไม่รู้รสชาติ ล่าสัตว์ตามอำเภอใจทำให้ใจเสียจริต ของมีน้อยทำให้คนมีพฤติกรรมเลวและละโมบ” กล่าวคือ คนธรรมดามักถูกการเสพสุขและความโลภต่อวัตถุทำให้ลุ่มหลงได้ง่าย ไม่อาจถอนตัวได้ แต่ผู้มีคุณธรรมจะเก็บรวบรวมแก่นสาร พลัง และจิตใจที่กระจายอยู่ภายนอกกลับเข้าสู่ภายใน สำรวจตนเอง และรักษาความมีสติอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จิตส่วนลึกของเขาจึงรักษาความสงบและอ่อนโยนไว้ได้เสมอ กายและใจจึงแข็งแรง ความสัมพันธ์จึงปรองดอง การงานก็ประสบความสำเร็จได้ง่าย


ข้อที่ 2 วิถีแห่งการบำรุงรักษาสุขภาพ


เคล็ดลับนี้ซ่อนอยู่ในคัมภีร์บทที่ 25 ท่านเหลาจื่อกล่าวว่า “คนเจริญรอยตามดิน ดินเจริญรอยตามฟ้า ฟ้าเจริญรอยตามเต๋า เต๋าเจริญรอยตามธรรมชาติ” กล่าวคือ ฟ้าดินให้กำเนิดมนุษย์ เต๋าให้กำเนิดฟ้าดิน หากมนุษย์อยากมีชีวิตที่ดี จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ นี่จึงจะเป็นการบำรุงรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานที่สุด แก่นสารของการบำรุงรักษาสุขภาพคือจิตใจสงบนิ่ง สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า ความสงบนิ่งคือการบำรุงรักษาจิตใจ บำรุงรักษาภูมิต้านทาน และบำรุงรักษาคุณสมบัติให้สมบูรณ์ นี่คือมูลรากของชีวิต การรักษาต้นธารไว้จึงจะเป็นการบำรุงรักษาสุขภาพ


ข้อที่ 3 วิถีแห่งการเข้าสังคม


เคล็ดลับนี้ซ่อนอยู่ในคัมภีร์บทที่ 8 ท่านเหลาจื่อกล่าวว่า “ความดีสูงสุดเหมือนดั่งน้ำ” กล่าวคือ คนเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าถึงโชค ภัย มงคล หรืออัปมงคลได้ คนดีเปรียบเสมือนน้ำ มองดูเล็กและอ่อนแอ แต่ในภาวะที่ยากลำบากและอันตรายกลับมีความอ่อนโยน ยืดหยุ่น และต้านทานความกดดัน เมื่ออยู่บนจุดสูงสุด มีจิตใจกว้างขวาง ถ่อมตน และให้โอกาสผู้อื่น แม้ภายนอกพวกเขาจะมีคุณสมบัติหลากหลาย แต่ภายในกลับมีคุณสมบัติเหมือนกันคือความสัตย์ซื่อ ความเป็นหนึ่ง และวางตัวอยู่ต่ำ ความอ่อนโยนนี้เหนือกว่าการใช้กำลังทั้งปวง เพราะผู้คนจะไม่ยอมสยบต่อการใช้อำนาจกดขี่ แต่กลับจะพึ่งพิงเต้าเต๋อเองโดยอัตโนมัติ


ข้อที่ 4 วิถีแห่งการวางแผน


เคล็ดลับนี้ซ่อนอยู่ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 51 ท่านเหลาจื่อกล่าวว่า “ ‘เต๋า’ ให้กำเนิดสรรพสิ่ง ‘คุณธรรม’ หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง วัตถุมีรูป เหตุการณ์ประสานให้สำเร็จ” มีคำพังเพยกล่าวว่า “การวางแผนงานขึ้นอยู่กับคน ความสำเร็จขึ้นอยู่กับฟ้า” หากคนเราต้องการมีธรรมะคนช่วยมาก มีเพียงการปรับจังหวะของตนให้เข้ากับกฎ สั่งสมคุณธรรมล้ำลึก และเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ธรรมชาติปรับเข้ากับตน ขอเพียงยืนหยัดเดินบนเส้นทางที่ให้คุณแก่ผู้อื่นต่อไป ความสำเร็จจึงจะมาถึงโดยไม่ต้องรอคอย ความสำเร็จเล็กน้อยพึ่งพาความเพียร ความสำเร็จระดับกลางพึ่งพาสติปัญญา ความสำเร็จระดับใหญ่พึ่งพาคุณธรรม สุดท้ายสำเร็จด้วยธรรมะคือเต๋า นี่คือภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่แห่งการทำดีเสมอต้นเสมอปลาย และทำดีได้ดี


คนเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีขึ้นมีลง ไม่ว่าสภาวะใด ล้วนหนีไม่พ้นการทำงานของกฎ หากเข้าใจ “กฎธรรมชาติ 4 ข้อ” ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง และปฏิบัติตามกฎ ชีวิตย่อมได้เก็บเกี่ยวความสำเร็จทั้งด้านการงาน ชีวิตการแต่งงาน และประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง โชคลาภและความผาสุกจะติดตามไม่ห่างเหมือนเงาตามตัว


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1417)

* * *


** “为道”只能建立在实学实干、实话实说、实修实证的基础上,这是跳出不断变化的有形世界,进入客观真实的无形境界。“为道”是做人的功夫,做人要脚踏实地、朴实无华、去繁从简;要珍惜自己服务的能力,感恩帮助别人的机会,敬畏每件经手的小事,清理贪功贪名的欲望,通过“为道日损”到达“无为而无不为”的境界。

早安!* * *


23大道背后隐藏的“四大天规”

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载23

十七、人生的四大天规,越早明白,越有福气!


每个人的一生中,几乎都在为自己向往的生活而奋斗。那么多人钻研成功学,都是希望能借此悟出成功之道。但为什么收效甚微呢?因为,还没有透过表象把本质揭示出来。所以,他们总结出的“规律”往往只能适用于一时,而不能适用于一世。


本章的宗旨就是希望人类通过对大道的实修实证,了解并实证大道背后隐藏的“四大天规”:


第一,为人之道。这个秘密隐藏在第十二章中。老子说:“五色令人目盲;五音令人耳聋,五味令人口爽;驰骋田猎令人心发狂;难得之货令人行妨。”这是说,普通人容易被享乐物欲迷乱心神,无法自拔;而有德者则能把外散的精气神向内收拢,内观自己,时刻保持清醒。因而,他的内心常保宁静平和,身心就健康,关系就和谐,事业也容易成功。


第二,养生之道。这个秘密隐藏在第二十五章中。老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这是说,天地生人,道生天地,人要想活好,就必须顺应自然规律,这才是最根本的养生。养生的精髓就是心清静,清静为天下正;清静就是养足精神、养足正气、养足品质,这是生命的根本。守住本源,才是养生。


第三,处世之道。这个秘密隐藏在第八章中。老子说:“上善若水。”这是说,人生在世,福祸吉凶无法预测,善良的人像水一样,看起来弱小,但在艰险处,柔韧抗压;在顶峰时,涵容谦退。他们的外在虽然不一而足,但内在诚信、抱一、处下的品质却如出一辙。这种柔和胜过一切强力,因为人们不会臣服于强权,却会自动依附于道德。


第四,谋事之道。这个秘密隐藏在第五十一章中。老子说:“道生之,德蓄之,物形之,势成之。”常言道:“谋事在人,成事在天。”人若想得道多助,只有调整好自己的节奏去适应规律、累积玄德,而不可能让自然来适应自己。只要在利他的路上坚持走下去,成功才会不期而至。小成靠勤,中成靠智,大成靠德,终成于道,这是善始善终、善作善成的大智慧。


人生在世,难免会有大起大落,无论何种境遇,都逃不过规律的运作。如果能悟透《道德经》中的“四大天规”,顺规律而行,人生必将收获事业成功、婚姻成功、事事成功——福气如影随形,幸福寸步不离。


赵妙果,2021年12月23日,第1417天

5 views0 comments

Comments


bottom of page