top of page

คำอำนวยพร 23 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์่)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[ขัดเกลาคุณสมบัติให้เป็นอัตลักษณ์ ยกระดับจิต ทุกคนล้วนจุดประทีปในดวงจิตได้]

“ใช้พลังแสงเต๋าย้อนสู่ ‘ความผ่องใส’ ที่มีอยู่เดิม”


“แสง” หมายถึง แสงแห่งปัญญาที่สอดคล้องกับเต๋า “ใช้พลังแสงเต๋าย้อนสู่ ‘ความผ่องใส’ ที่มีอยู่เดิม” คือผลที่พิสูจน์ได้จริงของการฝึกปฏิบัติภายใน การฝึกปฏิบัติจิตภายในเป็นกระบวนการขัดเกลาคุณสมบัติทั่วทุกด้านให้เป็นอัตลักษณ์และยกระดับจิต เมื่อเราตั้งสมาธิอยู่ที่ตนเอง ขัดเกลาตนเองอยู่ตลอด สักวันหนึ่งย่อมสามารถรวบรวมแสงแห่งการตื่นรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ติดต่อกันเป็นหน่วยใหญ่ ส่องสว่างเส้นทางในอนาคตได้


นี่เปรียบเสมือนการใช้แว่นขยายรวมแสงอาทิตย์ให้เป็นจุดเดียว ขอเพียงความร้อนเพียงพอ ก็จะจุดไฟให้ลุกขึ้นได้ แต่ต้องมีความมั่นคง ยืนหยัด และมีสมาธิ ทุกคนล้วนมีความเพียบพร้อมในตัวเอง แต่หากจิตคิดถึงแต่ผลประโยชน์ เช่น อยากรู้เห็นความลับสวรรค์ มาแลกเปลี่ยนชื่อเสียงผลประโยชน์ทางโลก แสงสว่างจะเปลี่ยนเป็นความมืดมน ทุกครั้งที่มีความทะยานอยากเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่ง ประทีปในดวงจิตจะหรี่ลงระดับหนึ่ง หากความทะยานอยากมากเกินไป ประทีปในดวงจิตจะดับลง


เมื่อหยุดความทะยานอยาก ร่างกายและจิตวิญญาณจึงประสานเป็นหนึ่งได้ แสงสว่างในจิตตนจึงปรากฏ จากนั้นจึงเสริมความบกพร่องทั้งหลายภายในร่างกายโดยอัตโนมัติ หากคนเราสามารถรักษาความอ่อนละมุน ความสงบนิ่ง และมารดาได้ ร่วมสั่นสะเทือนในความถี่เดียวกับเต๋าอยู่ตลอด แสงสว่างในจิตตนจะคงที่ ชีวิตจะยั่งยืนยาวนานไปด้วย


การฝึกปฏิบัติมิใช่ปาฏิหาริย์ ทั้งไร้ที่สิ้นสุด และไม่มีทางลัด วิศวกรรมไร้รูปของชีวิตเปรียบเสมือนกิจการที่มีรูปทางโลก คือล้วนต้องต่อสู้มาด้วยความยากลำบากและเสียเปรียบเล็กๆ น้อยๆ อาคารสูงแห่งการฝึกปฏิบัติ ต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และพลังสมาธิเป็นรากฐาน ใช้ความรักฉันพี่ฉันน้องและความอ่อนน้อมเป็นโครงสร้าง ใช้การตื่นรู้และการปฏิบัติก่อเป็นอิฐและกระเบื้อง สุดท้ายใช้คุณธรรมล้ำลึกเป็นดวงไฟส่องสว่างไปทั่วอาคาร ให้อาคารนี้เป็นประภาคารส่องสว่างนำผู้คนไปสู่ความหวัง


ไม่มีใครสามารถห้ามพวกท่านประสานเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าได้ นอกจากตัวท่านเอง ขอเพียงยินยอม ทุกคนล้วนสามารถตามหาเต๋าในดวงจิตที่สว่างไสวกลับมาได้ เพราะโคมไฟยังคงอยู่ตลอด การฝึกปฏิบัติขึ้นอยู่กับบุคคล ทำได้มากน้อยเท่าไร ก็ได้รับผลมากน้อยเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างตนเป็นผู้สร้างทั้งสิ้น


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1569)

* * *


23 亮化品质,提升心性,点亮心灯

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载23


原文:“用其光,复归其明”


“光”指合道的智慧之光。“用其光,复归其明”是一个内修实证的结果。内修是全面亮化品质,提升心性的过程。当我们专注于自身,在不断的磨砺中,总有一天能将点点觉知连成一片光明,照亮未来的路。


这就像举起放大镜,将阳光聚焦于一点,只要热量够,就会冒出火星。但这需要稳定、坚持、聚焦。每个人都本自具足,但若带着功利心,比如想窥探天机,换取世俗名利,光明就会转为昏暗。每多一种欲望,心灯就蒙上一层灰;欲望太盛,心灯就灭了。


贪欲止息,身心灵才能合一,自性之光才会出现,然后自动补充体内的各种不足。如果人能守柔、守静、守母,不断与大道同频共振,自性之光就会源源不断,人生也将随之长治久安。


修行并不神奇,既无止境,也无捷径。生命的无形工程与人间的有形事业一样,都是靠吃苦、吃亏一点点打拼出来的。修行的万丈高楼是用毅力、定力打地基,用博爱、谦卑搭框架,用觉知、践行砌砖瓦,最后用玄德点亮整栋建筑,让它成为一座能给人带去希望的光明灯塔。


没有人能阻止您与道融合的脚步,除了您自己。只要愿意,每个人都能找回心中光光明明的大道,因为灯盏一直都在。修为在个人,做多少就得多少,一切都是自己的创造。


赵妙果,2022年5月23日,第1569天

2 views0 comments

Comments


bottom of page