top of page

คำอำนวยพร 23 มีนาคม 2565** สรรพสิ่งเกิดจากเต๋า หล่อเลี้ยงด้วยคุณธรรม และแสดงออกเป็นวัตถุ แต่ต้องใช้เวลาให้สุกงอมและประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์ ที่ต้องรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ได้รับแสงแดดและอากาศตามธรรมชาติ จากนั้นผ่านฤดูกาลต่าง ๆ จนสามารถผลิดอกออกผลได้ สถานการณ์หมุนเวียนของชีวิตเช่นนี้คือ “เหตุการณ์ประสานให้สำเร็จ” ทุกสิ่งที่ส่งผลกระทบให้ “เหตุการณ์ประสานให้สำเร็จ” ล้วนถือเป็น “เหตุการณ์” สำหรับมนุษย์แล้ว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวต่าง ๆ ภูเขา แม่น้ำ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น นอกเหนือจากตนเองแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็น “เหตุการณ์” ซึ่งก่อบทบาทที่สนับสนุนและจำกัดเราได้ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับการฟักไข่ไก่ หากไม่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ย่อมไม่อาจฟักลูกเจี๊ยบออกมาได้ สำหรับชีวิตแล้ว “เหตุการณ์” มีความสำคัญมาก


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[ยกระดับความอิสรเสรีของชีวิต]


ประเด็นที่ 3 เป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวของชีวิต คือการยกระดับความอิสรเสรีของชีวิต


3.1 มีการยอมรับและความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงมีชีวิตที่ถูกต้องได้

บรรดาความเบี่ยงเบนของชีวิต ล้วนมีที่มาจากการยอมรับและความเข้าใจที่ผิดพลาด ตอนต้นของบทนี้ ท่านเหลาจื่อเปิดประเด็นด้วย “ทัศนะการเกิดและการตาย” โดยตรง เพื่อให้เราขบคิดว่า คนเราเกิดและตายอย่างไร ขอเพียงมีการรับรู้เกี่ยวกับการเกิดและการตายที่ถูกต้อง ทุกคนล้วนมีพลังแก้ไขความผิดพลาดของชีวิตได้

ความงดงามของชีวิตคือการเป็นเพื่อนกับความตาย แม้กายสังขารของคนเราจะดับสลายได้ แต่วิญญาณไม่ดับ ทุกสิ่งที่ดำรงอยู่ในจักรวาลล้วนเป็นพลังงาน สิ่งที่เรียกว่า “มี” คือขอบข่ายการสั่นสะเทือนของพลังงานค่อนข้างต่ำ ซึ่งตรงกับขอบเขตที่ประสาทสัมผัสของร่างกายมนุษย์รับสัญญาณได้ ส่วนสิ่งที่เรียกว่า “ไม่มี” คือขอบข่ายการสั่นสะเทือนของพลังงานนับวันสูงมากขึ้นจนเกินขอบเขตความรู้สึกของมนุษย์ ไม่ว่าจะปรากฏเป็นอะไร ตัวพลังงานนั้นยังคงดำรงอยู่


ชีวิตก็เป็นพลังงาน เราไม่อาจใช้กายสังขารมากำหนดขอบเขตของการเกิดและการตายได้ มิฉะนั้น คนเราจะรักตัวกลัวตาย หากคนเราเข้าใจชัดเจนว่า ร่างกายเป็นเพียงวัตถุที่ถ่ายทอดสื่อสารกับจิตได้เท่านั้น เปรียบเสมือนเสื้อผ้า ใจคนเราจะสงบลงได้ ไม่ถูกความเป็นความตายผูกมัดเนื่องจากขาดความรู้และทรมานตนเอง ครั้นแล้วจึงรวบรวมกำลังวังชาไว้ที่การสงบจิตใจ เข้าสู่จิตภายใน มีเพียงซอฟท์แวร์แข็งแรงแล้ว ฮาร์ดแวร์จึงจะมีอายุยืนยาว


มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐ สามารถเรียงเคียงข้างเป็น “สี่ยิ่งใหญ่ในจักรวาล” กับเต๋า ฟ้า และดินได้ โดยมิได้อาศัยกายสังขารเลย ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์อยู่ที่จิตใจ จิตใจสามารถครอบคลุมทั้งความว่างเปล่าและสรรพสิ่งทั้งปวง ทะลุผ่านกาลเทศะได้อย่างไร้ที่สิ้นสุด ทั้งยังสามารถให้ชีวิตที่มีกายสังขารคล้ายกันออกแรงและเดินตามเส้นทางที่แตกต่างกันได้ เมื่อรับรู้พลังของจิตส่วนลึกภายใน จึงจะตามหาตัวตนที่แท้จริงของตนกลับมาได้ อยู่นอกเหนือแนวคิดเรื่องความเป็นความตาย จึงจะสัมผัสได้ถึงอิสรเสรีของชีวิต

คนเราจำเป็นต้องเชื่อตนเองและกฎเกณฑ์ มิฉะนั้น จะไม่มีวันเป็นอิสระได้ สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเป็นมิใช่สิ่งที่เราอยากเป็นอย่างผิวเผินภายนอก แต่เป็นสิ่งที่เราเชื่ออย่างลึกซึ้งจากจิตส่วนลึกภายใน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 23 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1507)


** 万物由道而生、由德而养、由物而显,但需要假以时日,才能成熟成就。就像种子播下,要顺着它的天性浇水施肥、光照通风,再通过寒暑交替才能成其功效,这股生命流动的态势就是“势成之”。一切对“物形之”产生影响的存在都属于“势”。对人来说,日月星辰、山川河流、政治经济、文化历史、人际关系、信息技术等,除自己以外的一切都是“势”,都会对我们产生加持或抑制的作用。就像孵鸡蛋,若没有合适的环境,无法孵出小鸡。对生命而言,“势成之”是有很重要地位的一飞冲天。

早安!* * *


23提升生命的自由度

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载23


第六层,人生唯一的目标:提升生命的自由度。


十六、有正确的认知,才能有正确的人生。


人生所有出偏,都源于错误认知。本章开篇,老子直接将“生死观”抛出来,就是让我们思考:何以出生?何以入死?只要对生死有正确的认识,每个人都有力量对生命纠偏。


生命的美丽之处就是与死亡为伴,人的肉身虽会消亡,但灵魂不灭。宇宙中所有存在都是能量,所谓“有”是能量振幅较低,恰好能被人体感官接收;所谓“无”则是能量振幅越来越高,远超人类的感知。无论显现如何,能量本身都存在。


生命也是能量,所谓生死,不能以肉体来界定,否则人就会贪生怕死。如果人清楚肉体只是精神的载体,就像一件衣服,人的心就能安定下来,不被生死的痛苦绑住,因无知而折磨自己。然后,把精力集中在安定精神、走入内心上。只有软件健康了,硬件才能寿终正寝。


人是万物之灵,能与道、天、地并列“域中四大”,绝不是凭借肉体。人之大,大在心,心能囊括虚空万有、穿越无尽时空;也能让肉体相似的人生出不同的力量、走出不同的道路。认识内心的力量,才能找回真正的自己;超越生死的概念,才能感受生命的自在。


人必须相信自己,相信规律,否则永远也自由不了。我们最终成为的,不是表面上,自己想要的;而是内心深处,自己深信的。


赵妙果,2022年3月23日,第1507天

1 view0 comments

Commentaires


bottom of page