top of page

คำอำนวยพร 24 มิถุนายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 53 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งอู๋เหวย


[ประสบความสำเร็จด้วยความมัธยัสถ์ ล้มเหลวด้วยความฟุ่มเฟือย]


หากประหยัดไม่ได้ จะสร้างความเสียหายมหาศาลแก่ชีวิต


ความหรูหราฟุ่มเฟือยทั้งหลายล้วนได้มาจากโลก เพียงแต่ถูกคนกลุ่มน้อยใช้เสพสุขเท่านั้น นี่คือการปล้นชิงทรัพยากรของโลก ชีวิตคนเราไม่อาจเป็นหนี้ หากไม่ชดใช้ให้หมด ชีวิตจะไม่มีวันเป็นอิสระได้ ดังนั้น ต้องระมัดระวังให้ดี


ในยุคปัจจุบัน ความเจริญทางวัตถุก้าวหน้าไปไกลว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณมาก ขณะที่มนุษย์เสพสุขกับวัตถุก็ได้ทำลายโลกซึ่งเป็นบ้านไปด้วย นี่คือ “ไร่นารกร้าง” ที่เป็นแบบฉบับแล้ว แต่ยัง “กินดื่มเลิศรส” แม้ “พระคลังว่างเปล่า” แล้ว แต่ยังคิดว่า “ทรัพย์สินมีเหลือเฟือ” ขอเพียงสงบนิ่งลง ทุกคนล้วนทราบดีว่า สภาพแวดล้อมในการอยู่รอดของเราได้เลวร้ายลงไปถึงระดับไหนแล้ว


สังคมยุคใหม่ เราอาศัยอยู่ในอากาศอบอุ่นทั้ง 4 ฤดู ผิวของเราสูญเสียความสามารถในการปรับอุณหภูมิไปแล้ว ส่วนโรคต่างๆ ที่มากับเครื่องปรับอากาศก็เกิดขึ้นไม่หยุด การเสพสุขทางวัตถุมีพร้อมทุกรูปแบบ แต่ความรู้สึกว่ามีความสุขนับวันยิ่งน้อยลง โรคจิตเวชนับวันยิ่งมากขึ้น อุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้า มีผลิตภัณฑ์มากมายมหาศาล แต่ทรัพยากรธรรมชาติกลับนับวันยิ่งขาดแคลน ภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยจากมนุษย์นับวันยิ่งมากขึ้น ในประวัติศาสตร์การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพียงแค่ 300 ปี พฤติกรรมของมนุษย์ทำให้ระบบนิเวศเสียหายไปมากมาย โลกซึ่งเป็นมารดาของเรายากที่จะปกป้องเราได้อีกต่อไปแล้ว


ระหว่างการพัฒนาของมนุษย์กับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม ได้เข้าสู่วงจรมรณะจริง ๆ แล้วหรือ สำหรับการวิจัยค้นคว้าปัญหานี้ จากการสำรวจในแนวนอนทางด้านสามมิติได้เดินไปไกลมากแล้ว แต่ยังคงไม่มีคำตอบ อันที่จริง หัวใจสำคัญในการทำลายกรอบคือจิตใจมนุษย์ มนุษย์มีเพียงยกระดับจิตใจในแนวตั้ง จึงจะค้นพบทางออกจากมิติที่สูงได้ ท่านเหลาจื่อได้ให้คำตอบไว้ตั้งแต่เกือบสามพันปีก่อนว่า “ปกครองปวงชนตามกฎธรรมชาติ ดีที่สุดคือประหยัดเรียบง่าย” เราทุกคนต่างเข้าใจหลักเหตุผลนี้ แต่เหตุใดจึงทำไม่ได้เล่า เพราะไม่อยากควบคุมตนเอง


การประสบความสำเร็จด้วยความมัธยัสถ์ ล้มเหลวด้วยความฟุ่มเฟือย คือกระจกเงาสะท้อนชีวิตคนเรา ทุกคนล้วนมีท่าทีในการดำเนินชีวิต 2 ประเภท หนึ่งคือใช้ “วิธีการเพิ่ม” ขอเพียงสามารถไขว่คว้ามาได้ ยิ่งมากยิ่งดี อีกประเภทหนึ่งคือใช้ “วิธีการลด” ขอเพียงไม่กระทบกับการดำเนินชีวิต อะไรที่ลดได้ก็ลด ผู้ที่ใช้วิธีการลดมักไม่เห็นแก่ตัว ลดละกิเลส รู้จักแบ่งปัน บางครั้งลดความทะยานอยากลงส่วนหนึ่ง ความสุขจะเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง หากคนเราสิ้นเปลือง สิ่งที่สูญเสียไปคือความสุขของตน หากประเทศชาติฟุ่มเฟือย สิ่งที่สูญเสียไปคือความสุขของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นใคร หากประหยัดไม่ได้ ล้วนแต่สร้างความเสียหายต่อมูลรากแห่งชีวิตทั้งนั้น


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1601)

* * *


24成由节俭败由奢

《道德经》第53章暨无为月24


守不住俭啬,将对生命有巨大损伤。


所有的浮华奢靡,都取之于天下,只是被少数人享用了,这是对天下资源的盗窃。人生不能欠债,若还不清,生命永远自由不了,所以一定要慎重!


当今时代,物质发展的脚步远快于心灵成长。人类在享受物质的同时,也在破坏地球家园。这是典型的已经“田甚芜”了,还要“厌饮食”;虽然“仓甚虚”了,却自以为“财货有余”。只要冷静下来,人人都清楚:我们的生存环境已经恶劣到什么程度了?


现代社会,居所中四季恒温,人的皮肤已经丧失了自动调温的能力,而各种空调病却层出不穷;物质享受应有尽有,但幸福感却越来越低,心理疾病越来越多;工业发达,产品极大丰富,但自然资源却越来越匮乏,天灾人祸越来越多。仅仅三百年的科学发展史,人类的行为已经让生态变得伤痕累累,地球母亲已经很难再守护我们了!


人类的发展与环境的保护之间,真的进入死循环了吗?对于这个问题的研究,在三维层面的横向探索中,已经走了很远,但答案始终没有出现。其实,破局的关键在人心!人类只有纵向提升心性,才能从高维找到出路。老子早在近三千年前,已经给出了答案:“治人事天,莫若啬”。这个道理,我们都懂,但为什么做不到呢?因为,不想约束自己。


成由节俭败由奢,是人生的明镜。每个人都有两种生活态度,一种是做“加法”,只要能抓住的,多多益善;另一种是做减法,只要不影响生活,能减即减。做减法的人往往少私寡欲,懂得分享。有时候,欲望减一分,幸福就增一分。人若浪费,糟蹋的是自己的福份;一个国家若浪费,糟蹋的是人民的福份。无论是谁,守不住俭啬,都对生命有根本性的损伤。


赵妙果,2022年6月24日,第1601天

32 views0 comments

Comments


bottom of page