top of page

คำอำนวยพร 24 มีนาคม 2565** “ดินฟ้ามีแต่เทิดเต๋าทูนคุณธรรม” หมายถึง สรรพสิ่งทั่วหล้าล้วนเกิดจากเต๋า และยืนหยัดได้ด้วยคุณธรรม เต๋าและคุณธรรมแฝงเร้นอยู่ภายในสรรพชีวิต การเทิดทูนเต๋าและเคารพยำเกรงคุณธรรมคือธรรมชาติของสรรพสิ่ง ดังเช่นพืชที่พึ่งพิงผืนดิน และสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำ สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามสัญชาตญาณ เต๋าและคุณธรรมสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งปวง เช่นเดียวกับพระคุณของบิดามารดาที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรา หากลืมพระคุณนี้ ถือว่าลืมรากเหง้า การลืมรากเหง้า เป็นการตัดขาดมูลรากแห่งชีวิตของตน คนที่ลืมรากเหง้าของตน จะเฉยชากับการได้รับพร แต่กลับอ่อนไหวกับการได้เสียผลประโยชน์ เมื่อลืมรากเหง้าย่อมขาดคุณธรรม ขาดเต๋าย่อมพินาศ แม้หลายคนจะอธิบายหลักเหตุผลนี้ไม่ได้ แต่จิตภายในสัมผัสได้ เพราะจิตคือโลกมิติสูงที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ ประสาทสัมผัสของจิตไวกว่าสมองและกายสังขารมาก


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[คนเราไม่จำเป็นต้องจัดการผู้อื่นได้ ชำระล้างเพียงตนเองก็พอ]


3.2 คนเราไม่จำเป็นต้องจัดการผู้อื่นได้ ชำระล้างเพียงตนเองก็พอ


เมื่อมีทัศนะความเป็นและความตายถูกต้อง เราจะรู้ว่าควรมีชีวิตอยู่อย่างไร นี่คือประเด็นสำคัญที่ 2 ที่ท่านเหลาจื่อนำเสนอ “ผู้รู้รักษาชีวิต” คือผู้ชนะชีวิตที่อยู่นอกเหนือคนสามในสิบที่อายุยืน สามในสิบที่อายุสั้น และสามในสิบที่เดิมมีสุขภาพดีแต่กลับอายุสั้น เคล็ดลับของเขาคือการฝึกฝนคุณธรรมล้ำลึกด้วยการ “รักษาความเป็นหนึ่ง” คุณธรรมล้ำลึกคือ การให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง ให้เกิดโดยไม่ถือครอง เกื้อกูลโดยไม่หวังผล มีผลงานแต่ไม่อวดตน เพราะไม่ถือความดีความชอบ ผลงานจึงไม่สูญหาย


แต่อย่าคิดว่าเมื่อตนมีการยอมรับและความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจะไม่พบภัยพิบัติอีก จากการยอมรับและความเข้าใจถึงการกระทำ จากการชำระล้างถึงความใสสะอาด และต้องยืนหยัดเป็นเวลานาน เมื่อโลกและมนุษย์กำลังระส่ำระสาย ชะตาชีวิตของบุคคลต้องขึ้นต่อชะตากรรมของประเทศชาติและทั่วหล้า เช่นเดียวกับกฎของปริมณฑลต่างๆ ล้วนต้องขึ้นต่อเต๋าธรรมชาติ มีภัยพิบัติมากมายที่มนุษย์เป็นผู้ร่วมสร้าง ภายใต้สภาพเช่นนี้ เราจำเป็นต้องไปประสบด้วยตนเอง แต่จะใช้จิตใจแบบไหนในการประสบครั้งนี้ ผลลัพธ์ย่อมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง


มนุษย์ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดร้อยละร้อย ภายนอกไม่มีผู้อื่น ทุกสิ่งล้วนเป็นภาพสะท้อนจากจิตส่วนลึกภายใน หากภาพสะท้อนมีปัญหา ต้องแก้ไขจากแหล่งที่มาของภาพสะท้อน ทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิต เมื่อมองจากมิติสูง ล้วนมาเพื่อสร้างความสำเร็จให้เราเท่านั้นเอง


หากประสบความสำเร็จแล้ว ต้องมองเห็นว่าความหมายของความสำเร็จอยู่ที่ ได้พิสูจน์ว่ากฎที่เราปฏิบัติตามคือสิ่งที่ถูกต้อง นี่คือการพิสูจน์จริง หากล้มเหลวก็ต้องมองเห็นว่าความหมายของความล้มเหลวอยู่ที่ ให้เราสำรวจภายในใจตนว่ายังมีการยอมรับและความเข้าใจที่ไม่สอดคล้องกับกฎอยู่อีกหรือไม่ ขอเพียงได้ชำระล้างรูปแบบการคิดแบบนี้ออกไป ครั้งต่อไปเราจะประสบความสำเร็จได้ นี่คือการฝึกปฏิบัติจริง ท่ามกลางการปรับปรุงแก้ไขและพิสูจน์อยู่ตลอด คนเราจะเดินไปสู่ความสมบูรณ์


ผู้รู้รักษาชีวิตจะไม่ยึดติดกับการแสวงหาวัตถุภายนอกในแนวราบ แต่จะให้ความสำคัญกับการยกระดับจิตใจในแนวตั้ง สภาวะที่สอดคล้องเต๋ามิได้หล่นลงมาจากฟากฟ้า แต่ต้องใช้การสั่งสมคุณธรรมมากๆ เพื่อก่อเป็นบันไดเดินขึ้นไปทีละขั้น เมื่อทักษะถึงระดับที่เหมาะสม การเผาผลาญพลังงานภายในชั้นสมองจะหายไป ความคิด คำพูด และการกระทำของคนเราจะอยู่ท่ามกลางเต๋าแล้ว การรู้แจ้งเต๋ามิใช่การได้รับอะไร แต่เป็นการหลอมรวมตนเองเข้ากับเต๋า นี่คือการยกระดับตนเอง หรือที่เรียกว่าสลายอัตตา


คนเราไม่จำเป็นต้องไปจัดการกับผู้อื่น ขอเพียงชำระล้างตนเองและปฏิบัติตามกฎ จะสามารถเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องของตนได้ อริยบุคคลมิได้เป็นมาแต่กำเนิด พวกเขาเพียงแต่วิริยะก้าวหน้าทุกวันบนเส้นทางแห่งการฝึกฝนคุณธรรมล้ำลึกเท่านั้น


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 24 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1508)


** “万物莫不尊道而贵德”表示,天下万物,莫不依道而生,因德而立,道德深藏于众生之内,对道的尊崇、德的敬畏,是万物的天性,就像植物依附大地、动物逐水而居一样,是本性所致。道与德的重要性高于一切,就像父母对我们的生养之恩,若忘了这份恩,就是忘本。忘本,将断了自己生命的根。忘本的人,对得到的恩惠迟钝无感,却对失去的利益异常敏感。忘本必缺德,失道必败亡,这个道理虽然很多人说不出,但内心却有不安涌动。因为,心是人体中的高维世界,心的灵敏度远比大脑和肉体要高。

早安!* * *


24人生不必搞定别人,只要清理自己

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载24


十七、人生不必搞定别人,只要清理自己。


有了正确的生死观,人就知道该怎么活?这是老子抛出的第二个重点:“善摄生”——善摄生者是超越于三分生、三分死、三分动之上的生命赢家,他的秘诀就是“抱一”修玄德。玄德就是生之畜之,生而不有,为而不恃,长而不宰,功成而弗居,夫唯弗居,是以不去。


但不要以为自己有了正确的认知,就不会遇上灾难!从认知到行动,从清理到清澈,需要长久地坚持。而世界每天都在躁动,人类也在躁动,个人的命运要服从国运、天下运,就像各个领域的规律都要服从自然大道一样,不少灾祸是人类创造的共业,这种情况下,我们也必须去经历。但用什么心去走这一趟,结果是完全不同的。


人要对所有发生负起100%的责任,外面没有别人,一切都是内心的投影,投影有问题,只能调整投影源。生活中的一切,从高维看,都是来成就我们的,仅此而已。


如果成功了,要看到成功的意义在于:验证了我遵循的规律是正确的——这是实证。如果失败了,也要看到失败的意义在于:让我觉察心中还存在不合规律的认知,只要清理这种思维模式,下一次我就能成功——这是实修。在不断的修证中,人就会走向圆满。


善摄生者不执著横向的外物抓取,而重视纵向的内心提升。合道的境界不是天上掉下来的,而是用重积德搭好梯子,一步一步走上去的。一旦功夫到位,头脑层的内耗就会消失,人的心念言行就在道中了。得道不是得到了什么,而是把自己融入道中,这是自我升华或叫自我消失。


人生不必搞定别人,只要清理自己,按照规律前行,就能走出属于自己的正确道路。圣人不是天生的,他们只是在修养玄德的路上日日精进而已。


赵妙果,2022年3月24日,第1508天

1 view0 comments

Comments


bottom of page