top of page

คำอำนวยพร 25 ธันวาคม 2564** การ “ศึกษา” คือความรู้ในการเลี้ยงชีพ แต่สิ่งที่จะได้รับจากการเลี้ยงชีพ มากสุดคือได้ชื่อเสียง  ผลประโยชน์  และทรัพย์สินเงินทอง  แต่สิ่งที่ชีวิตเราต้องการคือวัตถุและจิต อันเป็นการเดินด้วยสองขา  หากขาที่เป็นวัตถุเดินเร็วเกินไป  ขาที่เป็นจิตเดินตามไม่ทัน  ชีวิตย่อมขาดความสมดุล  การเพิ่มขึ้นของการรู้เพิ่มเมื่อศึกษาจำเป็นต้องคู่ควรกับการลดลงของการฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อย  เพราะทุกสิ่งที่ชีวิตคนเราได้รับ  ล้วนตรงกันกับความประพฤติที่มีคุณธรรมของตน  การฝึกฝนคุณธรรมคือแหล่งที่มาของทุกสิ่งทุกอย่าง  สิ่งที่เรียกว่า “ฝึกธรรมะ”  คือข้อพิสูจน์ความจริงในการฝึกฝนคุณธรรมหนาแน่น  เพราะมีเพียงคุณธรรมหนาแน่นเท่านั้นที่ช่วยให้หลุดพ้นจากการควบคุมของกฎแห่งกรรมได้ จากนั้นแก้ไขข้อมูลรหัสชะตาชีวิตใหม่


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[ขอเพียงทำให้มีความเป็นหนึ่งได้ เราจะเป็น “เต๋า” และ “คุณธรรม” ]


คติธรรม บทที่ 47


1. “เต้าเต๋อจิง” คือคัมภีร์ที่สรรค์สร้างอริยบุคคล สิ่งสำคัญในการเป็นอริยบุคคลมิใช่การแสวงหาเต๋าหรือคุณธรรมโดยตรง ขอเพียงทำให้มีความเป็นหนึ่งได้ เราก็คือ “ความเป็นหนึ่ง” เราจะเป็นเต๋าและคุณธรรม เต๋าและคุณธรรมคือแรงขับเคลื่อนที่มนุษย์เราสามารถแผ่กระจายอิทธิพลออกไปได้โดยตรง


2. บางคนมิได้อธิษฐาน แต่บุญหล่นทับตัวเขา นี่คือกรรมดีที่เขาสร้างจากการคิด วาจา และการทำ การที่เขายินดีแบกรับและชอบทำ มิใช่เพราะเขาโง่ แต่เป็นเพราะเขารู้จักรับผิดชอบ เมื่อทำงานเสร็จแล้วจึงปล่อยวาง ให้ผลงานเป็นของผู้อื่น จึงจะมีคุณงามความดี และมีจิตใจดั่งฟ้าดิน


3. “ไม่กระทำตามใจกลับได้ผลมิใช่ไม่กระทำ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เมื่อโอกาสมาถึงจึงประสบความสำเร็จตามธรรมชาติ ต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเต็มที่ รอคอยโอกาสมาถึง โดยไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแรงมาก ราวกับว่ามิได้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้ว


4. ตึก 3 ชั้นของชีวิตคนเรา ชั้นแรกสังกัดความเป็นมนุษย์ หมายถึง อัตตา ชั้นที่ 2 สังกัดความเป็นเทพ หมายถึง ส่วนรวม ชั้นที่ 3 สังกัดความเป็นเต๋า หมายถึง ต้นกำเนิดของจักรวาล หรือก็คือ ไร้อัตตา


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1419)

* * *


** “为学”是谋生计的学问,但谋生计最多能获得名利财货。可人生需要的是物质与精神两条腿走路,如果物质走的太快,精神跟不上,人生就会失衡。为学日益的增加必须与为道日损的减少相互匹配。因为,人生的所有得到,都与自己的德行一致,修德是一切的源头。“为道”就是修厚德的实证,只有厚德才能摆脱因果律的制约,重新修改生命程序的数据。

早安!* * *


25只要抱一做到,我们就是“道”和“德”

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载25


第四十七章 悟道心得


一、《道德经》是一部打造圣人的经典。成为圣人的重点不是直接寻找道、寻找德,只要抱一做到,我们就是“一”,我们就是道,我们就是德。道德是人类能把自己影响力辐射出去的直接原动力。


二、有些人没有祈祷,但恩典常常降临在他身上,这是他所想、所说、所做都是在创造善业;他的甘愿受、喜欢做,不是因为傻,而是懂得责任。把事情做好了,就放下,成绩归于他人,才有功德,才是天地功夫。


三、“不为而成”不是不作为,而是水到渠成,自然天成——即事先充分做好准备,等事到临头,则不需要大费周章,好像什么也没做就成功了似的。


四、人生三层楼,第一层属性是人性、是小我;第二层属性是神性、是大我;第三层属性是道性、是宇宙原点,也是无我。


赵妙果,2021年12月25日,第1419天

2 views0 comments
bottom of page