top of page

คำอำนวยพร 25 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[รักษาเต๋าและความเป็นหนึ่ง คือวิธีประสบความสำเร็จที่ใช้กันมาแต่โบราณ]


กล่าวสำหรับมนุษย์แล้ว คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” คือหนึ่งในศาสตร์แห่งความสำเร็จอย่างแท้จริง ซึ่งปราชญ์เมธีโบราณก้าวข้ามกาลเทศะมาสนทนากับมนุษย์ คัมภีร์บทนี้บอกเราว่า เมื่อรักษามารดาจึงรักษาลูกไว้ได้ ย้อนสู่ความผ่องใสจะไม่มีอันตราย


1.เต๋าคือจุดเริ่มต้นของทั่วหล้า หยั่งรากลึกมั่นคงจึงจะมีอายุยืนยาวได้


สุภาพบุรุษมุ่งมั่นที่รากฐาน เมื่อรากฐานก่อตั้งขึ้นเต๋าจึงก่อเกิด เมื่อรับรู้เต๋า สามารถเชื่อมโยงสู่สรรพสิ่งได้ การรักษาเต๋า สามารถกุมทุกสิ่งได้ ชีวิตคนเราสร้างสรรค์ด้วยการต่อสู้ การทนทรมานมิสู้ทำงานด้วยความยากลำบาก การทำงานอย่างหักโหม มิสู้ทำอย่างชาญฉลาด การต่อสู้ต้องกุมกฎและเน้นวิธีการ วิธีการต้องเหมาะสมจึงจะมีผลคุ้มค่า การรักษาเต๋าคือภูมิปัญญาสูงสุด เพราะสิ่งที่กำหนดความสำเร็จมิใช่ตำแหน่ง แต่เป็นทิศทาง


2.ความทะยานอยากคือที่มาของหายนะ เมื่อจิตใจสงบร่างกายและสิ่งต่าง ๆ จึงจะสงบราบรื่น


ต้นไม้มีภัยทั้งด้านงอกงามและเหี่ยวเฉา มนุษย์มีความกังวลกับผลได้ผลเสีย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการก่อกวนจิตใจที่สงบนิ่งให้สับสน ความทะยานอยากคือการยึดติดกับสิ่งที่เคยได้รับในอดีต ทั้งยังกังวลว่าอนาคตจะสูญเสียไป และไม่รู้จักพอกับสิ่งที่มีในปัจจุบัน สิ่งสำคัญในการรักษาเต๋าคือปิดหู ปิดตา ปิดปาก และวางตนสงบนิ่ง จิตภายในหวนสู่ความสงบนิ่ง เมื่อสงบนิ่งจึงจะผลิดอกออกผลได้ เมื่อหวนคืนท่ามกลางความสงบ จึงจะสร้างสรรค์และเติบโตด้วยดีได้


3.การฝึกปฏิบัติจิตภายในคือหนทางย้อนสู่มูลราก รักษาความอ่อนละมุนและสงบนิ่งจึงจะห่างไกลจากภัยพิบัติ


เต๋าไม่เหินห่างจากมนุษย์ มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่เหินห่างจากเต๋า การใช้พลังงานมองผู้อื่นมากขึ้นหนึ่งส่วน ทำให้เสียพลังงานในการตื่นรู้ตนเองน้อยลงไปหนึ่งส่วน เต๋าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในสถานที่ธรรมดาและไม่สำคัญ การฝึกปฏิบัติกับงานเล็กๆ น้อยๆ ธรรมดาๆ สำรวจรายละเอียด รักษาความอ่อนละมุน และซ่อนเร้นความสามารถของตนไว้ ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติคือตัวเราเอง อย่าคาดหวังการสรรเสริญ ก้มหน้าก้มตาทำตนให้ดี มีเต๋าในดวงจิต ประพฤติตนมีคุณธรรม ย่อมได้รับผลตอบแทนแน่นอน


กระแสของยุคสมัยเชี่ยวกรากรุนแรง ผู้คล้อยตามจะรุ่งเรือง สวนทางจะล่มจม รักษาเต๋าและความเป็นหนึ่ง จุดดวงประทีปในใจตนให้สว่างไสว คือวิธีประสบความสำเร็จที่ใช้กันมาแต่โบราณ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1571)

* * *


25 抱一守道是万古通用的成功之法

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载25


《道德经》对人类而言,是一部真正的成功学,这是古圣先贤穿越时空来与人类对话。本章告诉我们:守母才能存子,归明方可无患。


第一,大道是天下之始,深根固柢才能长生久视。


君子务本,本立才能道生。认识大道,能通向万物;守持大道,可驾驭万有。人生是奋斗出来的,苦熬不如苦干,蛮干不如巧干。奋斗要抓规律、讲方法,方法得当才能事半功倍。守道是最高的智慧,因为决定成就的不是位置,而是方向。


第二,欲望是祸患之源,息心止虑方可身安物顺。


树有枯荣之患,人有得失之忧,这都是自己搅乱了平静的心湖。欲望是既放不下过去的得,又担心未来的失,还不知足于当下的拥有。守道之要是收聪闭视、缄口静身,内心回归宁静,宁静才会开花结果。回到静中,才能默运造化,好好生长。


第三,内修是返本之路,守柔守静才会远离灾殃。


道不远人,唯人远道。多一分气力浏览别人,就少一分心力觉知自己。大道在细微寻常处,修行在平凡小事中。察微抱柔、韬光养晦,修行的受益者是自己。不用渴望夸奖,默默做好自己,心中有道,行中有德,必有回响。


时代大势,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。抱一守道,明亮自心,是万古通用的成功之法。


赵妙果,2022年5月25日,第1571天

1 view0 comments

Comments


bottom of page