top of page

คำอำนวยพร 25 มกราคม 2565** ความอัศจรรย์ของชีวิต คือการเปลี่ยนแปลงตนเองได้สำเร็จโดยไม่รู้ตัว ต้นธารของความผาสุกอยู่ที่จิตส่วนลึกภายใน สามารถเปลี่ยนความปรารถนาตามความต้องการของมวลชน  ฝึกฝนความดีงามและเชื่อถือความมีคุณธรรม คือการผูกบุญสัมพันธ์ให้กว้าง และเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต  อย่ามองข้ามความคิดที่ดีในจิตใจ  ทุกครั้งที่อำนวยพรจะนำพาให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของพลังงาน ไม่ว่าทำสิ่งใดหรือปฏิบัติต่อใคร ล้วนต้องมีท่าทีที่จริงใจและจิตใจที่ดีงาม เพราะสวรรค์กำลังเฝ้ามองเรา  และผลของชีวิตกำลังรอเราอยู่


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[ประเด็นสำคัญในการ “ปกครองทั่วห้าโดยไม่มีความวุ่นวาย” คือการฝึกฝนไร้อัตตา สร้างคุณเพื่อผู้อื่น]


3.3 สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนเราคือการกุมปัจจุบัน


กล่าวอย่างง่าย ๆ เส้นทางแห่งการ “ปกครองทั่วหล้าโดยไม่มีความวุ่นวาย” นี้ คือเส้นทางแห่งการฝึกปฏิบัติและพิสูจน์จากภายใน สิ่งสำคัญคือการฝึกฝนไร้อัตตา สร้างคุณเพื่อผู้อื่น “ไม่วุ่นวาย” มิใช่ไม่ทำอะไร แต่ทุกสิ่งที่ทำล้วนมีคุณค่าต่อทั่วหล้า ดังเช่นดวงอาทิตย์ที่ไร้อัตตาและให้คุณแก่ผู้อื่น ดังนั้น จึงเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ น้ำให้คุณแก่สรรพสิ่งโดยไม่ยื้อแย่ง ดังนั้น จึงเป็นเสมือนแหล่งกำเนิดแห่งชีวิต เรามอบคุณค่าแก่คนรอบข้างยิ่งมากเท่าไร หมายความว่าระดับของความสอดคล้องเต๋ายิ่งสูง นี่จึงจะเป็นการฝึกปฏิบัติที่แท้จริง การฝึกปฏิบัติเช่นนี้จึงจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ จิตใจคนยิ่งงดงาม สังคมยิ่งปรองดอง


โลกคือมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตของทุกคน ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เราล้วนต้องผ่านการท้าทายของชื่อเสียง ผลประโยชน์ เหตุผล อารมณ์ การเกิด แก่ เจ็บ และตาย สิ่งเหล่านี้เรียกว่าแบบฝึกหัดของ “ความทุกข์ยาก” ที่ไม่มีใครสมัครสอบ แต่ผู้ที่จบการศึกษาได้ล้วนเป็นผู้แข็งแกร่ง ภูมิปัญญาและการเข้าใจเต๋าต้องแสวงหาและพิสูจน์ด้วยตนเอง พลังของการฝึกธรรมะไม่อาจหยิบยืม แย่งชิง หรือซื้อได้ แต่สามารถเข้าใจ สัมผัส และฝึกฝนได้ หากเราไม่ปิดประตู จักรวาลจะไหลผ่านเรา หากเราไม่ปิดกั้น เต๋าที่ยิ่งใหญ่จะโอบกอดเรา หากเราวิริยะก้าวหน้าอย่างกล้าหาญ การเติมเต็มในจิตตนจะสร้างความสำเร็จให้เรา


รู้เพิ่มเมื่อศึกษาและฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อย ล้วนเน้นที่ “วันเวลา” เป็นการบอกเราว่า สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคือการกุมปัจจุบันให้ดี การจมอยู่กับอดีตและรอคอยอนาคต ย่อมใช้ชีวิตในปัจจุบันไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่ง “ปัจจุบัน” มักเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างความสำเร็จกับล้มเหลว ขอเพียงรวบรวมสมาธิไว้ที่ความ “อยากทำงาน” ทุ่มเทพละกำลังไปกับการ “ทำงานจริง” และกำหนดเป้าหมายไว้ที่ “ทำงานสำเร็จ” ท้ายที่สุดจึงสร้างความสำเร็จให้ตนเองได้ กุมจิตใจตนเองให้ดี จึงจะกุมปัจจุบันไว้ได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 25 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1450)

* * *


** 生命的奇妙,在于我无意识中所完成的自身运转。幸福的源头在内心,能以百姓心为心,修自己的德善心和德信心,就是广结善缘,春风化雨。不要小看心中的善念,每一次祝福都将引起能量共振。做任何事、对任何人都要用真心、用善心,因为,老天的眼在看着我,人生的果在等着我。

早安!* * *


25“无事取天下”重点就是修无我利他

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载25


十八、人生最重要的是把握今天。


简而言之,本章“无事取天下”这条路是内修求证之路,重点就是修无我利他。“无事”不是不做事,而是所作所为要对天下有价值。就像太阳无我利他,所以是太阳系的核心;水善利万物而不争,所以成了生命之源一样,我们为周围提供的价值越大,说明合道的程度越高,这才是实实在在的修行。这样的修行才能让生活更好,人心更美,社会更和谐!


地球是所有人的生命大学。在这所大学中,我们都要经历名利理情、生老病死的挑战。这些叫做“磨难”的功课无人报考,但能毕业的都是强者。智慧与悟道只能自求自证。因为,为道的力量借不到、抢不到、买不到,但悟得到、觉得到、修得到。您若不关门,宇宙流经您;您若不封闭,大道拥抱您;您若勇猛精进,自性圆满必将成就您。


为学日益与为道日损都在强调一个“日”字,这是告诉我们:人生最重要的就是把握今天。若是沉迷昨天,等待明天,必然会虚度今天,而这一刻往往就是成功与蹉跎的转折点。只有把心思集中在“想干事”上,把精力投入到“干实事”上,把目标锁定在“干成事”上,最后才能成就自己。把握好自己的心,才能把握住当下。


赵妙果,2022年1月25日,第1450天

1 view0 comments

Comments


bottom of page