top of page

คำอำนวยพร 25 มีนาคม 2565** ปัญหาสังคมในปัจจุบัน หลายปัญหาไม่ได้มีสาเหตุมาจากระบบหรือสิ่งแวดล้อม แต่เพราะจิตใจคนมีความเอนเอียง เช่น คุณธรรมตกต่ำ ขาดความน่าเชื่อถือ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาในจิตใจคน การบรรลุเต๋าและฝึกฝนคุณธรรม หากพูดเพียงอย่างเดียวจะเป็นการบำรุงจิตใจ หากลงมือปฏิบัติจริง จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิต ชีวิตคือการรวมตัวและแยกตัวของพลังงาน เมื่อมีพลังงานเต็มเปี่ยม เราก็จะเปี่ยมด้วยพลังชีวิต จิตใจสดชื่น ทั้งยังมีแรงบันดาลใจ คิดสิ่งใดสมปรารถนา หากขาดพลังงานจะเสื่อมโทรม ล้มเหลว เฉื่อยชา ความสัมพันธ์ตึงเครียด ทำงานผิดพลาด เสียสุขภาพ มึนงง และโง่เขลา... สุดท้ายต้องลงจากขบวนรถแห่งชีวิตไปด้วยความทุกข์แน่นอน เมื่อพลังเต๋าตื่นขึ้น ชีวิตต้องมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่นอน


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[มิติของชีวิตยิ่งสูง ระดับความอิสรเสรีจะยิ่งสูง]


3.3 มิติของชีวิตยิ่งสูง ระดับความอิสรเสรีจะยิ่งสูง


การมีทัศนะความเป็นความตายถูกต้องคือการศึกษาจริง ยืนหยัดการฝึกปฏิบัติของผู้รู้รักษาชีวิตคือการใช้จริง เมื่อบรรลุถึงสภาวะที่ “ไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ” คือการพิสูจน์จริง สิ่งที่เรียกว่าไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ หมายถึง ในมิตินี้ ชีวิตเราได้บรรลุถึงระดับความอิสรเสรีสูงสุดแล้ว นี่คือข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดของทั้งสองประการก่อนหน้านี้


ชั่วชีวิตนี้ของคนเรา ภารกิจหนึ่งเดียวของเราคือ การยกระดับสภาวจิตวิญญาณ สภาวจิตวิญญาณยิ่งอยู่ในระดับสูงเท่าไร ระดับความอิสรเสรีของชีวิตจะยิ่งสูงมากเท่านั้น ดังเช่น มดที่อยู่บนพื้นราบ 2 มิติ ขณะมนุษย์อยู่ในโลก 3 มิติ มนุษย์มีอิสรเสรี ภูมิปัญญา และพละกำลังมากกว่ามดหลายเท่าตัวนับไม่ถ้วน หากมดถูกผงยาฆ่าแมลงล้อมไว้ สำหรับมดแล้ว นี่คือแดนมรณะที่มดไม่รู้จักแก้ แต่มนุษย์จากโลก 3 มิติสามารถนำมดออกจากวงล้อมนั้นได้ นี่คือพลังของสภาวะ


เหตุใดคนเราจึง "ไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ” ได้ เรื่องนี้ง่ายมาก เพียงแต่เรายกระดับมิติของตนเท่านั้นเอง หากเราไม่มี GPS การขับรถออกไปต้องอาศัยเพียงโชคเท่านั้น เพราะไม่รู้ว่าเมื่อเลี้ยวไปแล้วจะเจอรถติดหรือไม่ แต่หากเรามี GPS ซึ่งรับสัญญาณจากดาวเทียม มันสำรวจภาพรวมทั้งหมดจากที่สูง เราจะสามารถหลีกเลี่ยงรถติดได้ ประหยัดเวลา นี่คือระดับความอิสรเสรีที่มาจากการยกระดับมิติ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 25 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1509)

* * *


** 现代社会中的很多问题,根源往往不在制度、不在环境,而是人心出了偏。比如道德滑坡、诚信缺失,这都是人心的问题。悟道修德,若只是说说,就是心灵鸡汤;如果落地践行,则是生命蜕变。生命是能量的聚合离散,能量充沛,人就生机磅礴、神清气爽,而且灵感迸发、心想事成;能量缺失,人就衰败萎靡、关系紧张、做事挫败、健康透支、昏沉愚昧……最后的结局必定是在痛苦中走下生命列车。道的力量被唤醒,生命必有奇迹发生。

早安!* * *


25生命的维度越高,自由度越高

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载25


十八、生命的维度越高,自由度越高。


有正确的生死观是实学,坚持善摄生的修持是实用,达到 “无死地”的境界是实证。所谓无死地,表示在这个维度里,您生命的自由度已达最高,这是对前两者最好的印证。


人这辈子,唯一的任务就是提升心灵境界,心灵境界越高,生命自由度越高。就像蚂蚁在平面的二维,人在立体的三维,人的自由度、智慧和力量就比蚂蚁大了无数倍。如果蚂蚁被药粉困在一个圈里,于它而言,这是一个无解的死局,但人却可以从三维把它拿到圈外,这就是境界的力量。


人为什么能“无死地”?不过就是因为提升了自己的维度,就这么简单。您若没有导航,开车出去只能凭运气,因为不知道拐个弯会不会堵车?但您若拥有地外卫星,它从高处俯瞰全局,您就能躲避拥堵、节省时间,这就是维度增加带来的自由度。


赵妙果,2022年3月25日,第1509天

1 view0 comments
bottom of page