top of page

คำอำนวยพร 25 เมษายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[เคล็ดลับ 6 ประการในการฝึกฝนคุณธรรมล้ำลึก]


3.2 เคล็ดลับ 6 ประการในการฝึกฝนคุณธรรมล้ำลึก


1) รวมเป็นหนึ่งกายกับใจ ไม่แยกกันได้ไหม คำว่า “เป็นหนึ่ง” นี้คือเต๋า และเป็นมูลรากของทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำรงอยู่ เราสามารถทำให้ภายนอกกับภายใน กายกับใจของเรา และฟ้ากับคนรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าตลอดไปได้หรือไม่


2) อ่อนโยนแลตั้งใจ คล้ายทารกได้ไหม คำว่า “ทารก” หมายถึง สภาวะอันอ่อนนุ่มที่เปี่ยมด้วยพลังชีวิต เมื่อมีความอ่อนโยนจึงจะเป็นที่ยอมรับ ถูกก่อตั้ง และให้อภัยได้ เมื่อเผชิญหน้ากับ “ความเป็นหนึ่ง” เราสามารถโถมเข้าสู่อ้อมกอดของบิดามารดาราวกับทารก ตั้งใจที่จะเข้าใจและปฏิบัติเต๋าได้หรือไม่


3) ชำระล้างจิตใจ มีจุดด่างพร้อยหรือไม่ จิตใจสะอาด จึงจะสื่อเชื่อมกับเทพได้ เราสามารถพกกระจกใสบานหนึ่งไว้ในใจ หมั่นใช้มาตรฐานของเต๋ามาสำรวจและชำระล้างตนเองได้ไหม


4) ดูแลรักประชา คล้อยตามอู๋เหวยไหม เต๋าคือพลังสูงสุดแห่งการปกป้องและสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด ซึ่งอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่ง หมู่มวลประชาชน และในจิตใจของทุกคน เราสามารถยึดถือเต๋าเป็นแบบแผนในการฝึกฝนตน ตื่นรู้ ปกครองครอบครัวและบริหารบ้านเมืองได้ไหม


5) ประตูสวรรค์เปิดปิด สงบนิ่งได้ไหม เราสามารถเปิดกายและใจให้กว้างท่ามกลางการประสานความเป็นหนึ่ง อ่อนโยน ตื่นรู้ และอู๋เหวย เพื่อรักษาการแลกเปลี่ยนพลังงานกับ “ความเป็นหนึ่ง” ของจักรวาลได้หรือไม่


6) รอบรู้แลเข้าใจ อ่อนน้อมได้ไหม เมื่อเรารอบรู้และเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เราจะยังสามารถรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยสติปัญญาเลิศดูคล้ายโง่เขลาได้หรือไม่


คำถาม 6 ข้อจากสวรรค์นี้คือวิธีการเข้าใจและปฏิบัติเต๋า การตั้งสมาธิไว้ที่การปฏิบัติตามเต๋า รวบรวมกำลังวังชาไว้ที่การสั่งสมคุณธรรมให้มาก และใช้พลังที่มีไปกับการฝึกฝนคุณธรรมล้ำลึก เป็นการลงทุนที่ได้ผลสูงสุดของชีวิต เมื่อคนเราอยู่ในสภาวะที่พึ่งพาตนเองและเป็นอิสระ มีพลังของ “ความเป็นหนึ่ง” จึงจะได้รับการปลดปล่อย ชั่วชีวิตคนเรา ถือตัวฉันในวันนี้ ดีกว่าเมื่อวันวาน ตลอดจนเป็นอิสรเสรีสมบูรณ์ จึงจะไม่เสียช่วงเวลาที่ดีไปโดยเปล่าประโยชน์


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 25 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1541)

* * *


25修养玄德的六大秘诀

《道德经》第51章暨连接月祝福连载25


十七、修养玄德的六大秘诀。


第一,载营魄抱一,能无离乎?这个“一”就是道,也是一切存在的根本。我们能让自己内外合一、身心合一、天人合一,永远不离大道吗?


第二,专气致柔,能如婴儿乎?“婴儿”指充满生机的柔和状态,柔和才能被接纳、被组织、被包容。面对“一”,我们能像婴儿投入父母怀抱一样,专注而全然地悟道、行道吗?


第三,涤除玄鉴,能无疵乎?心干净,神才相通。我们能在心中带上天地明镜,时时以道为标准,觉知自己、清理自己吗?


第四,爱民治国,能无为乎?道是终极且无限的创生维护力量,在万物中、万民中,也在每个人心中。我们能以道为纲,修身、治家、理政吗?


第五,天门开阖,能为雌乎?我们能在合一、柔和、觉知、无为中,敞开身心,与大宇宙中的“一”保持能量交换吗?


第六,明白四达,能无知乎?当我们明白一切、抵达四方时,我们还能保持大智若愚的谦卑低调吗?


这六大天问就是悟道行道的方法。把心思用在循大道上,把精力放在重积德上、把力气花在修玄德上,是人生最高效的投资。人处于独立自在的状态中,“一”的力量才能得以释放。人生百年,以今日之我,胜昨日之我,直至自在圆满,才不负韶华。


赵妙果,2022年4月25日,第1541天

2 views0 comments

Comments


bottom of page