top of page

คำอำนวยพร 26 ธันวาคม 2564**  การปฏิบัติต่อชีวิตไม่อาจใช้อำนาจ เล่ห์เหลี่ยม และยิ่งไม่อาจใช้การหลอกลวงได้ หากใช้ความฉลาดสู้กับความฉลาด ใช้เล่ห์เหลี่ยมสู้กับเล่ห์เหลี่ยม หรือใช้กลวิธีสู้กับกลวิธี ท้ายที่สุดจะไม่มีผู้ชนะ  มีเพียงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัว มีจิตหนึ่งใจเดียวกับทั่วหล้า และเดินบนวิถีทางที่ถูกต้องอย่างมั่นคงเท่านั้น จึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง นี่คือประสิทธิผลของ “กลับประสบความสำเร็จทุกประการ”


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[เราคือผู้เขียนบทละครชะตาชีวิตตน]


คติธรรม บทที่ 47


5. ในการใช้ชีวิต ในเมื่อรู้จักการเพิ่มแล้ว ยังต้องรู้จักการลดด้วย อย่าทุ่มเทสุดชีวิต อย่ายึดทุกสิ่งทุกอย่างไว้แน่นจนทำให้กายและใจของตนเหนื่อยล้า สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคนเราคือหยินหยางมีความสมดุล เช่นนี้ชีวิตจึงจะปลอดโปร่ง อิสรเสรี และราบรื่น เรียนรู้การปล่อยมือ ให้เหตุการณ์สำเร็จเองตามธรรมชาติ จึงจะเป็นความสามารถที่แท้จริง


6. ความรักฉันพี่ฉันน้องคือคุณสมบัติของจักรวาล ความซื่อสัตย์ภักดีคือสภาวะการรวมเป็นหนึ่ง อ่อนน้อมถ่อมตนคือหลักการที่ไม่ตายตัว นำพาคุณสมบัติของความรักฉันพี่ฉันน้อง ซื่อสัตย์ภักดี และอ่อนน้อมถ่อมตน เดินสู่เส้นทางแห่งความสมบูรณ์และผาสุกเถิด


7. หากมีคนใช้คำพูดสะเทือนอารมณ์ของเรา ทำให้เราโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เกิดความดันโลหิตสูง มือเท้าสั่น นี่หมายความว่า ความคิดที่ไร้รูปสามารถควบคุมร่างกายที่มีรูปได้ และแสดงให้เห็นว่าร่างกายไม่ได้โกหก อารมณ์สามารถจำกัดชะตาชีวิตได้ สำหรับโรคที่มีสาเหตุมาจากจิตใจแล้ว การใช้ความรักเป็นยาจะได้ผลดีที่สุด สาระสำคัญที่แท้จริงในการรักษาคือ หวนคืนสู่ธรรมชาติของมนุษย์ และกลับสู่ความรักที่ยิ่งใหญ่ของส่วนทั้งหมด


8. อย่าโกรธแค้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ทุกครั้งที่มีการต่อต้าน สติปัญญาจะไร้ประสิทธิผล ไม่มีใครสามารถลิขิตชะตาชีวิตของเราได้ ตัวเรานั่นแหละเป็นผู้ที่เขียนบทละครชะตาชีวิตตน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 26 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1420)

* * *


** 对待生命不能用权术,不能用手段,更不能弄虚作假。如果以聪明对聪明,以手段对手段,以办法对办法,最后是没有赢家的。只有大公无私,心系天下,脚踏实地走正道,才会获得真正的成功。这就是“无为而无不为”的效用。

早安!* * *


26编写命运剧本的,是您自己

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载26


第四十七章 悟道心得


五、过日子,既要会做加法,也要会做减法。不要没命地努力,不要把什么都紧紧地抓着,让自己心累、身累。人生最重要的是阴阳平衡,这样生命才能流畅、自在、通达。学会放手,让事情自然天成,才是真功夫!


六、博爱是宇宙品质,忠诚是合一状态,谦卑是不僵化原则。带上博爱、忠诚、谦卑的品质,走上一条圆满幸福之路吧。


七、如果有人说话触动了您,让您怒火中烧、血压升高、手脚发抖,这说明无形的思想能控制有形的身体;也说明身体不会说谎,情绪可以限制命运。对于心因性疾病而言,以爱为药最管用。疗愈的真正内涵是:回到人类的天性,回到整体的大爱体验。


八、不要怨恨那些发生,每当有抗拒时,智慧就失效了。没人能编写您的命运,是您自己在写命运的剧本。


赵妙果,2021年12月26日,第1420天

2 views0 comments

Kommentare


bottom of page