top of page

คำอำนวยพร 26 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[แรงขับเคลื่อนอันทรงพลังที่สุดของมนุษย์มาจากเป้าหมายวิสัยทัศน์]


แรงขับเคลื่อนอันทรงพลังที่สุดของมนุษย์มาจากเป้าหมายวิสัยทัศน์ ชีวิตของทุกคนล้วนมีตึก 3 ชั้น แล้วเราจะก้าวขึ้นแต่ละชั้นอย่างไร เพื่อให้บรรลุถึงสภาวะที่สมบูรณ์ได้


ตึกชั้นที่ 1 ของชีวิตคือส่วนตน บทบาทคือความอยู่รอด ส่วนตนจะยึดติดอยู่กับกายสังขาร ลุ่มหลงกับความทะยานอยากได้ง่าย เพราะภายในไม่มีพลัง ได้แต่รับความรู้สึกมีตัวตนดำรงอยู่จากโลกภายนอก ดังนั้น จึงชอบชื่อเสียงและละโมบในผลประโยชน์ ถือความอยู่รอดเป็นเป้าหมาย มีแต่จะสร้างความสับสนและทุกข์ทรมาน เมื่อลงจากขบวนรถแห่งชีวิต ความทุกข์ยังจะนำพาไปสู่การเดินทางช่วงต่อไป


ตึกชั้นที่ 2 คือส่วนรวม บทบาทคือความรักอันยั่งยืนและยิ่งใหญ่ ส่วนรวมมีภารกิจทางประวัติศาสตร์ชีวิต สามารถแบกความรับผิดชอบ แปรร่างกายของตนเป็นของมหาชน ยึดถือผลประโยชน์ส่วนตนเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม นี่คือชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จที่หัวเราะเป็นคนสุดท้ายได้ จิตใจของเขากว้างใหญ่เท่าใด ความผาสุกและสงบสุขจะมีความยั่งยืนเท่านั้น


ตึกชั้นที่ 3 คือไร้ตัวตน บทบาทคือการสร้างสรรค์ กว้างใหญ่ และสมดุล นี่คือเต๋าอันยิ่งใหญ่ที่ไม่หวั่นไหว และเป็นต้นธารของจักรวาล การรักษาต้นธารนี้ไว้ คือการรักษามารดาและความเป็นหนึ่ง การสลายแนวคิดที่มี “ตัวตน” อย่างสิ้นเชิง จะสามารถร่วมดำรงอยู่กับเต๋า ไม่มีการเกิดดับได้


เต๋าต้องฝึกปฏิบัติ คุณธรรมต้องสั่งสม ความสำเร็จต้องอาศัยการทุ่มเทให้ ในโซนสบายไม่มีการเติบโต เมื่อออกจากโซนสบายจึงทำลายกรอบได้อย่างแท้จริง ชะตาชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ผู้อื่นไม่อาจช่วยเหลือได้ หากวันหนึ่งเลิกแสวงหาความรักแต่กลายเป็นความรัก เลิกฝันถึงความสำเร็จแต่ตั้งสมาธิกับปัจจุบันและฝึกฝนเต้าเต๋อ ชีวิตของเราจึงจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง


มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบเดียวกัน ต่างฝ่ายต่างต้องเผชิญสุขทุกข์ร่วมกัน โลกจะดีงามหรือเลวร้าย ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือร้ายทั้งสิ้น ลงเรือลำเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงจะเดินไปสู่ความยั่งยืนยาวนานได้ การเป็นนักสู้ที่ตั้งปณิธานดั่งพญาหงส์ กล่าวสำหรับบุคคลคือความสุขอย่างหนึ่ง แต่กล่าวสำหรับโลก คือพลังอันแรงกล้า


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1572)

* * *


26 人最强的动力来自愿景目标

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载26


人最强的动力来自愿景目标。每个人的生命都有三层楼,如何拾阶而上,达到圆满境界呢?


生命的第一层楼是小我,功能是生存。小我执著肉体,容易沉迷欲望。因为内部没有力量,只能从外界获取存在感,所以好名贪利。以生存为目标,只能创造迷茫与痛苦,当走下生命列车时,烦恼还会带入下一段旅程。


生命的第二层楼是大我,功能是长情大爱。大我具有历史使命,能担起责任,将自己的身体化为大众的身体,以自我的利益成就众生的利益。这是能笑到最后的成功人生,他的心有多大,幸福平安就有多长久。


生命的第三层楼是无我,功能是创造、广大和平衡。这是如如不动的大道,也是宇宙的源头,守住这个源头,就是抱一守母。彻底粉碎了“我”的概念,就能与道共存,不生不灭。


道要修,德要积,成功靠付出。舒适区里没有成长,跳出舒适区才能实现突破。命运不是不能改,但只能自己改,别人帮不上忙。如果有一天,不再寻找爱,而是成为爱;不再幻想成功,而是聚焦当下、修养道德,我们的人生,才真正开始。


人类生活在同一个地球村,彼此之间休戚与共。地球是好是坏,完全取决于我们变好还是变坏。同舟共济、守望相助,才能走向地久天长。立鸿鹄志,做奋斗者,对个人来说是一种幸福,对世界而言将是强大的力量!


赵妙果,2022年5月26日,第1572天

2 views0 comments

Kommentarer


bottom of page