top of page

คำอำนวยพร 26 เมษายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[หากความคิดสอดคล้องกับเต๋า ชีวิตจะเหมือนได้เกิดใหม่]


3.3 หากความคิดสอดคล้องกับเต๋า ชีวิตจะเหมือนได้เกิดใหม่


ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 65 กล่าวว่า “คุณธรรมล้ำลึกสุดหยั่ง ไกลสุดขอบฟ้า ตรงข้ามกับความรู้ทั่วไป แล้วจึงมีความกลมกลืนและราบรื่นมาก” คนทั่วไปสามารถมองเห็นความเป็นไปของเรื่องราวในด้านตรงได้ แต่มองข้ามด้านกลับได้ง่าย มองเห็นแต่ภาพหยาบๆ ภายนอก แต่ค้นพบความจริงอันละเอียดอ่อนได้ยาก เต๋าคือการเคลื่อนที่หมุนเวียนเป็นวงกลม เรามองปัญหาต้องคำนึงถึงทั้งด้านตรงและด้านกลับ มองให้ทะลุทั้งภายนอกและภายใน หลายครั้งที่ภายนอกดูคล้ายสูญเสีย แต่ในความเป็นจริงคือเพิ่มคุณประโยชน์ มองระยะสั้นดูคล้ายลดลง แต่ระยะยาวนั้นเพิ่มขึ้น นี่คือจุดเด่นที่ “ตรงกันข้ามกับความรู้ทั่วไป” ของคุณธรรมล้ำลึกพอดี


พลังของคุณธรรมล้ำลึกคือการหลอมรวมและชำระล้างให้สะอาด คนเราเมื่ออ่อนน้อมและวางตนอยู่ต่ำ จะประสานความแข็งกับความอ่อน เมื่อให้อภัยและเข้าใจ จะประสานความดีกับความชั่ว เมื่อสงบนิ่งและควบคุมตนเองได้ จะประสานความถูกกับความผิด เมื่อมอบอุทิศด้วยความสุข จะประสานตัวเรากับผู้อื่น แม้พลังงานจะคละปนเปกันยุ่งอย่างไร ทันทีที่ผ่านการหลอมรวมและชำระล้างด้วยคุณธรรมล้ำลึก เมื่อหลั่งไหลกลับมา ล้วนกลายเป็นพลังชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ เมื่อพลังกลุ่มนี้ไหลผ่านกายใจ กายใจปรองดอง ไหลผ่านครอบครัว ครอบครัวปรองดอง ไหลผ่านธุรกิจการงาน ธุรกิจการงานปรองดอง ไหลผ่านสังคม สังคมปรองดอง ความปรองดองทั้ง 4 คือดินแห่งชีวิต หากดินอุดมสมบูรณ์แล้ว ชีวิตย่อมเจริญงอกงาม นี่คือ “แล้วจึงมีความกลมกลืนและราบรื่นมาก”


คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” คือตำราสร้างอริยบุคคล ความแตกต่างระหว่างอริยบุคคลกับคนธรรมดาคือการคิด อริยบุคคลประสบปัญหาจะเรียกร้องตนเอง พัฒนาตนให้สมบูรณ์ ดังนั้น พลังจึงอยู่กับร่างกายตน ส่วนคนธรรมดาเมื่อประสบปัญหาจะโทษผู้อื่น โทษสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความสำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ในกำมือผู้อื่น อันที่จริง หากใช้จิตที่โทษผู้อื่นมาโทษตนเอง ใช้จิตที่ให้อภัยตนเองมาให้อภัยผู้อื่น ปัญหาหลายอย่างจะแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ


เมื่อเปลี่ยนการคิด จะเปรียบเสมือนการล้มโดมิโนตัวแรก หลังจากนั้นจะนำมาซึ่งปฏิกิริยาต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ อย่าได้ดูถูกการคิดที่ไร้รูปเลยทีเดียว หากการคิดสอดคล้องกับเต๋า ชีวิตจะเหมือนเกิดใหม่แน่นอน มีเพียงการมองชีวิตจากตำแหน่งที่สูงยิ่งขึ้น ให้อภัยสรรพสิ่งด้วยจิตใจที่กว้างยิ่งขึ้น และทำงานจริงด้วยกำลังที่มากยิ่งขึ้น ชีวิตจึงจะเป็นไปตามที่เราปรารถนา เดินไปสู่ความสำเร็จและความผาสุก บนถนนสายนี้ คุณค่าและความสำเร็จล้วนอยู่ที่การยืนหยัด


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 26 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1542)

* * *


26思维若合道,生命将重生

《道德经》第51章暨连接月祝福连载26


十八、思维若合道,生命将重生。


《道德经》第六十五章中说:“玄德深矣远矣,与物反矣,然后乃至大顺。”一般人都能看到事情的正向发展,但容易忽视反向;都能看到粗犷的表象,但很难发现细腻的真相。道是圆圆的循环运动,我们看问题也要兼顾正反、透彻表里。很多时候,表面看是损失,实际上是增益;短期看是减少,长远看是增长,这恰好是玄德“与物反矣”的特点。


玄德的力量是融合、净化。一个人,谦卑处下时,刚柔相和;包容理解时,善恶相和;宁静自守时,是非相和;快乐奉献时,自他相和。再驳杂的能量一旦经过玄德的融合与净化,回流而出时,都会成为纯粹的生命能量。这股力量,流经身心,身心和谐;流经家庭,家庭和谐;流经事业,事业和谐;流经社会,社会和谐——这四个和谐,是生命的土壤,土壤肥沃了,生命必定茁壮,这就是“然后乃至大顺”。


《道德经》是打造圣人的教材。圣凡之间的区别就是思维:圣人遇事反求诸己、完善自我,所以力量在自己身上;而凡人遇事抱怨他人、责怪环境,所以成败在别人手里。其实,若以责人之心责己,以恕己之心恕人,很多困局将会自动解锁。


思维一变,就像推倒第一块多米诺骨牌,之后会带来一连串连锁反应。不要小瞧无形的思维,思维若合道,生命必将重生。只有以更高站位看人生,以更宽心胸容万物,以更大力度做实事,人生才会如我们所愿,走向成功与幸福。这一路,贵在坚持,成也在坚持。


赵妙果,2022年4月26日,第1542天

0 views0 comments
bottom of page