top of page

คำอำนวยพร 27 ตุลาคม 2564

Updated: Oct 29, 2021


** หากกล่าวถึงความทะยานอยากอย่างจริงจัง  เดิมทีตัวความทะยานอยากเองมิได้แบ่งแยกว่าดีหรือร้าย  แต่ความดื้อดึงและการปล่อยตัวของคนเราที่ทำให้ความทะยานอยากกลายเป็นยาพิษ  มนุษย์ลุ่มหลงอยู่กับความทะยานอยากในชื่อเสียง  ผลประโยชน์  และความใคร่จนถอนตัวไม่ขึ้น  ไม่รู้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรพึงพอใจตั้งนานแล้ว  การแก้ไขปัญหาทั้งปวงนี้จากมูลเหตุของปัญหา  คือการเลิกดื้อดึง  ทำตามธรรมชาติ  และรู้จักพอสุขนิรันดร์  มีเพียงการทำเช่นนี้เท่านั้น  จึงจะมีความหวังว่าเต๋าจะให้โอกาสทั่วหล้าใหม่อีกครั้ง


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[“ความคิดหนึ่งคือสวรรค์ ความคิดหนึ่งคือนรก” ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการเลือกสรรของตน]


คติธรรม บทที่ 45


6. ชีวิตคนเราต้องทำเพียงเรื่องเดียว คือการหวนคืนสู่จิตดั้งเดิมของตน สร้างความสำเร็จ และปลดปล่อยชีวิตตน หากยังผูกติดอยู่กับภายนอก นอกจากจะทำให้ภายในจิตใจมืดมนและเพิ่มความว้าวุ่นแล้ว ยังไม่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอีกด้วย


7. คุณสมบัติของกายเนื้อคือ “แก่นสาร” ซึ่งมีความอัศจรรย์ คุณสมบัติของวิญญาณคือ “เทพ” ซึ่งมีความอัศจรรย์ยิ่งกว่า สิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดคือการที่กายเนื้อและวิญญาณสามารถประสานกันเป็นหนึ่งเดียว และกลายเป็นคนที่มี “จิตวิญญาณ” ได้ หากมนุษย์ไร้จิตวิญญาณ จะไม่มีความปรองดองที่รวมกายใจเป็นหนึ่ง แม้จะมีชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ใบหญ้า


8. ต้องทำให้ตนมีจิตใจกว้างขวางพอ เพื่อรองรับคนที่มาทำร้ายเราและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ หากมีความเข้าใจตนเอง จะไม่มีชีวิตอยู่ในความเสียใจภายหลัง หากมีความเข้าใจโลกได้ จะไม่ทำอะไรบุ่มบ่าม ผู้ที่มีความอ่อนโยนย่อมมีความสุขในที่สุด


9. หากหลอดเลือดอุดตันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ผู้ที่หลอดเลือดอ่อนเยาว์จะไม่แก่ชรา ที่น่าเสียดายคือ หากไม่ถึงเวลาที่โรคภัยรุมล้อม คนส่วนมากจะไม่ดูแลรักษาหลอดเลือดเลย หากเราใส่ใจสุขภาพมากกว่าโรคภัยไข้เจ็บละก็ ขอให้ออกกำลังกายทุกวัน


10. เมื่อเราสร้างคุณประโยชน์ให้มวลมหาชนทั่วหล้า เราจะเป็นผู้มีธรรมะคนช่วยมาก หากเรามีความโลภและแย่งชิงผลประโยชน์เพื่อตนเอง เราจะขาดธรรมะคนช่วยน้อย การรักผู้อื่นคือการรักตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นก็คือการช่วยเหลือตนเอง สิ่งที่เรามอบออกไปจะกลับคืนมาที่ตัวเรา นี่คือหลักการเจริญเติบโตที่ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในขณะที่เราทำร้ายโลก แม่น้ำลำคลองและสรรพสิ่ง รวมทั้งประชาชนทั้งหลาย อันที่จริง ก็กำลังทำร้ายตนเองด้วย “ความคิดหนึ่งคือสวรรค์ อีกความคิดหนึ่งคือนรก” ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการเลือกสรรของตน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1361)

* * *


** 关于欲望,严格的说,欲望本没有好坏之分,是人的执着与放纵才把欲望变成了毒药。人类沉迷于对名利情的欲望之中不能自拔,不知道有很多东西早就该心满意足了。而解决这一切问题的根本便是放下执着、顺应自然、知足常乐,只有这样才有希望让大道重行于天下。

早安!* * *


27“一念天堂,一念地狱”,一切选择皆在自己

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载27


第四十五章 悟道心得


六、人生只需要做一件事,那就是回到自己的本心,成就自己,绽放生命。如果纠缠于外在,除了晦暗了内心和增长了烦恼外,对自己和他人毫无益处。


七、肉体的属性是“精”,是奇妙的;灵魂的属性是“神”,是更奇妙的;最奇妙的是:肉体居然能和灵魂结合在一起,成为“精神”!人,若没有了精神,也就没有了身心合一的和谐,即使活着也与草木无异!


八、要让自己有足够的心量,去接纳打击我们的人;也接纳生命中的所有发生。能与自己和解,就不会活在悔恨中;能与世界和解,就不会冲动冒进。一个温和的人最终一定是有福的。


九、血管不通疾病起,血管年轻人不老。可惜的是,很多人不到疾病缠身之时,绝不会保养血管。如果您关注健康重于关注疾病的话,请您每天行动起来。


十、当我们利益大众、利益天下时,就会得道多助;当我们贪婪争斗、为己谋利时,就会失道寡助。爱人就是爱己,助人就是助己。我们所给予的都会回到自己身上,这就是互利的生长原则!因此,在我们伤害大地、江河及万物生灵时,其实也在伤害自己——“一念天堂,一念地狱”,一切选择皆在自己。


赵妙果,2021年10月27日,第1361天

2 views0 comments

Comments


bottom of page