top of page

คำอำนวยพร 27 มกราคม 2565** การที่คนเราพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองหรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ มิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด สวรรค์มีคุณธรรมที่ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ชอบมนุษย์ที่มีความใจกว้าง กตัญญู และปรองดองที่สุด คนประเภทนี้แม้จะอยู่ในสภาพที่อับจนก็จะมีคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่มาช่วยเหลือ “คนบุญหนักศักดิ์ใหญ่” ไม่จำเป็นต้องเป็นคนอย่างเป็นรูปธรรม  อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ เป็นโอกาส หรือเหตุบังเอิญก็ได้  เมื่อโอกาสมาถึง  มีเพียงผู้มีความใจกว้างจึงจะก้าวเดินตามจังหวะของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแม่นยำ และเดินไปสู่ความสมบูรณ์ทีละก้าว  เพราะเต๋าที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่เห็นแก่ตัว มีเพียงความไร้ทะยานอยากย่อมแข็งแกร่ง สื่อเชื่อมกับเต๋าธรรมชาติ นี่เรียกว่าเต้าเต๋อ (เต๋าคุณธรรม) และเป็นความสามารถที่ไม่ธรรมดา


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[ความราบเรียบไร้อุปสรรคและสอดคล้องกับความเป็นจริงคือการสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ เมื่อปฏิบัติตามเต๋าชีวิตย่อมได้ผลเก็บเกี่ยว]


คติธรรม บทที่ 48


5. การ “ศึกษา” คือการเข้าใจหลักเหตุผล การ “ฝึกธรรมะ” คือการทำได้จริง ทั้งสองต้องประสานกันอย่างสนิทแน่นแฟ้น ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมิได้ เพราะการศึกษาคือการตรวจสอบทิศทางให้ถูกต้อง เมื่อทิศทางถูกต้อง เส้นทางชีวิตจึงราบเรียบไร้อุปสรรค การฝึกธรรมะคือการลงมือปฏิบัติจริง เมื่อทำได้แล้ว คนเราจึงจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ความราบเรียบไร้อุปสรรคและสอดคล้องกับความเป็นจริงคือการสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ เมื่อปฏิบัติตามเต๋าชีวิตย่อมได้ผลเก็บเกี่ยว


6. “ลดน้อยและลดน้อยลง” คือกระบวนการกำจัดวัชพืชออกเพื่อรักษาต้นไม้ไว้ ขจัดสิ่งจอมปลอมออกเพื่อรักษาสิ่งแท้จริง ปรับจิตสำนึกให้ถูกต้อง และยอมรับสัจธรรม เราต้องมองรู้ถึงความเบี่ยงเบน ยุติความผิดพลาด และหลีกเลี่ยงการทำผิดซ้ำ บนเส้นทางแห่งการฝึกปฏิบัติ การแก้ไขความผิดพลาดของตนคือความดีสูงสุด การไม่ทำผิดซ้ำอีก คือภูมิปัญญาสูงสุด


7. “อู๋เหวยกลับประสบความสำเร็จทุกประการ” หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนว่างเปล่า ว่างเปล่าจนกระทั่งไม่มีแม้ “ความว่างเปล่า” สภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเช่นนี้ กลับแฝงไว้ด้วยมีทุกสิ่งทุกอย่าง และมีประสิทธิผลที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รู้และมีกันหมด สภาวะเช่นนี้คือฟ้าประสานฟ้า เต๋าประสานเต๋า และบรรลุความสำเร็จตามธรรมชาติ


8. “อู๋เหวย” คือความเป็นเอกภาพระหว่างมีและไม่มีในระดับสูง กล่าวคือ ทางด้านจิตใจใส่ใจความ “ไม่มี” ทางด้านการกระทำใส่ใจการ “กระทำ” อาศัยอู๋เหวยที่สงบนิ่งเพื่อบรรลุถึงการกระทำที่วิริยะก้าวหน้า


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 27 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1452)

* * *


** 有人能发达振兴、化难成祥,并不是什么奇怪的事。上天有厚生之德,最喜欢人厚道、孝顺、和谐了,这种人身处绝境也会有贵人相助。“贵人”不一定是个具体的人,也许是一股灵感、一次机会、一种机遇。当转机来临,只有厚道的人才能踩准大道的节奏,一步一步走向圆满。因为大道无私,只有无欲则刚,通于自然大道,这就叫道德,就叫能力非凡。

早安!* * *


27坦荡踏实就是合乎规律,顺道而行必有收获

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载27


第四十八章 悟道心得


五、“为学”是明理,“为道”是做到,两者要紧密结合,缺一不可。因为,为学是校对方向,方向对路就坦荡;为道是落地践行,做到了人才踏实。坦荡踏实就是合乎规律,顺道而行人生必有收获。


六、“损之又损”是去芜存菁、去伪存真、端正意识、肯定真理,这需要我们觉察偏差,停止错误,避免再犯。修行路上,更正自己的过失,就是至诚大善;绝不再犯,就是金刚智慧。


七、“无为而无不为”表示一切都空,空到最后连“空”也被空掉了。这种一无所有的状态中,却蕴含着无所不有、一切皆知、一切皆有的效力;这种境界是一种以天合天、以道合道、自然而然的到达。


八、“无为”将有无高度统一,也就是在精神上注重“无”,在行动上注重“为”,通过宁静的无为来达到精进的有为。


赵妙果,2022年1月27日,第1452天

3 views0 comments

Comments


bottom of page