top of page

คำอำนวยพร 27 มีนาคม 2565



** ในชีวิตคนเรา หากไม่ทราบว่าตนสอดคล้องกับเต๋าหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องถามผู้อื่น ขอเพียงลองถามใจตัวเองก็จะได้คำตอบ ชีวิตคนเรา มีเพียงการเทิดเต๋าทูนคุณธรรม จึงจะจึงจะมั่นคงและจิตใจกว้างขวาง จิตที่สงบนิ่งจะอยู่ในตำแหน่งของตน นี่คือความเป็นจริงที่ทุกคนล้วนสัมผัสได้ การเทิดทูนเต๋าและเคารพยำเกรงคุณธรรมคือธรรมชาติของสรรพชีวิต ในสมัยโบราณของจีน อักษรคำว่า “尊” (อ่านว่า จุน) หมายถึงสูงและบน ส่วน “贵” (อ่านว่า กุ้ย) แปลว่าเทิดทูนและยังหมายถึงความหนักแน่นสงบนิ่ง คนจีนโบราณใช้คำว่า “จุน” เรียกแทนบิดา และใช้คำว่า “กุ้ย” เรียกแทนมารดา การยกย่องเต๋าคือแนวคิด เป็นการเคารพตัวเต๋า เทิดทูนคุณธรรมคือการปฏิบัติทางจิต ให้ความสำคัญกับการใช้เต๋า


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[มองความตายอย่างถูกต้อง ถนอมรักชีวิตและปัจจุบันขณะ]


คติธรรม บทที่ 50


1. เหตุใดคนเราถึงตาย เพราะกายสังขารของคนเรามีอายุการใช้งาน เปรียบเสมือนบ้านเก่าที่ทรุดโทรมพังทลายได้ ส่วนความคิดนั้นไม่ถูกกายสังขารควบคุม แต่สามารถไหลเวียนอยู่ในโลกได้ เบื้องหลังกายสังขารอันมีรูปของมนุษย์นั้น แฝงเร้นด้วยพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้น นี่คือสาเหตุหลักที่พยุงชีวิตไว้


2. การมีชีวิตไม่อาจได้มาด้วยความละโมบ ความตายก็ไม่อาจหลบเลี่ยงได้ด้วยความกลัว ทัศนะความเป็นความตายที่ถูกต้องคือ มองความตายอย่างถูกต้อง ถนอมรักชีวิตและปัจจุบันขณะ ต้องมองการตายอย่างถูกต้องจึงจะมีการจากไปด้วยดีเป็นเป้าหมาย การถนอมรักชีวิตจึงถือการอยู่ให้ดีเป็นวัตถุประสงค์ การถนอมรักปัจจุบันขณะจึงสามารถทำความฝันที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นจริงได้


3. “ชีวะ” คือการสร้างสรรค์โอกาส “ชะตา” คือการจำกัดขอบเขต มองชะตาอย่างถูกต้อง จึงจะมีชีวิต ความคิด คำพูดและการกระทำของคนเราล้วนเป็นการสร้างชีวิต ปล่อยวางตนเองจึงจะได้ยินจังหวะของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ เดินอย่างแม่นยำทุกย่างก้าวมนุษย์จะอิสรเสรีที่สุด โจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตคนเราคือ กาลเวลามีค่าเท่ากับชีวิต


4. หาแบบอย่างที่ถูกต้อง ไหว้ครูบาอาจารย์ถูกคน สามารถประหยัดแรงได้มาก เต๋าไม่มีการเกิดและการตาย คงอยู่ตลอดกาล การศึกษาเต๋าคือวิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาชีวิตที่ยาวนาน อาจารย์ไม่มีความสูงต่ำ มิได้อยู่ภายนอก แต่อยู่ในใจ ขอเพียงเชิญอาจารย์ออกมาจากจิตภายใน ชีวิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์แล้ว ชื่อของอาจารย์ท่านนั้นคือเต๋า


5. การขาดคุณธรรมย่อมล้มเหลว ขาดเต๋าย่อมต้องตาย แม้คนมากมายจะพูดเหตุผลนี้ไม่ออก แต่กลับสะเทือนต่อจิตภายในได้ ชีวิตคนเรา มีเพียงเทิดเต๋าทูนคุณธรรม จึงจะมั่นคง สง่าผ่าเผย จิตใจสงบคือการกลับสู่แหล่งของตน นี่คือความเป็นจริงที่ทุกคนล้วนสัมผัสได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1511)

* * *


** 生活中,若不知道自己所为是否合于道?不必问别人,只要问问自己的心,就能找到答案。人生,只有尊道贵德,才能踏实坦荡。心安即是归处,这是所有人都能感受到的事实。对道的尊崇、德的敬畏,是众生的天性。“是以万物莫不尊道而贵德”这里的“尊”指高和上,“贵”指重和静。古代称呼父母时,父亲用“尊”;母亲用“贵”。尊道是心法,是尊重道的体;贵德是心行,是注重道的用。

早安!* * *


27正视死亡,热爱生命,珍惜当下

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载27


第五十章 问道心得


一、人为什么会死?因为人的载体是肉身,肉身有使用期限,就像房子老旧会倒塌一样。但思想不受肉体约束,可以在天地间流转。人类有形躯体背后,隐藏着无穷能量,这才是支撑生命的主因。


二、生,不是贪能求的;死,不是怕能躲的。正确的生死观是:正视死亡,热爱生命,珍惜当下——正视死亡,才能以走好为目标;热爱生命,才能以活好为宗旨;珍惜当下,才能实现伟大梦想。


三、“生”是创造机会,“命”是格局限制,正视命,才得生。人的念思言行,都是在做生命。放下自己,才能听请大道的节奏;每一步都踩准点,人最自在。人生唯一的难题是:让一寸光阴等于一寸生命。


四、找准榜样、拜对师父,能省很多力气。道无生死,永恒存续,学道是学长生最好的方法;师无高下,不在外面,而在心中,只要把内心的老师请出来,此生就无虞了——它的名字叫:道。


五、缺德必败,失道必亡,这个道理虽然很多人说不出,但内心却有所触动。人生,只有尊道贵德,才踏实坦荡,心安即是归处,这是所有人都能感受到的事实。


赵妙果,2022年3月27日,第1511天




2 views0 comments

Comments


bottom of page