top of page

คำอำนวยพร 28 กันยายน 2564

Updated: Oct 11, 2021


** "หลักแหลมมากคล้ายโง่งม" หมายถึงวิธีการในการทำงาน  คืออย่าแสวงหาความสมบูรณ์แบบด้านเทคนิคมากเกินไป  แต่ต้องรอบรู้และมีเหตุผล  จึงจะเป็นภาชนะใหญ่ที่มีประโยชน์ได้  ดังคำกล่าวว่า "ภาชนะใหญ่มิอาจสร้างเสร็จเร็ว"  ส่วน "มีคารมคมคายดุจซื่อ ๆ " กล่าวถึงในด้านความคิดและคำพูด  อย่าคิดแต่จะเอาชนะหรือพยายามแสดงออก  แต่ต้องรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ใส่ใจความคิดของผู้อื่น  จึงจะชี้มูลเหตุของปัญหาได้ตรงจุด  "หลักแหลมมากคล้ายโง่งม  มีคารมคมคายดุจซื่อ ๆ " สอดรับกับ "รู้หยุด" ในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงบทที่ 44  หากกล่าวในเชิงตรรกะ  คือ "รู้หยุด" ก่อเกิด "รู้จักพอ"  "หลักแหลมมากคล้ายโง่งม" คือภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่!


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 44 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งพลัง


[ส่วนผู้ที่สละได้ ยิ่งสละยิ่งได้]


ขอมอบคติธรรมจากคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 44 “รู้จักพอไม่อัปยศ”


11. เดิมทีมนุษย์ล้วนมีชีวิตที่ดี การ “รู้จักพอลดละความโลภ” คือคุณธรรมอันงดงามตามธรรมชาติของมนุษย์ หากเราอาศัย “คุณธรรม” เป็นข้ออ้างอิงในการสามารถรองรับ และใช้ “เต๋า” เป็นบรรทัดฐานของการรู้จักหยุดและพอ จึงทำให้ระบบการรองรับของชีวิตตนมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง


12. ไม่ว่าจะเป็นความคิดและจิตใจ หรือชื่อเสียง ผลประโยชน์ และทรัพย์สินเงินทอง มีเพียงสิ่งที่ถูกรองรับไว้ได้เท่านั้นที่มีคุณค่าต่อเรา ในทางกลับกัน ตราบใดที่เกินความสามารถในการรองรับของเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพียงใด ก็จะนำผลลัพธ์ด้านลบมาให้


13. เต๋าที่ยิ่งใหญ่มีศักยภาพในการปรับความสมดุลให้ทุกชีวิตในจักรวาล รวมถึงมนุษย์ด้วย แต่ศักยภาพประเภทนี้กลับค่อย ๆ สูญหายไปจากตัวมนุษย์แล้ว... สาเหตุมาจากมนุษย์ถือตนเป็นศูนย์กลางของโลก มองโลกธรรมชาติเป็นทาสของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ จึงทำลายสัญญาเจตนารมณ์แห่งฟ้าคนรวมเป็นหนึ่งซึ่งแฝงเร้นอยู่ในธรรมชาติด้วยตัวเอง


14. ยาบนโลกนี้ แต่ละขนานรักษาโรคได้เพียงชนิดเดียว แต่ยาขนานเอกของจิตวิญญาณ อันได้แก่ ภูมิปัญญา รักเมตตา เต้าเต๋อ และการทำได้จริง กลับมีพลานุภาพอันมหาศาล รักษาได้ทุกโรค


15. ในการดำเนินชีวิต คนที่ชอบอาศัยบารมีของผู้อื่น ในบางเรื่องเขาอาจได้เปรียบจริง แต่เมื่อมองระยะยาวแล้วเขาต้องเสียเปรียบมหาศาลแน่นอน เพราะผู้ที่ชอบอาศัยบารมีของผู้อื่น ยิ่งอาศัยยิ่งหมดตัว ส่วนผู้ที่สละได้ ยิ่งสละยิ่งได้


16. ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาในระดับสูงคือการชื่นชมซึ่งกันและกัน ระดับกลางคือเข้าใจกัน ระดับต่ำคือให้อภัยกัน หากแม้การให้อภัยยังทำไม่ได้ จึงเหลือเพียงการทำร้ายกันแล้ว ความเป็นสามีภรรยาคือการผสมผสานกัน มีเพียงเวลาที่นุ่มนวลเท่านั้นจึงผสมกันได้ หากแข็งกระด้างจะผสมกันได้อย่างไร


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 28 กันยายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1333)

* * *


** “大巧若拙”主要是做事方法上,不要过于追求技巧的完美,而要融汇贯通。融汇贯通才是大器之人,所谓“大器晚成”。“大辩若讷”主要是说在思想语言方面,不要那么好胜,好表现,而要懂得聆听他人意见,观照他人的内心,才能直指根本。“大巧若拙、大辩若讷”就是承接道德经第四十四章的“知止”。从逻辑上讲,就是“知止”导致了“知足”。“大巧若拙”是大智慧!

早安!* * *


28能舍得者,越舍越得

《道德经第44章分享暨能量月祝福》连载28


以下是第四十四章的悟道心得:


十一、人,原本都是好命的!“知足寡欲”正是人类天性中的美德,若以德为承载力的依据,以道为知足知止的标准,就能使自己的生命承载系统持续稳定。


十二、无论是思想精神、还是名利财货,只有能够被承载的才对我们有价值;反过来,如果超过了自己的承载力,再好的东西也会带来负面效果。


十三、大道有着调节宇宙中所有生命的功能,包括人类在内。但这种功能却在人类身上慢慢地消失了……其根源就在于人类把自己视为世界的中心,把自然当成了人类的奴隶。因此,自行破坏了天性中蕴藏的那份天人合一的契约精神!


十四、世上的药,每一副只能治一种病;而心灵的良药——即智慧与慈悲、道德与做到,却具有巨大的威力,可以疗愈所有病苦。


十五、生活中,那些爱沾别人光的人可能在某件事情上的确占了便宜,但从长远来看,一定会吃大亏。因为,爱沾光者,越沾越光;能舍得者,越舍越得。


十六、上等的夫妻关系是互相欣赏;中等的夫妻关系是互相理解;下等的夫妻关系是互相包容——如果连包容也做不到,就只剩互相伤害了。夫妻是一种融合,唯有柔软时才能融合;如果是坚硬的,那怎么能够融合呢?


赵妙果,2021年09月28日,第1333天

0 views0 comments
bottom of page