top of page

คำอำนวยพร 28 ตุลาคม 2564


** เมื่อปัดกวาดจนสะอาด  คนอยู่สบาย  จิตใจสะอาด  สื่อเชื่อมกับเทพได้ง่าย  ขอให้ท่านหยิบไม้กวาดขึ้นมา  ชำระล้างความโลภและไม่รู้จักพอในจิตใจ เมื่อโลกแห่งจิตวิญญาณสะอาดแล้ว  จุดอุดตันและไม่สบายที่อยู่ภายในจะทะลุทะลวง เราจะได้ในสิ่งที่ตนควรได้รับ มิใช่ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง หากคนเราสามารถควบคุมความทะยานอยากของตนได้ เรียกว่ามีเต๋า หากถูกความทะยานอยากควบคุม เรียกว่าไร้เต๋า ผู้ที่รู้จักพอได้ จึงจะสงบสุขและมั่งคั่ง


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[ไม่เห็นแก่ตัว จึงประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้]


คติธรรม บทที่ 45


11. ทุกครั้งที่สรรพสิ่งทั่วหล้ามีการเกิดใหม่ จะทำลายวัฏจักรเดิม ทำให้ในวัฏจักรใหญ่มีความบกพร่องปรากฏขึ้น บทบาทของ “ความบกพร่อง” ไม่มีวันหมดสิ้น เพราะระเบียบของจักรวาลมี “ความบกพร่อง” นี้อยู่ การเติมเต็มความบกพร่องบนเส้นทางฝึกปฏิบัติ คือความสมบูรณ์แบบที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตลอด เป็นสภาวะของชีวิตใหม่และการสร้างสรรค์เสมอ ทั้งยังเป็นแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ไม่มีวันหมดสิ้น


12. สภาวะสูงสุดของการฝึกปฏิบัติคือการย้อนคืนสู่ความเรียบง่ายที่เป็นจริง หลังจากรุ่งโรจน์แล้วยังสามารถกลับสู่ความเรียบง่ายธรรมดาได้ เมื่อฝึกปฏิบัติและประสบความสำเร็จถึงสภาวะสูงสุดแล้ว จึงจะมีจิตใจกว้างขวางดั่งหุบเขา เมื่อเต็มเปี่ยมถึงที่สุดแล้วกลับจะว่างเปล่า แต่เห็นภายนอกเป็นเช่นนี้ อันที่จริง ในสภาวะนี้แฝงไว้ด้วยบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของ “มิเสื่อมสูญ” และ “มิจบสิ้น” นี่คือความแตกต่างทางธาตุแท้ที่สุดระหว่างเต๋ากับความ “ว่างเปล่า” และ “บกพร่อง” ทั่วไป


13. คนมากมายอยากรักษาการเสพสุขและสิ่งของที่มีอยู่ไว้ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของตนแล้ว แต่ความคิดนี้จึงฝ่าฝืนข้อห้ามของความ “ตระหนี่” และ “สมบัติล้นฟ้า” ผลย่อมเป็นภัยพิบัติที่ต้อง “สิ้นเปลืองมาก” และ “เสียหายยับเยิน” ความเปี่ยมล้นที่แท้จริงเปรียบเสมือนน้ำตกที่ไหลเชี่ยวลงจากเขาสูง ทั้งไหลอยู่ในป่าเขาลำเนาไพร และรวมตัวกันเป็นหนองบึงได้ นี่คือบทบาทของความ “ว่างเปล่า” สิ่งที่มีชีวิตชีวาจะเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีบทบาทมิจบสิ้น


14. เส้นทางการโคจรของเต๋าธรรมชาติมีความคดงอ การเคลื่อนที่ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลก แม้แต่กาลเทศะและแสงล้วนแต่คดงอ ผู้ฝึกปฏิบัติที่ทำตามเต๋าจะเข้าใจหลักเหตุผลของ “ยอมน้อมรับจึงรักษาความบริบูรณ์ โค้งงอยืดตรงได้” อย่างชัดเจน ดังนั้น เขาจึงไม่เคยแย่งชิงชื่อเสียง ผลประโยชน์ และผลงานกับชาวโลก แม้จะดูคล้ายเสียเปรียบ แต่อันที่จริงกลับรักษาความบริบูรณ์ไว้ได้ ชีวิตของเขากลับจะไม่มีอุปสรรค และเบ่งบานได้อย่างอิสรเสรี และเป็นเพราะไม่เห็นแก่ตัวนี่เอง จึงประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1362)

* * *


** 扫干净,人舒服;心干净,神相通。拿起扫帚,清理内心世界的贪婪和不知足,心灵世界干净了, 身体也干净了;内在堵塞、不舒服的地方也就通畅了。得,要得自己应得到的,而不是非分之得。人能自控贪欲 , 就是有道 ; 人被贪欲所控, 就是无道。能做到知足的人 , 才能平安富贵。

早安!* * *


28无私,才能成就大私

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载28


第四十五章 悟道心得


十一、天下万物的每次创生,都会打破原有的循环系统,使大循环中出现缺口——“缺”的功用永无穷尽。正因为宇宙秩序有这个“缺”,修行路上的补缺,就永远是完美的现在进行时;是常新的生命状态、创造状态;也是永不枯竭的可再生能源。


十二、修行的最高境界是返璞归真,是灿烂之后能够归于平淡。修养和成就到了最高境界,才会虚怀若谷;丰盈到了极处,反而空空如也。但表面上看似如此,实际上这个境界中却蕴含着“不弊”和“不穷”的伟大功效——这就是大道与一般的“冲”和“缺”最本质的区别。


十三、很多人想把现成的享受、现成的东西,永远保住不动——认为这已经是属于自己的了!但这样就犯了“甚爱”与“多藏”之忌,结果必然是“大费”和“厚亡”之祸。真正的盈满就像瀑布一样奔流而下,既可以潜行山林,也可以汇溪聚潭——这就是“冲”的作用。活的东西永远在流动,所以才能其用无穷。


十四、天道的运行轨道是弯曲的,世间的一切,连时空、光线的运动也都是弯曲的。效法大道的修行者清楚“曲则全,枉则直”的道理,所以他从不与世人争名、争利、争功,虽然看似受了委屈,实际上却得以保全——他的生命反而能不受阻碍、自在绽放。正因为无私,才能成就大私。


赵妙果,2021年10月28日,第1362天

0 views0 comments
bottom of page