top of page

คำอำนวยพร 28 ธันวาคม 2564** คุณลักษณะพิเศษของอริยบุคคลคือ "มีความเป็นหนึ่ง"  ซึ่งเป็นแนวคิดหลักและประเด็นสำคัญของคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" ทั้งเล่ม ดังเช่น คัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 39 ที่กล่าวว่า "ฟ้าเป็นหนึ่ง  ดินเป็นหนึ่ง  เทพเป็นหนึ่ง  ธัญพืชเป็นหนึ่ง  ทุกสิ่งเป็นหนึ่ง  เจ้าเมืองมีความเป็นหนึ่ง"  สักษณะพิเศษของ "มีความเป็นหนึ่ง" คือ ไม่ทะยานอยาก  อู๋เหวย  ไม่แย่งยื้อ  อู๋เหวยกลับประสบความสำเร็จทุกประการ


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[มีเพียงการยินดีส่งเสริมผู้อื่น จึงจะเป็นการปกป้องตนเองที่ดียิ่งขึ้น]


คติธรรม บทที่ 47


12. ใครก็ไม่มีสิทธิ์ยกย่องตนเองว่า “มีเต๋า” ทั้งนั้น การสำคัญว่าตนเป็นต้นตำรับแท้และมีเต๋า ผลคือย่อมห่างไกลจากเต๋านับหมื่นลี้ หากมีคนยกย่องเราว่า “มีเต๋า” ต้องรีบยกระดับจิตแห่งการละอายใจ

มีเพียงการแก้ไขปรับปรุงตนเองให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเท่านั้น จึงจะเดินบนวิถีที่ถูกต้องได้


13. ความยิ่งใหญ่ของอริยบุคคลคือ ยิ่งใหญ่แต่ไม่คิดว่าตนยิ่งใหญ่ แข็งแกร่งแต่ไม่คิดว่าตนแข็งแกร่ง มักวางตนอยู่ในที่ต่ำเสมอ เช่นนี้ทรัพยากรและผู้มีความสามารถจึงหลั่งไหลไปรวมตัวที่เขา ความรักก็ห้อมล้อมเขา เพราะหน้าที่ของความรักคือแสวงหาสถานที่ที่ต่ำ ว่างเปล่า และกว้างใหญ่ที่สุด มีเพียงการยินดีส่งเสริมผู้อื่น จึงจะเป็นการปกป้องตนเองที่ดียิ่งขึ้น


14. เต๋ามิใช่ศาสตร์ลี้ลับ แต่เป็นต้นธารที่ถือกำเนิดก่อนฟ้าดิน ร่างของเต๋าคือความ “ไร้” ที่ ผลุบๆ โผล่ๆ และเลือนราง บทบาทของเต๋าคือ “เต๋ากว้างใหญ่ไพศาล มีบทบาทมิรู้สิ้น” มีเพียงการฝึกฝนและพิสูจน์ภายใน จึงจะสามารถสำรวจความอัศจรรย์ของจักรวาล และบรรลุเต๋าแห่งฟ้าดินได้ มนุษย์ก็เกิดจากเต๋า การกระทำของเราจำเป็นต้องสอดคล้องกับเต๋า จึงจะให้กำเนิดได้ไม่หยุดยั้ง และราบรื่นไร้อุปสรรค


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1422)

* * *


** 圣人的本质特征就是“抱一”。“抱一”是整个《道德经》的核心之核心的概念,也是《道德经》体系中的重点之重点!例如,《道德经》第三十九章中所说有“天得一,地得一,神得一,谷得一,万物得一,侯王得一”。“抱一”的本质特征就是无欲、无为、不争的无为而无不为。

早安!* * *


28只有甘愿托起别人,才能更好地守护自己

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载28


第四十七章 悟道心得


十二、没有谁有资格称自己“有道”。自以为正宗、自以为有道,结果必然是离道万里。若有人赞美您“有道”,要立刻升起惭愧心,只有不断修正完善自己,才能一直走在正道上。


十三、圣人的强大,是大而不自以为大,强而不自以为强,总能把自己摆在低位,那么资源和人才就会向他汇聚,爱也会一直眷顾着他。因为,爱的工作就是寻找最低、最空、最广大的所在。只有甘愿托起别人,才能更好地守护自己。


十四、道不是玄学,而是先天地生的本源。道的体是惟恍惟惚、寂兮寥兮的“无”;道的用是“道冲而用之或不盈”。只有内修内证,才能观宇宙之妙,得天地之道。人也是大道所生,所作所为也必须符合道,才能生生不息、通达无碍。


赵妙果,2021年12月28日,第1422天

1 view0 comments
bottom of page