top of page

คำอำนวยพร 28 เมษายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[หากไม่ลำบากกาย ความผาสุกและเกียรติยศย่อมไม่หนาแน่น หากไม่ทุกข์ใจ ภูมิปัญญาย่อมไม่เกิด]

คติธรรม บทที่ 51


8. การหยุดพร่ำบ่นคือจุดเริ่มต้นของการฝึกปฏิบัติ การรู้จักสำรวจตนเองคือมูลรากของการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้การเปลี่ยนความคิดคือเคล็ดลับของการฝึกปฏิบัติ อย่ามองความผิดของผู้อื่น สิ่งที่เรามองเห็นล้วนเป็นกฎแห่งกรรมของตน ใช้จิตที่โทษผู้อื่นมาโทษตนเอง ใช้จิตที่ให้อภัยตนเองมาให้อภัยผู้อื่น สถานการณ์ที่ยากลำบากมากมายจะแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ


9. น้ำใสได้ด้วยการตกตะกอน ภูเขาหนักแน่นได้ด้วยการหล่อเลี้ยงกำลัง การดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกัน มีเพียงการกลั่นกรองท่ามกลางการขัดเกลา และรอคอยท่ามกลางการยืนหยัด จึงจะใช้ชีวิตที่เหลือต่อไปได้อย่างอิสระและมั่นคง


10. ชะตาชีวิตครึ่งหนึ่งอยู่ในมือของฟ้า อีกครึ่งหนึ่งอยู่ในมือเรา เราต้องนิยามชีวิตด้วยตนเอง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้มิใช่โอกาส แต่เป็นพฤติกรรมและการวางตน มีเพียงการเล็งทิศทางให้ถูกต้อง ประกอบกับการยืนหยัดต่อสู้เป็นเวลายาวนาน เมื่อฟ้าเปิดจึงจะพบดวงจันทร์ที่สุกสกาว


11. ชีวิตคนเราไม่มีการรอคอยและพึ่งพิง มีเพียงการดิ้นรนต่อสู้และสร้างสรรค์ ระหว่างการเดินทาง รอยเท้าที่ชัดเจนที่สุดจะอยู่บนถนนที่มีดินโคลนมากที่สุด ในชีวิตคนเรา การเดินที่ช้าที่สุดมิใช่เดินซอยเท้าถี่ ๆ แต่เป็นการเดินวนไปวนมา จังหวะที่เร็วที่สุดมิใช่การพุ่งสุดตัว แต่เป็นการยืนหยัด


12. คนที่มีเป้าหมายกำลังวิ่ง คนที่ไร้เป้าหมายกำลังพเนจร เมื่อเริ่มมีความมุ่งมั่นจากจิตภายใน จึงจะเป็นคนที่มีคุณค่า หากเราใช้ชีวิตมุ่งสู่ด้านบวกอยู่ตลอดเวลา ทั่วหล้าไม่อาจขัดขวางเราวิ่งสู่ความสว่างไสวได้


13. เต๋าคือบรรทัดฐานสูงสุดของธรรมชาติ ขอเพียงฝึกปฏิบัติ ย่อมมีปาฏิหาริย์แน่นอน คนเรามีความทุกข์เพราะไม่กล้าเชื่อมั่นเต๋า มองเต๋าเป็นเพียง “หลักเหตุผล” เท่านั้น โดยมิได้แปรเปลี่ยนเต๋าให้เป็นพลัง ทันทีที่จุดเต๋าในใจให้สว่างไสวขึ้น ทุกสิ่งจะเป็นเหมือนฟ้าหลังฝน ขอเพียงลงมือทำ ย่อมต้องได้ผล จงเชื่อมั่นตนเอง จึงจะพบเห็นปาฏิหาริย์


14. คนส่วนมากมองผลสำเร็จที่นิพพาน แต่กลับมองข้ามการฝึกฝนหลอมหล่อท่ามกลางความยากลำบาก กล่าวสำหรับสวรรค์แล้ว ความเมตตาที่แท้จริงคือการฝึกฝนหลอมหล่อมนุษย์อย่างเข้มงวด โดยมิใช่ปล่อยให้มนุษย์ใช้บุญเก่าอยู่ในโซนสบาย เต๋าธรรมชาติมีความสมดุล หากไม่ลำบากกาย ความผาสุกและเกียรติยศย่อมไม่หนาแน่น หากไม่ทุกข์ใจ ภูมิปัญญาย่อมไม่เกิด


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 28 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1544)

* * *


28身不苦则福禄不厚,心不苦则智慧不开

《道德经》第51章暨连接月祝福连载28

第五十一章 悟道心得


八、停止抱怨是修行的开始,懂得反省是修行的根本,学会转念是修行的诀窍。不要看别人的错,我们看到的都是自己的因果。以责人之心责己,以恕己之心恕人,很多困局将自动解锁。


九、水的清澈,在于懂得沉淀;山的厚重,在于懂得畜势;生活也是如此,唯有在磨砺中沉淀、在坚持中等待,才能坚定自如地走好余生。


十、命运,一半在上天手中,一半在我们掌心。人生是自己演绎的,能改变命运的不是机遇,而是品行和态度。只有锚定正确方向,再加以持久奋斗,才能守得云开见月明。


十一、人生没有等和靠,只有拼搏和创造。旅途中,最清晰的脚印都在最泥泞的路上。人生中,最慢的步伐不是跬(kuǐ)步,而是徘徊;最快的节奏不是冲刺,而是坚持。


十二、有目标的人在奔跑,沒目标的人在流浪。从内心开始奋起,才能成为有价值的人;永远向阳而行,全世界都挡不住我们奔向光明。


十三、道,是自然最高的准则,只要践行,必有奇迹。而人的苦,恰好在于不敢相信道,只把道当作“道理”,而没用做到将之化为力量。一旦点亮心中的道,一切都将柳暗花明。只要做,就有效,相信自己,才见奇迹。


十四、多数人只看到凤凰涅槃,却忽略了它在烈火中的淬炼。对上天而言,真正的慈悲是对人的严格磨炼,而不是让人在舒适区里消耗福报。天道平衡,身不苦则福禄不厚,心不苦则智慧不开。


赵妙果,2022年4月28日,第1544天

0 views0 comments
bottom of page