top of page

คำอำนวยพร 29 กันยายน 2564

Updated: Oct 11, 2021


** ชาวโลกชอบความรีบร้อน  แต่เมื่อ "รีบร้อน" จนถึงที่สุดแล้วย่อมต้องหวนคืนสู่ความสงบนิ่ง  หากคนเรารีบร้อนไปเรื่อย ๆ  พลังชีวิตจะหมดลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นจึงต้องรักษาความสงบนิ่ง  ความอ่อนนุ่ม  และอู๋เหวยไว้  จึงจะรักษาชีวิตอันทรงภูมิปัญญาไว้ได้


ความหมายของ "สงบนิ่งคือวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า" ตรงกับคัมภีร์เต้าเต๋อจิงบทที่ 44 รู้จักพอไม่อัปยศ ที่กล่าวว่า "รู้จักพอไม่อดสู  รู้หยุดได้เหมาะไม่มีภัยร้าย  จึงอยู่เย็นเป็นสุขยาวนาน"  และยังเชื่อมโยงกับบทที่ 43  "การสอนโดยไร้วาจา 'อู๋เหวย' มีคุณ  โลกนี้คนทำได้มีน้อยมาก" สบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้าคือวิถีทางที่จำเป็น  การรักษาความสงบนิ่ง  คือการรักษาความอ่อนนุ่ม  อู๋เหวย  และรู้จักพอ


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 44 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งพลัง


[แวดวงรอบตัวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและทิศทางของชะตาชีวิตได้]


ขอมอบคติธรรมจากคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 44 “รู้จักพอไม่อัปยศ”


17. ยุคสมัยนี้ กฎเกณฑ์ที่ห้ามมิให้ชายหญิงใกล้ชิดกันได้ล้าสมัยไปนานแล้ว แต่การคบหากันระหว่างเพศตรงกันข้ามต้องหนักแน่นและเป็นมิตร การเดินเหินและพูดจาต้องรักษาระยะห่าง เพราะการวางตัวที่มีอารยะ จะหล่อเลี้ยงความสง่างามและอายุยืนยาว


18. เคล็ดลับของความผาสุกคือ รักเมตตาอยู่เสมอ อ่อนน้อมอยู่เสมอ ดีงามอยู่เสมอ ให้อภัยอยู่เสมอ กระตือรือร้นอยู่เสมอ วิริยะก้าวหน้าอยู่เสมอ สุขุมอยู่เสมอ สงบนิ่งอยู่เสมอ สำนึกบุญคุณอยู่เสมอ และปีติยินดีอยู่เสมอ ทำความดีโดยไม่นึกถึงการตอบแทน สงบเงียบอยู่ตลอด ยืนหยัดทำงานในมือให้ดี จึงจะเป็นการสั่งสมคุณธรรม และได้รับความผาสุกและผลตอบแทนที่คาดไม่ถึง


19. เมื่อเผชิญปัญหาแล้วลุกไม่ขึ้นหรือก้าวขาไม่ออก ล้วนเป็นเพราะความมืดในส่วนลึกของจิตใจได้สะท้อนภาพที่ยากลำบากออกมา ฉันเชื่อว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนแต่เพื่อให้ฉันตื่นรู้ ให้ฉันนับวันดียิ่งขึ้น ฉันเชื่อโดยสิ้นเชิงว่า ปลูกสิ่งใดไว้ย่อมได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น ในใจคิดถึงสิ่งชั่วร้าย ภัยพิบัติจะมา ใจคิดเรื่องสิริมงคล ความสุขจะมาถึง ขอเพียงเปลี่ยนแปลงความคิด คำพูด และพฤติกรรม สิริมงคลและความผาสุกจะมาเองโดยไม่ต้องเรียกหา


20. คุณค่าของชีวิตมิได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสิ่งที่ได้ครอบครองไว้มีมากหรือน้อย แต่อยู่ที่เราหล่อเลี้ยง เยียวยา ให้แสงสว่าง และปลุกชีวิตให้ตื่นได้มากเท่าไร ความสามารถและพรสวรรค์ทั้งหมดที่เรามีล้วนเป็นของขวัญที่สวรรค์ประทานมาให้ เพื่อให้เราตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา ประเทศชาติ สังคม และสรรพชีวิตทั่วหล้าได้ ท่านคิดเห็นอย่างไรเล่า


21. ชีวิตของผู้มีเต๋าต้องเรียนรู้การปรับแวดวงของตนให้ดีเยี่ยม แวดวงรอบตัวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและทิศทางของชะตาชีวิตได้ การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” คือทำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ให้เราสร้างกลุ่มเพื่อนร่วมกับปรัชญาเมธีโบราณ และก้าวหน้าไปพร้อมกับประเทศชาติและยุคสมัย


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 29 กันยายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1334)

* * *


** 世人好躁动,但“躁罢”必然归于静,人一直躁动下去,生命力很快枯竭。因此就主动守静,守柔无为,这样才是保养慧命。

清静为天下正,这与道德经第四十四章知足不辱中的“知足不辱,知止不殆,可以长久”的意义是一致的,同时与道德经第四十三章中的“不言之教,无为之益,天下希及之”也是意义上的珠联璧合。清静为天下正,是必定的大势所趋。守静就是守柔、无为、知足。

早安!* * *


29您的圏子影响生命的质量和命运的走向

《道德经第44章分享暨能量月祝福》连载29


以下是第四十四章的悟道心得:


十七、这个时代,关于男女授受不亲的清规戒律已经大江东流去了。但与异性交往依旧要稳重友善,行走谈话要保持一定距离——因为,文明的举止能够滋养生命的风采与福寿。


十八、幸福的秘密是:总是慈爱,总是谦卑,总是善良,总是包容,总是热情,总是精进,总是从容,总是淡定,总是感恩,总是喜悦。行善而没有获得福报的念头,始终默默无闻、坚持不懈地做好手头的事,这才是积德,才会得到意想不到的幸福与回报。


十九、所有站不起来、走不出去的遭遇,都是因为内心的黑暗所投射出来的困境。我相信:生命中所有的发生都是为了让我觉知、让我越来越好。我彻底相信:种下什么就收获什么——心想凶恶,灾就来;心想吉善,福就到。只要改变思维、语言和行为,吉祥福祉就是不求而自来的。


二十、生命的价值不在于占有了多少,而在于:我们能滋润多少生命、疗愈多少生命、点亮多少生命、撞醒多少生命!我们所有的天资能力都是上天所赐,是为了让我们报效父母、报效国家、报效社会、报效天地众生的,您觉得呢?


二十一、有道的人生要学会优化自己的圈子,圏子影响生命的质量和命运的走向。学用《道德经》是让我们的生命充满爱,让我们与古圣先贤共组朋友圈,让我们与祖国同行、与时代共进。


赵妙果,2021年09月29日,第1334天

6 views0 comments

Comments


bottom of page