top of page

คำอำนวยพร 29 ตุลาคม 2564


** คุณค่าสูงสุดของคนเรามิใช่ความมั่งคั่ง ชื่อเสียง ตำแหน่ง หรือความเฉลียวฉลาด แต่เป็นอุปนิสัยที่มีเต๋า ด้วยหลักเหตุผลเดียวกัน ระดับความเจริญของประเทศที่มีเต๋า จะแสดงออกมาเป็นท่าทีที่ปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่อ่อนแอ เช่นนี้จะสามารถลดความเสี่ยงของสังคมโดยรวมได้มาก เรื่องที่จำเป็นต้องทำ ขอเพียงมีเงื่อนไขที่สอดคล้อง ไม่ต้องขอร้องใคร ไม่ต้องให้สินน้ำใจ หรือดูสีหน้าอารมณ์ของใคร ทั้งยิ่งจะไม่มีใครมาทำให้เรื่องยุ่งยาก ผู้ที่มีเงินทองและมียศมีตำแหน่ง สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย แต่หากแม้ท่านไม่มีเงินทอง ก็ยังสามารถได้รับความเคารพที่คู่ควรได้ ไม่จำเป็นต้องดูสีหน้าหรืออารมณ์ของผู้คนไปทั่ว กรรมกรและคนงานไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ไม่มีความรู้สึกว่าใครเป็นชนชั้นล่าง แต่กลับกัน  อาชีพช่างเทคนิค ช่างประปา และไฟฟ้าจะมีรายได้สูงมาก ความเจริญของสังคมมิได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ  แต่อยู่ที่อุปนิสัยมีเต๋าของผู้คน


อรุณสวัสดิ์ * * *


** 对一个人最高评价,不是财富名位,不是机巧聪明,而是人性有道。同理,一个有道国家的发达程度很大程度上体现出对于弱势群体的态度,这样能极大地降低了社会的整体风险。需要办理的事情,只要条件符合,不用求人,不用送礼,不用看脸色,更不会有人在材料上刁难。有钱有地位,可以过的很爽,但是你即使没有钱,也能够得到相应的尊重,不用处处看人心情,看人脸色。不会说蓝领工人就做苦活脏活,没有低人一等的感觉,反而是水电暖气工、技术工人的收费是极高的。一个社会的发达不是经济,而是人性有道。

早安!* * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[พลังที่ทำได้จริงย่อมเหนือกว่าคารมคมคายทั้งปวง]


คติธรรม บทที่ 45


15. ขอเพียงสรรพกิจสรรพสิ่งได้มีพลังชีวิต จึงจะแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นได้ สรรพสิ่งในโลกมีรูปลักษณ์ร้อยแปดพันเก้า และมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน นั่นล้วนเป็นการรวมตัวกันตามเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ แต่ละคนล้วนมีภารกิจแห่งชีวิตตนที่เป็นหนึ่งไม่มีสอง มีเพียงการทำตนให้เป็นประโยชน์ในตำแหน่งของตนอย่างสงบเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงบทบาทของตนได้ ด้วยเหตุนี้ “ความหลักแหลมมาก” ที่แท้จริงคือ ใช้คนตามความสามารถ ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เลือก และได้ตามความต้องการ และมีเพียง “ความหลักแหลมมาก” เท่านั้นที่ไม่เห็นความสามารถและอวดผลงานของตน ดังนั้น จึงดูคล้ายโง่งมมาก แต่หลักแหลมมากคล้ายโง่งมสอดคล้องกับเต๋า มีเพียงสิ่งที่สอดคล้องกับเต๋าเท่านั้นที่คงอยู่ได้ยาวนาน


16. ผู้ที่ชอบโต้เถียง ไม่ว่าจะเพื่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ แต่การเอาชนะกันไปมา ทำให้ความประพฤติและคุณธรรมที่ดีงามหายไป มีจิตใจคับแคบ นิสัยเปลี่ยนเป็นเลวลง มนุษยสัมพันธ์แย่ลง ผลสุดท้ายคือ ความสามารถในการโต้แย้งที่เป็นเลิศกลับให้ร้ายต่อตัวเขาเอง “มีคารมคมคายดุจซื่อ ๆ ” เพราะสุภาพชนเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเป็นอย่างดี แม้พวกเขาจะไม่โต้เถียงกับผู้อื่น แต่ความประพฤติที่มีคุณธรรมของพวกเขากลับเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คนมากมาย สำหรับการพิสูจน์ความเป็นจริง พลังที่ทำได้จริงย่อมเหนือกว่าคารมคมคายทั้งปวง


17. คนเราหากยิ่งภาคภูมิใจในความสำเร็จ อาจยิ่งลืมตัวได้ง่าย ใจร้อนใจเร็ว ไม่มีความอดทนต่อทั้งผู้อื่นและตนเอง ถ้าเล็กน้อยก็พร่ำบ่นไปเรื่อย ถ้ารุนแรงอาจถึงขั้นขาดสติ ทันทีที่คนเราพบว่าตนเองอยู่ในสภาวะ “เหน็บหนาว” หรือ “ร้อนแรง” ที่ไม่สมดุล ต้องเตือนสติตนเองว่า รีบหันหลังกลับ นี่คือทักษะในการฝึกฝน “สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า”


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1363)

* * *


29实证为王,做到的力量胜过一切雄辩

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载29


第四十五章 悟道心得


十五、万事万物只有得其气,才能显其神。天地万物形态万千、禀赋各异,那都是因缘汇聚而生的无为之作。每个人都带有自己独一无二的使命,只有安住在自己的本位上,才能显出自身的功用来。因此,真正的“大巧”是因材致用、任物成功、不失时宜;也只有“大巧”才能不见其能、不显其功,所以好像很笨拙的样子。但大巧若拙合于道,只有合道的事物才能恒久长存。


十六、喜欢争辩的人,无非是在争名争利。但争来争去,优良的品德丢了、心胸狭窄了、脾气变坏了、人际关系恶化了,最后的结果是:卓越的辩才反而害了他自己。“大辩若纳”是因为君子明白人生的真谛,虽然他们不与人争辩,但德行却有目共睹——所谓实证为王,做到的力量胜过一切雄辩。


十七、一个人越是春风得意,就越可能忘乎所以、心浮气躁,对人对己都没有耐心——小则骂骂咧咧,大则失去理智。人一旦发现自己处于这种“寒”或“热”的不平衡状态时,就要警醒自己:赶紧回头,这就是修“清静为天下正”的功夫。


赵妙果,2021年10月29日,第1363天

1 view0 comments

Comments


bottom of page