top of page

คำอำนวยพร 29 ธันวาคม 2564** เต๋าคือมารดาของสรรพสิ่งทั่วหล้า "การฝึกธรรมะ" คือการเรียนรู้จิตใจของธรรมชาติผู้เป็นมารดา เมื่อเราใช้จิตใจของแม่ผู้เมตตาไปทำความเข้าใจทุกคนและทุกเรื่องราว  ไปสร้างความอบอุ่นให้จิตใจของแต่ละคน  เมื่อเราใช้มือของมารดาผู้เมตตาไปนำพาและค้ำชูผู้คน  ใช้ร่างกายไปดูแลและมอบอุทิศ  เราจึงจะเข้าสู่เต๋า  และแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของตนออกมาได้


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[เมื่อจิตภายในสงบนิ่ง ปรากฏการณ์ต่างๆ จึงเกิดขึ้นครบถ้วนได้]


คติธรรม บทที่ 47


15. หากอยากแยกแยะปรากฏการณ์ทั่วหล้าและการเคลื่อนไหวของเต๋าธรรมชาติให้ชัดแจ้ง สามารถอาศัยการทำคุณสมบัติให้เป็นอัตลักษณ์และชำระล้างกิเลส มารับภูมิปัญญาแห่งจักรวาลที่หลั่งไหลผ่าน แต่ผู้มีคุณธรรมจึงจะสามารถสงบจิตภายในได้ เมื่อจิตภายในสงบนิ่งแล้ว ปรากฏการณ์ต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นครบถ้วนได้ เมื่อขจัดอุปสรรคทางจิตวิญญาณออก จึงจะค้นพบปรากฏการณ์รอบทิศทางได้ครบถ้วน


16. การสำรวจหาสัจธรรม คือความหวังในส่วนลึกของจิตใจทุกคน หากคนเราไม่สามารถกุมกฎได้ เดินทางได้ยิ่งไกล ยิ่งศึกษาได้มากเท่าไร กลับจะยิ่งเลอะเลือน เข้าใกล้ความผิดพลาดมากยิ่งขึ้น แม้ฟ้าดินจะกว้างใหญ่ แต่อริยบุคคลใช้สติปัญญาในการรับรู้ แม้เต๋าธรรมชาติจะอยู่ไกลแสนไกล อริยบุคคลมองเห็นด้วยใจ ดังนั้น จึงเข้าใจเต๋าที่ไร้รูปได้


17. สำหรับการปฏิบัติเต๋า การเข้าใจเต๋าเปรียบเสมือนประสบการณ์ในการเข้าใจอย่างฉับพลัน ส่วนการปฏิบัติเต๋าสำหรับการเข้าใจเต๋าแล้ว ย่อมถือเป็นกระบวนการฝึกฝนอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจอย่างฉับพลันหรือค่อย ๆ ฝึกฝน ขอเพียงบ่ายหน้าเดินบนเส้นทางเต๋าอย่างไม่หยุดยั้ง ทุกคนล้วนสามารถสร้างเส้นทางของตนที่ไม่เหมือนใครได้ และบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้ในที่สุด ในจิตใจคนเราล้วนมีเมล็ดพันธุ์เต๋า อย่ามัวมองแต่ผู้อื่นจนเดินผิดเส้นทางของตน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1423)

* * *


** 道是天地万物共同的母亲,“为道”就是学习大道母亲的精神。当我们用一颗慈母的心去理解每个人、每件事,去温暖每颗心、每个灵魂;当我们用一双慈母的手去引领大家、托起大家;当我们用一副慈母的身躯去供养大家、奉献自己时,我们才能坐进此道,让自身伟大的创造力显露出来。

早安!* * *


29内心清静,才能万象俱生

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载29


第四十七章 悟道心得


十五、想认清天地万象和天道运动,可以透过自我品质的内化功夫以及净化欲念,来迎接宇宙智慧的流经。但有德者,才能内心清净。而内心清静,才能万象俱生;清除心灵蔽障,才会发现八方实象俱在。


十六、探寻真理,是每个人内心深处的渴望。人若不能把握规律,走得越远、学得越多,反而可能越迷茫、离谬误也越近。天地虽大,圣人知之以智;天道虽远,圣人见之以心,所以才能参悟无形大道。


十七、明道对于行道来说,类似顿悟的经历;而行道对于明道来讲,则属于渐修的过程。不管是顿悟还是渐修,只要在道上不断前行,人都会走出自己独一无二的道,最后到达目的地。人心中都有道的种子,不要光顾着看别人,而走错了自己脚下的路。十八、生活就是最好的道场,修道就是为了更好地生活。因此,工作、家庭、生活,吃饭、睡觉、劳动,所有具体事务都是您的道场,道场永远跟随着您。要达到心与道合一,唯一方法是修心养性,让心灵最高层次的功能发挥出来。


赵妙果,2021年12月29日,第1423天

3 views0 comments

Commentaires


bottom of page