top of page

คำอำนวยพร 29 มกราคม 2565**  การเป็นอริยบุคคลแห่งชีวิต ต้องฝึกฝนทักษะในการ “วางตนมีจิตหนึ่งใจเดียวกับคนทั่วหล้า” ความตั้งใจและความต้องการของคนเราไม่เหมือนกัน จะมีจิตหนึ่งใจเดียวกันจึงยากมาก แต่ทุกคนล้วนต้องการความรู้สึกที่มีความสุข ได้เก็บเกี่ยว และปลอดภัย ในจุดนี้ทุกคนต้องการเหมือนกัน  ดังนั้น  วิธีการของอริยบุคคลคือ “รักษา ‘ความเป็นหนึ่ง’ เป็นรูปแบบการปกครองทั่วหล้า” คำว่า “ความเป็นหนึ่ง” นี้ คือเต๋า  การ “รักษาความเป็นหนึ่ง” คือการเจียมเนื้อเจียมตัว ให้ผลงานเป็นของทั่วหล้า ให้ทุกคนเจียดพื้นที่ว่างไว้ และสัมผัสกับความสุขท่ามกลางการสอดคล้องเต๋า นำพาทุกคนให้หวนคืนสู่เต๋าด้วยตนเอง ในเวลานี้  แม้สภาพที่เป็นรูปธรรมของแต่ละคนจะต่างกัน  แต่ทิศทางใหญ่ตรงกัน  ดังนั้น  จึงเติมเต็มซึ่งกันและกันได้  และมีจิตหนึ่งใจเดียวกัน


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[ภูมิปัญญาและการเข้าใจเต๋าต้องแสวงหาและพิสูจน์ด้วยตนเอง]


คติธรรม บทที่ 48


13. คนเราต้องปกป้องฮวงจุ้ยในร่างกายของตนให้ดี นั่นคือการรู้จักพอ สำนึกบุญคุณ และวิริยะก้าวหน้าที่อยู่ภายใน แสดงออกเป็นภาวะที่ปีติสุข อ่อนเยาว์ และอ่อนน้อม บุญกุศลที่เรามีก่อนอายุ 35 ปีคือบุญกุศลที่บิดามารดาช่วยสร้างให้ แต่หลังจากอายุ 35 ปีคือบุญกุศลที่เราต้องสร้างด้วยตนเอง


14. ภูมิปัญญาและการเข้าใจเต๋าต้องแสวงหาและพิสูจน์ด้วยตนเอง พลังของการฝึกธรรมะไม่อาจหยิบยืม แย่งชิง หรือซื้อได้ แต่สามารถเข้าใจ สัมผัส และฝึกฝนได้ หากเราไม่ปิดประตู จักรวาลจะไหลผ่านเรา หากเราไม่ปิดกั้น เต๋าที่ยิ่งใหญ่จะโอบกอดเรา หากเราวิริยะก้าวหน้าอย่างกล้าหาญ การเติมเต็มในจิตตนจะสร้างความสำเร็จให้เรา


15. พละกำลังทั้งหลายในชีวิตมีไว้เพื่อบริหารจัดการตนเอง มิใช่เพื่อไปแทรกแซงผู้อื่น เมื่อผู้อื่นมีปัญหา ขอเพียงเราแก้ไขตนเอง คือ “อู๋เหวย สงบนิ่ง ไม่ก่อปัญหา และไร้ทะยานอยาก” ให้ได้ โลกรอบข้างจะดีเอง


16. มือของลูกคือมือแห่งการสร้างสรรค์ อย่าลิดรอนสิทธิการแสดงความรักของลูกไป การเจรจากับลูกมีประสิทธิ์ผลมากกว่าการกล่าวโทษอย่างรุนแรง ความเรียบง่ายและพึ่งตนเองได้สำคัญกว่าความฟุ่มเฟือยและการตามใจ ความรักแบบตามใจจะบ่มเพาะคนเนรคุณขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 29 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1454)

* * *


** 成为生命的圣人,要训练“歙歙焉为天下浑其心”的圣人功夫。人的心志不同、需求不同,要浑然一体很难。但每个人都需要幸福感、获得感、安全感,这一点所有人是一致的。所以,圣人的方法就是“抱一为天下式”,这个“一”就是道,“抱一”就是收敛自己,功归天下,给每个人腾出空间,让每个人都在合道中感受快乐,引导大家自发回归大道。此时,虽然每个人的具体情况不同,但大方向一致,反而能取长补短、浑然一体了。

早安!* * *


29智慧与悟道需要自求自证

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载29


第四十八章 悟道心得


十三、人一定要保护好自己身上的风水,那就是内在的知足、感恩、精进;表现出来就是喜悦态、年轻态和谦卑态。我们三十五岁以前的福报是父母帮着修的,而三十五岁以后的福报需要自己来修。


十四、智慧与悟道需要自求自证。为道的力量借不到、抢不到、买不到,但悟得到、觉得到、修得到。您若不关门,宇宙流经您;您若不封闭,大道拥抱您;您若勇猛精进,自性圆满必将成就您。


十五、人生所有精力都是用来管理自己,而不是去干涉他人的。别人发生问题,我们只要解决自己“无为、好静、无事、无欲”的做到,就会好了周围的世界。


十六、孩子的手是创造之手,不要剥夺孩子表达爱的权利。与孩子沟通比斥责有效,俭朴自立比奢靡溺爱重要,溺爱会在不知不觉中培养出白眼狼。


赵妙果,2022年1月29日,第1454天

0 views0 comments
bottom of page