top of page

คำอำนวยพร 29 มีนาคม 2565** การปลุก “หมอเทวดา” ที่อยู่ภายในของมนุษย์ให้ตื่นขึ้นมี 5 วิธีที่ได้ประสิทธิผล ได้แก่  ยิ้มแย้มอยู่เสมอ  เคารพยำเกรงอยู่เสมอ  ชำระล้างอยู่เสมอ  สำนึกบุญคุณอยู่เสมอ และยึดมั่นคุณธรรมอยู่เสมอ หากคนเราสามารถยอมรับความบกพร่อง  รู้จักสำนึกผิด  และแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความกระตือรือร้น  การสำนึกผิดคือการชำระล้าง ทันที่ได้กำจัดอุปสรรคในใจออกไป ท่อส่งพลังงานของชีวิตจะปลอดโปร่ง คัมภีร์เต้าเต๋อจิงบทที่ 42 กล่าวว่า "เต๋าให้กำเนิดหนึ่ง หนึ่งให้กำเนิดสอง สองให้กำเนิดสาม สามให้กำเนิดสรรพสิ่ง สรรพสิ่งประกอบด้วยหยินและหยาง หยินและหยางประสานเกิดสมดุล" เพราะเต๋าไร้รูปไร้นาม ไม่กระทำแต่ไม่มีสิ่งใดไม่ถูกกระทำ เต๋าเคลื่อนไหวและให้กำเนิดพลังที่ประสานเกิดสมดุลนี้ ฟ้าเป็นหนึ่งจึงสดใส ดินเป็นหนึ่งจึงสงบ เทพเป็นหนึ่งจึงศักดิ์สิทธิ์ ธัญพืชเป็นหนึ่งจึงสมบูรณ์ ทุกสิ่งเป็นหนึ่งจึงเติบใหญ่ เจ้าเมืองมีความเป็นหนึ่งจึงยุติธรรม ขอเพียงพลังเต๋าในดวงจิตถูกปลุกให้ตื่นขึ้น ชีวิตย่อมมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่นอน


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[กำจัดความผิดพลาดที่ผ่านมา สร้างสรรค์อนาคตที่งดงาม]


คติธรรม บทที่ 50


11. รอยยิ้มทำให้คนงดงามยิ่งขึ้น การให้อภัยทำให้เส้นทางยิ่งกว้างขวาง ความดีงามทำให้จิตใจยิ่งใสสะอาด ความอ่อนน้อมช่วยสั่งสมสนามแม่เหล็ก การสำนึกบุญคุณทำให้โชคดียิ่งขึ้น ภาวจิตที่กระตือรือร้นจะร่วมสั่นสะเทือนกับพลังที่กระตือรือร้น ความคิดที่มองโลกในแง่ร้ายย่อมดึงดูดเรื่องเคราะห์ร้ายมาถึงตัว การเลือกสรรทุกครั้งล้วนมีความสำคัญมากทั้งสิ้น


12. ทุกคนล้วนมีจุดอ่อน การฝึกปฏิบัติคือการปรับปรุงจุดอ่อน ทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ นี่มิใช่เรื่องง่ายเลย เพราะต้องศึกษาให้แตกฉาน และแน่วแน่ต่อความเชื่อมั่น ทั้งยังต้องศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ และรวบรวมพลัง สำหรับเหตุผลผู้อื่นบอกเล่าให้ท่านฟังได้ แต่เหตุผลมิใช่เต๋า เช่นเดียวกับฟิสิกส์ (หลักเหตุผลของวัตถุ) ที่ไม่ใช่วัตถุ เต๋าคือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและพิสูจน์ด้วยตนเอง


13. กำลังของมนุษย์ไม่อาจควบคุมความยืนยาวของชีวิตได้ แต่เราสามารถกุมคุณภาพของชีวิตได้ ปลูกฝังการยอมรับและความเข้าใจที่ถูกต้อง ปรับปรุงอารมณ์ที่ไม่ดี แก้ไขกิจวัตร ปฏิบัติตามทำนองคลองธรรม ควบคุมจิตใจสม่ำเสมอ ให้มีความยำเกรง ระวังคำพูด สงบปากสงบคำ ควบคุมพฤติกรรม และรู้จักหยุด เมื่อเวลาผ่านไปย่อมประสบความสำเร็จ


14. เมื่อเกิดเรื่องแล้วค่อยหาทางรับมือ ถึงแม้กระจกที่แตกไปแล้ว ต่อให้กลับมาประสานกันใหม่ย่อมมีรอยร้าวไปตลอด มิสู้ปฏิบัติตามกฎตั้งแต่แรกเริ่ม ไม่ทำตามอำเภอใจ หากคนเราไม่เพาะเหตุที่ชั่วร้าย ย่อมไม่มีผลร้าย


15. ทุกปัญหาล้วนเป็นโอกาสในการยกระดับ ขอเพียงตื่นรู้ว่าการคิดแบบใดของตนเป็นเหตุให้เกิดผลลัพธ์เช่นนี้ เมื่อชำระล้างความคิดที่ผิด ๆ ออกไป จิตก็ยกระดับได้แล้ว กำจัดความผิดพลาดที่ผ่านมาด้วยตนเอง จึงจะสร้างสรรค์อนาคตที่งดงามได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1514)

* * *


** 要唤醒我们内在的“神医”,有五个方法很有效:总是微笑,总是敬畏,总是清理,总是感恩,总是立德。人若能接受不足、觉知忏悔、积极改错,内心障碍一旦清除,生命的能量通道就会通畅——关系将和谐,做事将顺利,人生将幸福。道德经第四十二章中说“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳,冲气以为和”。这里道生一中的“一”太重要了,因为,道无名无形,无为而无不为,道动生出冲和之气的这股力量,天得一清,地得一宁,神得一灵,谷得一盈,万物得一生,侯王得一为天下正。只要心中道的力量被唤醒,生命必有奇迹发生。

早安!* * *


29清除过去的错误,创造未来美好

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载29

第五十章 问道心得


十一、微笑让人更美丽,包容让路更宽广,善良让心更纯净, 谦卑让磁场累积,感恩让运势扬升。积极的心态会与积极的能量共振,悲观的思想则把倒霉事吸引到身边。每次选择,都很重要!


十二、人人都有弱点,修行就是完善弱点,圆融生命。这不是简单的事,既要学以明理,坚定信念;还要学以致用,凝聚力量。道理,别人可以讲给您听,但道理不是道,就像物理不是物一样,道要自己去证悟。


十三、生命的长度人力无法掌控,但生命的质量我们能够把握。树立正确认知,调服不良情绪,改善生活习惯,遵循公理良知——常常律心、心有所畏;时时律言,言有所戒;日日律行,行有所止。假以时日,就是成功。


十四、出了事再想对策,即使破镜重圆,也终有裂痕。不如从一开始就遵循规律,不妄为造事,人不种恶因,就没有恶果。


十五、每个问题都是提升的机会,只要觉知自己哪种思维导致了这种结果,把错误的思维清理掉,心就升华了。主动清除过去的错误,才能创造未来的美好。


赵妙果,2022年3月29日,第1514天

4 views0 comments

Comments


bottom of page