top of page

คำอำนวยพร 3 กันยายน 2564

Updated: Oct 11, 2021


**  คนเราไม่ว่าตนจะมีนิสัยอย่างไร  ล้วนหวังให้ผู้อื่นซื่อสัตย์จริงใจกับเรา  อยากฟังคำพูดที่เป็นจริงจากผู้อื่น  เพื่อที่จะเข้าใจความเป็นจริงของสถานการณ์  ให้ตนเองสามารถตัดสินใจได้อย่างสะดวก

เป็นการปกป้องตนเองจากเหตุการณ์ต่าง ๆ  หรือแม้กระทั้งเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 44 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งพลัง


[หัวใจสำคัญของคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิงคือวิถีแห่งจิต” ]


คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” มาจากภูมิปัญญารวมหมู่ดั้งเดิมยาวนานของจักรวาล และยังเป็นการรวมบันทึกปัญญาขั้นเทพซึ่งได้ผ่านวิวัฒนาการในกาลเทศะมานับสิบล้านปี ท่านเหลาจื่อใช้อักษรห้าพันคำมาบอกเล่าบรรดาผลพวงที่เปิดเผยของกฎในจักรวาลด้วยรูปแบบที่สั้นกะทัดรัดและชัดเจนให้มนุษย์รับรู้ ในวันเวลาที่ค่อย ๆ ผ่านไป เราสามารถรักษาหนังสือขั้นเทพที่คงความบริสุทธิ์ปราศจากการเติมแต่งใด ๆ ถือเป็นหนังสือคู่มือชีวิต และเป็นหนังสือแห่งกฎเกณฑ์ รวมทั้งยังรักษาสัจธรรม ความลี้ลับ และสติปัญญาอันล้ำเลิศไว้ นับเป็นเกียรติภูมิของประชาชาติจีน และเป็นวัฒนธรรมจีนที่มีคุณูปการอันใหญ่หลวงและสำคัญต่อโลกมนุษย์อีกด้วย


เต๋าไม่มีอะไรที่ลึกลับ และมิได้สูงจนเอื้อมไม่ถึง เต๋าเหมือนน้ำธรรมดา คุณสมบัติของน้ำคือ ให้คุณประโยชน์แก่สรรพสิ่ง วางตนอยู่ที่ต่ำ และไม่ชิงดีชิงเด่น ดังนั้น หัวใจสำคัญของคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” คือวิถีแห่งจิต คือวิถีแห่งความอ่อนโยน วิถีแห่งความต่ำต้อย และวิถีแห่งการให้อภัย เพราะความอ่อนโยนเหมือนน้ำมิได้หมายถึงไร้ความสามารถ แต่เป็นการให้อภัย การให้อภัยสามารถหลีกเลี่ยงจากวัฏจักรแห่งความทุกข์ได้ หากเราสามารถอุทิศพลังของตนอย่างสุดความสามารถโดยไม่แก่งแย่งผลงาน ชื่อเสียง ลาภยศและผลประโยชน์กับผู้อื่น เช่นนี้ความถี่ของเราจึงเทียบเคียงกับเต๋า และสื่อเชื่อมกับสนามแม่เหล็กแห่งชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขได้แล้ว


หากสามารถวางตนอยู่ที่ต่ำสุด จึงจะมีความสูงศักดิ์ที่แท้จริง ยินยอมอยู่ที่ต่ำ อ่อนโยน แบกรับภาระ และสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น เช่นนี้แล้ว ชีวิตจึงปลอดภัยและราบรื่น ทุกครั้งที่เราให้คุณประโยชน์และหล่อเลี้ยงผู้อื่น ยังเป็นเวลาที่สวรรค์ได้ให้คุณประโยชน์และหล่อเลี้ยงเราด้วย ดังนั้น ต้องมีจิตเคารพยำเกรงผู้คนรอบข้างเสมอ จึงสามารถรับการสื่อสารที่ดีจากคนรอบข้างได้ หากไม่เคารพผู้อื่น ชะตาชีวิตตนจะไม่ราบรื่นเสมอ เพราะมีการสื่อสารเชิงลบมากมายเข้ามาก่อกวนเรา


คนเราสื่อเชื่อมกันด้วยสัญญาณและถ้อยคำภาษาพิเศษ ฉันต้องให้ความสำคัญกับถ้อยคำภาษาของตน เพราะถ้อยคำภาษาสามารถเนรมิตสวรรค์และนรกได้ การยอมรับและชมเชยผู้อื่นอย่างจริงใจจะทำให้ดวงจิตของตนจะรู้สึกสดชื่น จุดเด่นของเต๋าคือช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ต้นทุนมหาศาลของชีวิตคือการเกื้อกูลผู้อื่น ดังนั้น เมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่น ความคิดอันดับแรกของเราควร “ขอบคุณเขาที่ทำให้เรามีโอกาสได้รับใช้” เพราะเขาทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นอีกก้าวหนึ่ง


ชีวิตคนเราคือโปรแกรมที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ความคิดแวบหนึ่งก็คือคำสั่ง การฝึกฝนคุณธรรมคือต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง หากแสวงหาแต่สิ่งพิสดารอย่างเดียว ผลสุดท้ายเรื่องราวมักไม่สมดังใจหมาย เมื่อทำตัวเป็นคนธรรมดาจนคนอื่นเห็นว่าเราต่ำต้อย แต่เรากลับรู้ว่าความต่ำต้อยนี้เป็นความยิ่งใหญ่ ยอดเยี่ยม และมีแสงสว่างเก็บอยู่ภายใน เพราะมีเพียงการรักษาความต่ำต้อยไว้ ความสูงศักดิ์ของตนจึงสามารถประสบผลได้ ท่ามกลางชีวิตคนเรา มีเพียงคุณธรรมหนาแน่นเท่านั้นที่สามารถทำให้หลุดพ้นจากกรอบของกฎแห่งกรรมได้ และสามารถแก้ไขโปรแกรมชะตาชีวิตใหม่ได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 3 กันยายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1308)

* * *


** 人不管自己是什么性格,都希望别人能真诚相对,能听到别人的实话、真话,这样就能了解事情的真相,便于自己做出判断,从而在事情中保全自己,甚至获得正常的利益。即使是那些有意骗人的人,他们也想听到别人的实话、真话,从而达到他们不可告人的目的,但以自私自利为目的的骗人,毕竟是不道德行为,最终是不可长久的。


早安!* * *


03《道德经》的核心就是心道

《道德经第44章分享暨能量月祝福》连载03


《道德经》是来自远古的宇宙集体智慧;也是千万载时空演化运转后神性智慧的集录。老子以五千言的形式简单明了地把所有宇宙规律开显的结晶告知了人类——时光荏苒中,我们能保留下来这么一本纯粹的、无杂染的神性之书、生命之书、规律之书;能保留下来这个真理、这个天机、这个天智,这是整个中华民族的荣耀,也是中国文化对人类世界的重大贡献!


道并不神秘,也并非高不可攀;道像平凡的水那样——它的品德就是利他、处下和不争。所以,《道德经》的核心就是心道,这是柔弱的道、低位的道、包容的道。因为,柔弱如水不是无能,而是包容,包容可以避免痛苦的轮回!如果我能竭尽所能地贡献自己的力量,而不与别人争功、争名、争利、争高下,那我的频率就接近了道,也就联通了人生大平安的幸福磁场。


能够把自己压得低低的,这才是真正的尊贵。甘愿低下、甘愿柔弱、甘愿担当、甘愿利他,这样生命才能得以通达流畅——每当我利益、滋润他人之时,也是老天利益、滋润我的生命之际。所以,我对周围要常存敬畏之心,才能吸收到周围好的信息;若是对别人不尊重,自己的命运也会常常不顺,因为很多负面信息会来干扰我。


人与人之间都是由特殊的语言信号来联结的。我一定要重视自己的语言——语言能造天堂,也能造地狱!真诚地肯定和赞许别人,润泽的其实是自己的心灵。道的最大特点是帮助别人而不求回报,人生的最大本钱是有能力帮助他人。所以,当我帮助了别人时,第一念应该是“感恩您给我服务的机会”,因为是对方让我离成功更近了一步。


人的一生就是一个程序,一个念头就是一道指令,修德是一切的源头。若一味追求不平凡,往往倒会事与愿违。当平凡得让人感觉我很低下时,但我却知道自己低得大气、低得精彩、低得光华内敛。因为,只有守得住低下,才能成就自己的高贵。人生中,唯有厚德才能摆脱因果律的制约;也唯有厚德才能重新修改生命程序的数据。


赵妙果,2021年09月3日,第1308天

1 view0 comments
bottom of page