top of page

คำอำนวยพร 3 ตุลาคม 2564

Updated: Oct 11, 2021


** ทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นในชีวิตล้วนไม่อาจครอบครองได้ ทำได้เพียงเดินผ่านเท่านั้น ผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งทราบดีว่า ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสูญเสีย แต่เป็นเพียงการผ่านไปเท่านั้น และไม่มีสิ่งที่เรียกว่าล้มเหลว  แต่เป็นเพียงประสบการณ์เท่านั้น มองชีวิตด้วยจิตใจของการเดินทางท่องเที่ยว การได้รับ สูญเสีย ซ่อนเร้น และสิ่งที่เห็นทั้งหลาย ล้วนเป็นทิวทัศน์และความรู้สึก


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[อยู่ในตำแหน่งของตนอย่างสงบ จึงจะสามารถแสดงบทบาทของตนได้]


เต๋ามีพลังที่สร้างสรรค์ กว้างใหญ่ และสมดุล การสร้างสรรค์ หมายถึง มีเกิดจากไม่มี นำมาซึ่งพลังงานและสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งการสร้างสรรค์แต่ละครั้งจะทำลายระบบหมุนเวียนที่มีอยู่เดิม ทำให้เกิดช่องโหว่ขึ้น เมื่ออธิบายจากความหมายนี้ การมี “ช่องโหว่” ดำรงอยู่จะทำให้เกิดพลังงานเคลื่อนที่และหมุนเวียน ดังเช่นผู้บรรลุเต๋า แม้ว่าจะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทางเต้าเต๋อ แต่ “ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่” นี้ เป็นการฝึกฝนมาจากการดับชื่อเสียงและเกียรติยศ ด้วยเหตุนี้ จึงดูเหมือนมีข้อบกพร่อง แต่เพราะเป็นเช่นนี้ เขาจึงได้รับพลังที่หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย


สิ่งที่มีพลังชีวิตชีวาจะเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่นเดียวกับน้ำตกที่ไหลเชี่ยวลงจากเขาสูง ทั้งไหลอยู่ในป่าเขาลำเนาไพร และรวมตัวกันเป็นหนองบึงได้ แสดงให้เห็นถึงพลังของ “เปี่ยมล้นคล้ายว่างเปล่า แต่มีบทบาทมิจบสิ้น” อย่างเต็มที่ แต่คนส่วนมากกลับอยากรักษาการเสพสุขและสิ่งที่ถือครองอยู่ในปัจจุบันให้คงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง แต่สรรพสิ่งในโลกล้วนรวมตัวและแยกจากกันเพราะวาสนา ไม่มีการดำรงอยู่ใดที่เป็นของเราไปตลอดกาล ใครยึดติด ผู้นั้นจึงละเมิดต่อกฎ “ตระหนี่เกินไปจะสิ้นเปลืองมาก สมบัติล้นฟ้ากลับเสียหายยับเยิน” ผลสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างย่อมไม่เป็นไปตามที่ใจคนปรารถนา


ข้อเท็จจริงของจักรวาลคือ “กฎที่ไร้รูปควบคุมโลกที่มีรูป” แม้การโคจรของเต๋าเป็นการหมุนเวียนเป็นวัฏจักร ไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด เส้นทางการโคจรของสิ่งทั้งมวลล้วนเป็นรูปวงกลม ทุกจุดเริ่มต้นอันที่จริงแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้ฝึกปฏิบัติเจริญรอยตามเต๋าจะเข้าใจดีว่า การปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด รู้จักหยุด และรักษาความเป็นกลางคือ “ความเที่ยงตรงมาก” จิตใจที่เที่ยงตรงคือเต๋า การไม่แย่งชิงชื่อเสียง ผลประโยชน์ และผลงานกับชาวโลกดูคล้ายกับการเสียเปรียบ แท้ที่จริงแล้วคือการ “ยอมน้อมรับจึงรักษาความบริบูรณ์” ชีวิตของเขากลับจะไม่มีอุปสรรคและมีความเบ่งบาน นี่คือ “เที่ยงตรงมากคล้ายคดงอ”


ขอเพียงสรรพกิจสรรพสิ่งได้มีพลังชีวิต จึงจะแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นได้ สรรพสิ่งในโลกมีรูปลักษณ์ร้อยแปดพันเก้า และมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน นั่นล้วนเป็นการรวมตัวกันตามเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ ในการดำเนินชีวิต บางคนดูดวง ดูโหงวเฮ้ง ทำนายทายทัก ตรวจดวงชะตา พูดราวกับรู้ลึกรู้จริง แท้ที่จริงแล้วนั่นเป็นเพียงกลวิธีการวิเคราะห์คนและเหตุการณ์อย่างผิวเผินเท่านั้น แต่ละคนล้วนมีภารกิจแห่งชีวิตตนที่เป็นหนึ่งไม่มีสอง มีเพียงการทำตนให้เป็นประโยชน์ในตำแหน่งของตนอย่างสงบเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงบทบาทของตนได้ ด้วยเหตุนี้ “ความหลักแหลมมาก” ที่แท้จริงคือ ใช้คนตามความสามารถ ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เลือก และได้ตามความต้องการ และมีเพียง “ความหลักแหลมมาก” เท่านั้นที่ไม่เห็นความสามารถและอวดผลงานของตน ดังนั้น จึงดูคล้ายโง่งม นี่คือ “หลักแหลมมากคล้ายโง่งม”


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 3 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1337)

* * *


** 人生中出现的一切,都无法拥有,只能经历。深知这一点的人,就会懂得:无所谓失去,而只是经过而已;亦无所谓失败,而只是经验而已。用一颗浏览的心去看待人生,一切的得与失、隐与显,都是风景与风情。

早安!* * *


03安住本位,才能显出自身的功用

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载03


道具有创造、广大和平衡的力量。创造,就是无中生有,带来前所未有的能量和新事物。而每次创造都会打破原有的循环系统,使其中出现缺口。从这个意义上讲,有个“缺”的存在才能引发能量的流动与循环。就像得道者,虽然道德大成,但这个“大成”却是从灭名藏誉中修出来的,因此看起来就像有所缺失似的。但正因为如此,他才能源源不断地获得能量的流经。


有活力的东西永远在流动,就像瀑布一样,从山上奔流而下,既可以潜行山林,也可以汇溪聚潭,充分展现出了“大盈若冲,其用不穷”的力量。可大多数人却想把现在的享受、拥有的东西永远保持不变,但世间万物都是因缘而聚,也必因缘而散,没有任何存在能永远属于我们!谁执着,谁就触犯了“甚爱必大费,多藏必厚亡”的规律,结果必然不会尽如人意。


宇宙的真相是“无形的规律支配有形的世界”。既然大道的运行是周而复始、无始无终的,那一切万有的运动轨迹也都是圆形的,每一个起点实际上也是那个终点。因此,效法大道的修行者清楚:恪守规律、知止守中,这是“大直”——直心就是道;而不与世人争名、争利、争功,看似受了委屈,实际上是“曲则全”——他的生命反而能不受阻碍、得以绽放。这就是“大直若屈”。


万事万物只有得其气,才能显其神。天地万物形态万千、禀赋各异,那都是因缘汇聚而生的无为之作。生活中,有些卜卦的、看相的、摸骨的、说数的,好像讲得很到位、很深刻,实际上那只是识人辨物的皮毛、小术!每个人都带有自己独一无二的使命,只有安住在自己的本位上,才能显出自身的功用来。因此,真正的“大巧”是因材致用、任物成功、不失时宜;但也只有“大巧”才能不见(xiàn)其能、不显其功,所以好像很笨拙的样子。这就是“大巧若拙”。


赵妙果,2021年10月3日,第1337天

2 views0 comments

コメント


bottom of page