top of page

คำอำนวยพร 3 ธันวาคม 2564


**  เคล็ดลับ "วิถีแห่งการบำรุงรักษาสุขภาพ" ซ่อนอยู่ในคัมภีร์บทที่ 25  ท่านเหลาจื่อกล่าวว่า “คนเจริญรอยตามดิน  ดินเจริญรอยตามฟ้า  ฟ้าเจริญรอยตามเต๋า  เต๋าเจริญรอยตามธรรมชาติ”  กล่าวคือ  ฟ้าดินให้กำเนิดมนุษย์  เต๋าให้กำเนิดฟ้าดิน  หากมนุษย์อยากมีชีวิตที่ดี  จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ  นี่จึงจะเป็นการบำรุงรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานที่สุด  แก่นสารของการบำรุงรักษาสุขภาพคือจิตใจสงบนิ่ง  สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า  ความสงบนิ่งคือการบำรุงรักษาจิตใจ  บำรุงรักษาภูมิต้านทาน  และบำรุงรักษาคุณสมบัติให้สมบูรณ์  นี่คือมูลรากของชีวิต  การรักษาต้นธารไว้จึงจะเป็นการบำรุงรักษาสุขภาพ


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[การดำเนินชีวิตคือธรรมสถานในการฝึกปฏิบัติเต๋าที่ดีที่สุด เราฝึกฝนเต๋าเพื่อดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น]


โลกคือการสั่นสะเทือนของพลังงาน บรรดาปัญหาในชีวิตล้วนมาจากความรู้สึกที่สับสนวุ่นวาย เมื่อจิตใจคนกลับคืนสู่ความเที่ยงตรง สงบนิ่งและอู๋เหวย จะก่อเกิดขอบข่ายการสั่นสะเทือนเหมือนกับเต๋า โดยแสดงออกเป็นคุณสมบัติขั้นเทพ โลกจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย หากจิตใจคนเราไม่ซื่อสัตย์ มีความโลภและดื้อรั้น จะเกิดขอบข่ายการสั่นสะเทือนที่ตรงกันข้ามกับเต๋า โดยแสดงออกเป็นการกระทำที่เลวร้าย ฟ้าดินสับสนวุ่นวาย การฝึกปฏิบัติคือการทำให้พลังงานที่สับสนวุ่นวายหวนคืนสู่ความเป็นระเบียบ ทำให้ความคิดที่ผิดเพี้ยนหวนคืนสู่วิถีที่ถูกต้อง เมื่อทั่วโลกปฏิบัติตามเต๋า ภายในเปี่ยมด้วยภูมิต้านทาน สิ่งมิชอบไม่อาจกล้ำกรายความชอบได้ การดำรงอยู่ของภูตผีปีศาจทั้งหลายก็ไม่ทำให้เกิดเรื่องแปลกประหลาดที่คาดเดาไม่ได้อีกต่อไป ทุกคนล้วนเดินตามเส้นทางของตนเอง ทั่วหล้าจะสงบสุขเองตามธรรมชาติ


สรรพสิ่งทั่วหล้าล้วนเป็นเต๋า ในตัวทุกคนล้วนมีเต๋า เมื่อจิตใจสอดคล้องกับเต๋า คนเราจึงสามารถเข้าสู่มิติของเต๋าได้ และสื่อเชื่อมกับทรัพยากรของจักรวาล สัมผัสกับเต๋าที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งและตลอดเวลา การที่จะบรรลุถึงสภาวะที่จิตกับเต๋าประสานเป็นหนึ่ง มีวิธีการเดียวคือการทำจิตให้สงบนิ่ง ซึ่งการทำจิตให้สงบนิ่งต้องอาศัย “อู๋เหวย” ในการฝึกฝน อู๋เหวยมิใช่ไม่ทำอะไรเลย อู๋เหวยคือการกระทำที่ให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นโดย “ให้คุณไม่เป็นพิษเป็นภัย มอบอุทิศไม่คิดชิงดีกับใคร” อู๋เหวยคือการกระทำที่เรียบง่าย รักษาสภาวะที่ว่างเปล่าในตนเองไว้เสมอ อู๋เหวยคือการกระทำอันกระตือรือร้นที่ “ทำความดี วาจาดี คำนวณดี ปิดประตูดี และผูกดี” อู๋เหวยคือการกระทำที่ฝึกฝนจริงพิสูจน์จริง สั่งสมคุณธรรมล้ำลึกในระหว่างการทำงาน และทำให้ชีวิตหยั่งรากลึกมั่นคง มีอู๋เหวย จึงจะสามารถให้ศักยภาพระดับสูงสุดของจิตวิญญาณแสดงบทบาทออกมาได้


การฝึกปฏิบัติไม่ต้องแสวงหาจากภายนอกให้ลำบาก การเข้าใจและปฏิบัติตามเต๋าคือการแสวงหาจากตนเอง ฝึกฝน สัมผัส และกลายเป็นเต๋าของตน ระหว่างการดำเนินชีวิตให้ดีกับการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังมิได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใด เพราะการดำเนินชีวิตคือธรรมสถานในการฝึกปฏิบัติเต๋าที่ดีที่สุด เราฝึกฝนเต๋าเพื่อดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การทำงาน ครอบครัว และการดำเนินชีวิตล้วนเป็นธรรมสถานของฉัน ธรรมสถานจะอยู่กับฉันตลอดเวลา การฝึกปฏิบัติของฉันคือการทำเรื่องเล็ก ๆ ทุกเรื่องที่ผ่านมือให้ดี และแสดงถึงคุณสมบัติในรายละเอียด


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1398)

* * *

** “养生之道”之秘密,隐藏在道德经第二十五章中。老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这是说,天地生人,道生天地,人要想活好,就必须顺应自然规律,这才是最根本的养生。养生的精髓就是效法天地利而不害的心清静,清静为天下正。清静就是养足精气神、养足正气、养足品质,这是生命的根本。守住本源,才是养生。

早安!* * *


03生活是最好的道场,修道是为了更好地生活

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载03


世界是能量的震动,生命中所有问题都来自意识的混乱。人心归正,宁静无为,就会产生与大道相同的振幅,表现出来的就是神性品质,世界就井然有序;若是人心不古、贪婪执著,就会产生与大道相悖的振幅,表现出来的就是邪恶行径,天地就乾坤淆乱。修行就是让混乱的能量恢复有序,让颠倒的思维回归正道。当道行天下时,正气存内,邪不干正,各种妖异的存在也不再吊诡莫测,大家都各行其道,天下也自然安定了。


天下万物都是道,每个人身上都有道。当心与道相合时,人就能进入道的维度,联接宇宙资源,感受大道无时不在、无处不有。要达到心与道合一的境界,唯一的方法就是静心,而静心是通过“无为”练就的。无为不是不作为,无为是“利而不害,为而不争”的利他之为;无为是随时保持清空自己的淳朴之为;无为是“善行、善言、善数、善闭、善结”的积极之为;无为是实修实证、在做事中累积玄德、让生命深根固柢之为。无为,才能让心灵最高层次的功能发挥出来。


修行不需要向外苦苦追求。悟道、行道是向自身求,修自己的道,感受自己的道,成为自己的道。好好生活和认真修行之间并不矛盾。因为,生活就是最好的道场,修道就是为了更好地生活。所以,工作是我的道场,家庭是我的道场,生活是我的道场,我的道场永远跟随着我,我的修行就是做好经手的每件小事,在细节中展现品质。


赵妙果,2021年12月3日,第1398天

6 views0 comments

Comments


bottom of page