top of page

คำอำนวยพร 3 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[ความเมตตาคือภูมิปัญญาสูงสุดในโลก]


ทุกวันนี้โลกมิได้สงบ บางพื้นที่มีสงครามไม่หยุดหย่อน ผู้คนต้องพลัดพรากจากถิ่นฐาน ท่านเหลาจื่อคัดค้านสงคราม แต่มิได้ห้ามการใช้ทหาร ดังคำกล่าวที่ว่า “ชอบทำสงครามย่อมต้องสูญเสีย แต่หากลืมการทำสงครามย่อมตกอยู่ในอันตราย” กำลังทหารเป็นวิธีการรักษารั้วของชาติ และฟื้นฟูสันติภาพ แต่การทำสงครามต้องหยุดอยู่ที่ “ลุผลชอบธรรม” เท่านั้น จะก้าวล่วงไปมากกว่านี้มิได้ มิฉะนั้น หากเที่ยวก่อสงครามตามอำเภอใจ ย่อมทำให้ต้องได้รับภัยอันตราย


ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกล้วนมีผลสะท้อน เช่นเดียวกับการตีผิวน้ำ ใช้แรงไปมากเท่าไร จะได้รับแรงสะท้อนกลับมากเท่านั้น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลของอดีต และเป็นเมล็ดพันธุ์ของอนาคต ชีวิตหมุนเวียนอยู่ในกฎแห่งกรรมอย่างต่อเนื่อง หากขาดความเคารพยำเกรงต่อกฎแห่งกรรม แม้จะมีความรู้ความสามารถเหนือคนทั่วไป ก็เป็นเพียงผู้อวดความกล้าที่ไร้ปัญญา เพราะผู้ที่มองข้ามกฎ จะไม่มีวันหลุดพ้นจากพันธนาการของตนได้ ผู้มีปัญญาจึงสามารถใช้กฎมาอนุมานภัยและโชคได้


ความเมตตาคือภูมิปัญญาสูงสุดในโลก ฟ้ามีคุณธรรมที่รักชีวิต ต้องมีคุณธรรมเช่นเดียวกับฟ้าจึงจะมีความเมตตาที่แท้จริง ผู้นำที่มีคุณธรรมจะไม่ก่อสงครามด้วยความประมาทเด็ดขาด นี่มิใช่ความอ่อนแอ แต่เป็นความเมตตากรุณา ความเมตตาคือการให้ความสุขสันต์ กรุณาคือการช่วยดับทุกข์ สามารถทำให้ทั่วโลกสงบสุขและสรรพชีวิตมีสิริมงคลคือภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด


นับแต่โบราณมา ครอบครัว ประเทศ และทั่วหล้าไม่เคยแยกขาดจากกัน ครอบครัวบ่มเพาะเสาหลักให้ประเทศชาติ ประเทศปกปักรักษาความสงบให้ครอบครัว เมื่อบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ทั่วหล้าจึงเจริญรุ่งเรือง ในโลกมนุษย์ ความเกลียดชังกระตุ้นความเกลียดชัง ความรักปลุกความรักให้ตื่นขึ้น ขอให้เราจงอธิษฐานร่วมกันว่า ขอให้สงครามจงสงบในเร็ววัน ประชาชนมีชีวิตสงบสุข มีความสันติสุขระหว่างประเทศ และมีความสงบสุขระหว่างผู้คน


ขอให้เราจงร่วมกันปกปักรักษาสันติภาพ และอธิษฐานให้โลกสงบสุข


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1549)

* * *


03 慈悲是最高的智慧

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载03


当今世界并不安宁,局部战事不断,人民流离失所。老子反对战争,但不是禁止用兵。所谓“好战必亡,忘战必危”,武力确实是守卫家园、恢复和平的手段,但争战一定要止步于“有果而已”,绝不可越雷池一步。否则,穷(qióng)兵(bīng)黩(dú)武(wǔ),必受其害。


世间所有事都有回应,就像击打水面,用多大力,就受多大反作用力。每个发生既是过去的结果,也是未来的种子,人生就是在因果中不断循环。若缺乏对因果的敬畏,即使才华过人,也是逞匹夫之勇。因为漠视规律的人,永远无法超脱自我绑缚,智者才能以规律推知祸福。


慈悲是世间最高的智慧。天有好生之德,与天同德才有真正的慈悲。有德之君绝不会轻言战争,这不是懦弱,而是慈悲——慈是给与快乐,悲是拔除苦难。能让天下太平、众生吉祥,是最大的智慧。


自古以来,家国天下从不分离。家为国培养栋梁,国为家守护安宁,家国安康,天下才有繁盛。人世间,恨激发恨,爱唤醒爱,让我们一起祈祷:战事早日平息,人民安居乐业,国与国之间太平,人与人之间和平。


让我们一起守护和平,祈愿太平!


赵妙果,2022年5月3日,第1549天

3 views0 comments

Comments


bottom of page