top of page

คำอำนวยพร 3 มิถุนายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 53 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งอู๋เหวย


[ต้องปฏิบัติตามกฎสูงสุดที่เต๋าเจริญรอยตามธรรมชาติ]


มิถุนายนเป็น “เดือนแห่งอู๋เหวย”


อู๋เหวยคือภูมิปัญญาของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ อู๋เหวยคือการให้ความสำคัญกับความ “ไม่มี (อู๋) ” ในโลกแห่งจิตวิญญาณ และ “กระทำ (เหวย)” อย่างกระตือรือร้นในโลกแห่งวัตถุ หมายความว่า ความ “ไม่มี” ในโลกแห่งจิตวิญญาณคือ การปล่อยวางแนวคิด การยึดติด และการได้เสีย ส่วนการ “กระทำ” ในโลกแห่งวัตถุคือ การทำดีเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติตามหน้าที่และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ทำให้ดีสมบูรณ์แบบ ทั้งสองอย่างนี้ อย่างหนึ่งคือภาวจิต อีกอย่างหนึ่งคือ คำพูดและการกระทำ การที่ภาวจิตกับคำพูดและการกระทำล้วนเป็นเอกภาพกันภายในเต๋า คือสภาวะที่ดีที่สุดของชีวิต


อู๋เหวยต้องปฏิบัติตามกฎสูงสุดที่ “คนเจริญรอยตามดิน ดินเจริญรอยตามฟ้า ฟ้าเจริญรอยตามเต๋า เต๋าเจริญรอยตามธรรมชาติ”


“คนเจริญรอยตามดิน” หมายถึง คนเราต้องปฏิบัติตามแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล ใช้ความสงบและหนักแน่นมารองรับสรรพสิ่ง ในฐานะที่เป็นพลเมือง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศ ศีลธรรมจรรยาและระเบียบที่ดีงามของสังคม รวมทั้งประเพณีความเคยชินของท้องถิ่น หากคนเรารักชาติของตน รักผืนแผ่นดินที่ตนอยู่ ปรารถนาให้แผ่นดินและทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข เราก็จะเชื่อมกับมูลรากของแผ่นดินและประเทศชาติได้แล้ว เมื่อชีวิตมีมูลราก จึงจะยั่งยืนยาวนาน


“ดินเจริญรอยตามฟ้า” หมายถึง เมื่อคนเรามีความสงบและหนักแน่นจึงจะปฏิบัติตามฟ้าได้ การที่ฟ้าดินยืนยงได้ เพราะไม่อยู่เพื่อตน จึงอยู่ยั่งยืนได้ คุณธรรมสูงสุดของฟ้าดินคือ “ให้สรรพสิ่งเจริญพัฒนาโดยไม่ก้าวก่าย ให้เกิดโดยไม่ถือครอง เกื้อกูลโดยไม่หวังผล มีผลงานแต่ไม่อวดตน” ความประพฤติที่มีคุณธรรมคือ สมบัติไร้รูปที่ผู้ประสบความสำเร็จต้องมีพร้อม


เมื่อคนเราสามารถมอบผลงานให้เป็นของทั่วหล้า แผ่คุณธรรมครอบคลุมสรรพสิ่ง จึงจะเจริญรอยตามความสงบนิ่งและอู๋เหวยของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้ แม้มีผลงานแต่ลืมผลงาน จิตภายในไม่เอนเอียงและไม่เห็นแก่ตัว ปล่อยให้สรรพสิ่งเกิดและพัฒนาด้วยตนเอง เช่นนี้ ความเป็นมนุษย์จะสอดคล้องกับความเป็นเต๋า เมื่อสอดคล้องกับเต๋า จะเป็นการปลดปล่อยตนเองและเป็นตัวของตัวเอง “เต๋า” ที่ว่านี้คือ ความยุติธรรมของฟ้าดิน กฎของชีวิต และเป็นสัจธรรมเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่มีวันดับสูญ การศึกษาเต๋าไม่มีความลับ ขอเพียงฝึกฝนจริงจนถึงระดับที่เพียงพอ ทำงานด้วยความจริงใจและยืนหยัดได้ยาวนานเพียงพอ จะต้องตามหาเต๋าของตนกลับคืนมาได้อย่างแน่นอน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1580)

* * *


03 要遵守道法自然的终极规律

《道德经》第53章暨无为月03

六月是“无为月”


无为,是大道的智慧。无为,是在心灵世界中重视“无”,在现实世界中积极“为”——心灵中的“无”是放下概念、放下执著、放下得失;现实中的“为”是善始善终、尽职尽责、尽善尽美。这两者,一个是心态,一个是言行,心态与言行都统一在大道中,就是生命最好的状态。


无为,要遵守“人法地,地法天,天法道,道法自然”的终极规律:


“人法地”表示,人要效法大地,以静重而载万物。作为公民要遵守国家的法律法规、社会的公德良序、地方的风俗习惯。一个人,爱自己的祖国,爱脚下这方水土,盼着她好,盼着大家好,就与大地连根、与国家连根了。生命有根,才能长久。


“地法天”表示,人有静重才能效法天。天地能长久,是因为不自生,所以才能长生。天地的至德是“作而弗始,生而弗有,为而不恃,功成而弗居”,德行是成功者必备的无形资产。


人能功在天下、德被万物,才能效法大道的清静无为——虽有功但忘功,内心无偏无私,任万物自生自化,这样人性就与道性相合了。合道,就是绽放自己、成为自己。所谓“道”是天地的公道、生命的法则、颠扑不灭的唯一真理。学道没有秘密,只要实修程度够,诚心做事够,持之以恒够,就一定可以找回自己的道。


赵妙果,2022年6月3日,第1580天

1 view0 comments
bottom of page