top of page

คำอำนวยพร 30 กันยายน 2564

Updated: Oct 11, 2021


** เราต้องเข้าใจหลักเหตุผลของ "รู้ด้านตรง  รักษาด้านกลับ" และ "ทวนวิถีคือการเคลื่อนไหวของเต๋า"  เช่นนี้จึงจะสลาย "การแอบสมคบคิด" ได้  ซึ่งภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่จะทำให้อีกฝ่าย "เปลี่ยนแปลงเอง"  "ความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอ  มีคารมคมคายดุจซื่อๆ  และหลักแหลมมากคล้ายโง่งม" ทั้ง 3 ประการนี้ล้วนเป็นภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่  ดูคล้ายซื่อๆ โง่ๆ  แต่ในจิตใจกลับเข้าใจชัดเจน  คือการแสดงออกถึงสติปัญญาอันล้ำเลิศ  เพราะจิตใจสงบนิ่งไร้กิเลสจึงมีความเข้าใจและสติปัญญา  ประสาทสัมผัสทั้งหลายมีศักยภาพสูงสุด  ดังนั้น ความสงบนิ่งไร้กิเลสคือเกณฑ์พื้นฐานของผู้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่  การกำจัดความทะยานอยากคือวิธีการฝึกปฏิบัติสูงสุดที่ทำให้โลกสงบสุข  สามารถยุติสงคราม  และสร้างความผาสุกให้ประชาชน


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 44 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งพลัง


[อำนวยพรให้ท่านเติบใหญ่เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่ว]


ขอมอบคติธรรมจากคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 44 “รู้จักพอไม่อัปยศ”


การอำนวยพรจากอันผิงไท่


คำว่า “อันผิงไท่” คือเครื่องหมายสัญลักษณ์ของมูลนิธิเหลาจื่อเต้าเต๋อสากล “อันผิงไท่” มาจากเนื้อหาคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 35 ที่ว่า “เข้าใจและพลิกแพลงใช้เต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้ คนทั่วหล้าพึ่งพา ไม่มีอันตราย จึงสงบสุข”


อันผิงไท่เป็นตัวแทนของพลังที่สร้างสรรค์ กว้างใหญ่ไพศาล และสมดุลที่ปรากฏเป็นจริง อันผิงไท่เป็นตัวแทนจิตของตัวมนุษย์เอง และเป็นตัวแทนพลังคำอำนวยพรของท่านเหลาจื่อที่มีต่อมนุษย์ อันผิงไท่ยังเป็นตัวแทนของเราในการสำนึกบุญคุณต่อสรรพสิ่งในฟ้าดิน ประเทศชาติ มหาชนในสังคม บิดามารดา และชีวิตของตนเอง ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นสาธารณประโยชน์ใน “การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ ‘เต้าเต๋อจิง’ และขอคารวะต่อสี่ปรองดอง” ขอบคุณที่ท่านอาศัยการอ่านและประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” มาแสดงความรู้สึกในจิตใจของชีวิตที่มีต่อครอบครัวและประเทศชาติ


ขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อคิดจากการศึกษาของท่านที่วิเศษไม่มีใครเหมือน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เปี่ยมด้วยการตื่นรู้และการสำนึกบุญคุณ รวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านปฏิบัติด้วยจิตเมตตา ประสบการณ์ที่ท่านแบ่งปันในจดหมายหนึ่งเดือนหนึ่งฉบับสามารถให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตและสังคม ปลุกชีวิตให้ตื่น และยังสามารถสร้างสรรค์ชีวิตให้เจิดจรัส เป็นการมอบความรักแก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการอุทิศแด่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงในโลกอีกด้วย


การปฏิบัติที่ประสานการรับรู้กับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว ในแต่ละวันยังอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่าง ในแต่ละเดือนก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในแต่ละปีจะยิ่งเห็นผลปรากฏชัดเจนขึ้น แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไรนัก แต่หากกลับมาดูกันใหม่ทุกๆ 5 ปี จะเห็นทางด้านระดับความคิดและสภาพทางจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเลยทีเดียว เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี แล้วค่อยมองดูอีกที ก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียว


ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคุณงามความดีของการแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ท่าน ฉัน สังคม และฟ้าดิน


ขอให้แสงทองเหลืองอร่ามของเดือนแห่งพลังในเดือน ก.ย. ปี 2021 นี้จงแผ่สิริมงคลและอิสรเสรีอันยิ่งใหญ่แก่ท่าน ขออำนวยพรให้ผู้ที่ติดตามการชี้นำด้วยภูมิปัญญาจากคัมภีร์ “เต้า เต๋อจิง" อย่างต่อเนื่อง ได้เติบใหญ่เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่ว


ท้ายนี้ ขออำนวยพรให้ท่านจงสมความปรารถนาทุกประการอีกครั้ง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 30 กันยายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1335)

* * *


** 要懂得“知其正,守其反”、“反者,道之动”的道理,这样才能化“大阴谋”,即大智慧,让对手“自化”。“大直若讷,大辩若讷,大巧若拙”这三者都是大智慧,看起来傻乎乎的,却是内心极为明白,极为睿智的表现。之所以明白、睿智,是因为内心清静无欲,各个感官的观照能力极强所致。所以,清静无欲是大成功者做人的基本准则,清除欲望是让世界和平,消灭战争,人民幸福的最极致修行方法。

早安!* * *


30祝福您成长为既绽放又落地的生活英雄

《道德经第44章分享暨能量月祝福》连载30


安平泰祝福


“安平泰”来自《道德经》第三十五章中的“执大象,天下往,往而不害安平泰”。


“安平泰”代表创造、广大、平衡的实现力量;“安平泰”代表人的自性;“安平泰”代表老子对人类的祝福力量!“安平泰”代表对天地万物的感恩、对祖国的感恩、对社会大众的感恩、对父母的感恩和对自己生命的感恩——感恩您参与“道德经学用”的公益分享活动!感恩您通过诵读经典,绽放生命、服务社会的家国情怀。


谢谢您独一无二的心得分享!谢谢您充满爱与感恩的觉知故事!谢谢您慈悲光明的践行功德!您每月一信中能够温暖社会、温暖人生、撞醒生命、造化生命的分享,是对国家与社会的奉爱,是对天地众生的供养!


您知行合一的践行,在每天看来没有任何区别;在每月看来差异也是微乎其微;在每年看来差距虽然明显,但好像也没什么了不起;但在每五年来看的时候,那就是格局、境界和精神状态的巨大分水岭;等到了十年、二十年、三十年、四十年后再看的时候,也许就是一种人生对另一种人生不可企及的鸿沟了!


再次谢谢您感动你心我心、感动社会、感动天地的功德分享!


愿2021年九月能量月的金色之光洒向您的是大吉祥、大自在!祝福大家持续跟随《道德经》智慧的指引,成长为既绽放又落地的生活英雄!


再次顺祝诸事吉祥!


赵妙果,2021年09月30日,第1335天

4 views0 comments

Comments


bottom of page