top of page

คำอำนวยพร 30 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[ขอเพียงฝึกปฏิบัติ ย่อมมีปาฏิหาริย์แน่นอน]


คติธรรม บทที่ 52


13. ผู้อ่อนแอมักใช้ความล้มเหลวมากล่าวโทษผู้อื่น ผู้เข้มแข็งย่อมอาสาแบกความรับผิดชอบด้วยตนเอง หากประสบปัญหาแล้ววิ่งหนี ปัญหาจะคงอยู่ตลอด เมื่อกล้าเผชิญหน้ากับปัญหา จึงจะแก้ไขได้ราบรื่น หากตัดไฟแต่ต้นลมได้ จะไม่เกิดปัญหา วุฒิภาวะสูงสุดของคนเรา คือการยอมเก็บความคับข้องใจไว้ และผ่านอุปสรรคได้ด้วยตนเอง


14. การแสวงหาเต๋าต้องตั้งใจ ใจคือช่องทางที่ร่างกายเชื่อมกับโลกมิติสูง เมื่อเปิดใจกว้าง เต๋าจะไหลผ่านเรา ทำให้จิตผ่องใส เต๋าจะโอบกอดเรา เต๋ามิได้อยู่ภายนอก ไม่ว่าเวลาใด ขอเพียงเรียกหาเต๋า เต๋าในดวงจิตจะมาขานรับ


15. ต้นไม้สูงพันศอกมีราก แม่น้ำยาวหมื่นลี้มีต้นธาร เต๋าคือ “มารดาของโลก” ซึ่งเป็นมูลรากของสรรพสิ่ง และเป็นบรรทัดฐานสูงสุดของธรรมชาติ ขอเพียงฝึกปฏิบัติ ย่อมมีปาฏิหาริย์แน่นอน


16. วัตถุมีหัวมีท้าย เรื่องราวมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด เมื่อรู้ถึงต้นสายปลายเหตุ ย่อมใกล้ชิดเต๋า ทุกคนล้วนแต่มีเต๋า การรู้จักตนเองคือการหวนคืนสู่เต๋า การขัดเกลาคุณสมบัติจนเป็นอัตลักษณ์คือการใกล้ชิดเต๋า แบกความรับผิดชอบคือการปฏิบัติเต๋า การฝึกปฏิบัติความเป็นหนึ่งคือการสอดคล้องกับเต๋า ชีวิตคนเรามีเพียงร้อยปี ต้องขุดบ่อน้ำให้ลึก จึงจะพบตาน้ำ และมีน้ำดื่มตลอดชีวิต


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1576)

* * *


30只要践行,必有奇迹

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载30


第五十二章 悟道心得


十三、弱者总将失败怪罪他人,强者则主动担起责任。遇到问题就逃避,问题永远都在;遇到问题敢于面对,才能理顺化解;若能未雨绸缪,问题就不会发生。人最大的成熟,是收起委屈,风雨自渡。


十四、求道要用心,心是人体中链接高维空间的通道。把心敞开,道会流经您;让心清澈,道会拥抱您。道不在外面,无论何时,只要呼唤道,心中的道就会来应和。


十五、树高千尺有根,江河万里有源。“天下母”就是大道,这是万物的根,也是自然的最高准则,只要践行,必有奇迹。


十六、物有本末,事有始终,知所先后,方为近道。每个人都具足大道,认识自己是归道,亮化品质是近道,担当责任是行道,修行抱一是合道。人生只有百年,深挖一口井,才能找到源头,一辈子有水喝。


赵妙果,2022年5月30日,第1576天

0 views0 comments
bottom of page