top of page

คำอำนวยพร 30 มกราคม 2565** การเป็นอริยบุคคลแห่งชีวิต ต้องฝึกฝนทักษะที่ “ปวงชนต่างมองและฟังซึ่งกันและกัน”  การ “มองและฟัง” ในที่นี้มีความหมายแฝง 2 ชั้น ชั้นที่หนึ่ง เนื่องจากนิสัยของแต่ละคนเป็นเหตุ  มีเพียงให้ทุกคนทำงานตามสัญชาตญาณของตน  แสดงอุปนิสัย  และเป็นตัวของตัวเอง  คนเราจึงจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหมาย  สัมผัสได้ถึงชีวิตที่ดีงาม แล้วย้อนคืนสู่กมลสันดานที่เรียบง่าย ชั้นที่สอง  คนเราล้วนซาบซึ้งใจกับผู้มีคุณธรรมได้ง่าย จึงใส่ใจมองและฟังพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนและการเข้าสังคมจากพวกเขา อันที่จริง ทุกคนล้วนเป็นสภาพแวดล้อมของผู้อื่น การทำตนให้ดี คือการให้ทานที่ดีที่สุด


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนเราคือการกุมปัจจุบัน]


คติธรรม บทที่ 48


17. หากคิดแต่เห็นแก่ตัว โลภละโมบ โหดเหี้ยมอำมหิต แม้จะมีโอกาสช่วงเวลาหนึ่งก็ไม่อาจยั่งยืนยาวนานได้ ทุกคนล้วนมีชีวิตที่คู่ควรกับความประพฤติที่มีคุณธรรมของตนเท่านั้น มีเพียงการสั่งสมคุณธรรมล้ำลึก จึงจะแลกกับสิริมงคลสมความปรารถนามาได้ ส่งผลให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง และแผ่กุศลแก่ประชาชน


18. โรคร้อยละ 70 ของมนุษย์ล้วนเกิดจากจิตใจ ครอบครัวไม่ปรองดอง การดื่มเหล้าสูบบุหรี่ และได้รับสารอาหารมากเกินไปล้วนทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย สำหรับปัญหาสุขภาพ ตนเองใช้ได้ผลกว่าเทพยดาฟ้าดิน หมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง


19. ชีวิตคนเราคือองค์ประกอบของได้กับเสีย โชคกับภัย ความเป็นกับความตาย ไม่ว่าใครก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงจุดตกต่ำ สิ่งสำคัญที่สุดท่ามกลางอุปสรรคคือการคล้อยตามสภาพแวดล้อม สะสมกำลังเงียบ ๆ เพื่อการลุกขึ้น กฎแห่งความรักนี้มีพลังมาก สามารถดึงดูดภูมิปัญญารวมหมู่มาอำนวยพรและช่วยเหลือเรา


20. พลังตามธรรมชาติที่เรามีมาแต่กำเนิด เพียงพอที่จะช่วยให้ตนออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ สรรพสิ่งล้วนกำลังรักษาเรา มีแต่เราเองที่ไม่ยอมปล่อยวางตนเอง การฝึกฝนเต๋าคือการรวบรวมสมาธิ รวมจิตตั้งมั่นให้เป็นหนึ่งเดียว อาศัยการรวบรวมสมาธิก่อให้เกิดความก้าวหน้าขั้นพื้นฐาน


21. สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนเราคือการกุมปัจจุบัน โอกาสมักมีไว้เพื่อผู้ที่มีความรักอันยิ่งใหญ่ การพร่ำบ่นฟ้าดินและกล่าวโทษผู้อื่นไม่มีประโยชน์ การใช้ชีวิตให้รอดไปวัน ๆ คือการผลาญพลังชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ ขอเพียงรวบรวมสมาธิไว้ที่ความ “อยากทำงาน” ทุ่มเทพละกำลังไปกับการ “ทำงานจริง” และกำหนดเป้าหมายไว้ที่ “ทำงานสำเร็จ” ท้ายที่สุดจึงสร้างความสำเร็จให้ตนเองได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 30 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1455)

* * *


** 成为生命的圣人,要训练 “百姓皆注其耳目”功夫。这里的“注其耳目”有两重含义:一是由于各自性情使然,只有让大家按本性做事,展现个性,成为自己,人才活得有尊严、有意思,才能感受生活的美好,回归质朴的本性。二是大家都容易被有德之人感动,会不由自主将耳目专注于他们,学习其为人处世的方法。实际上,每个人都是别人的环境,做好自己,就是最好的布施。

早安!* * *


30人生最重要的是把握今天

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载30


第四十八章 悟道心得


十七、如果起心动念自私贪婪、残暴冷血,即使一时得势,也不可能江山永固。人只能拥有与德行相符的生活,只有累积玄德,才能置换一颗吉祥如意树,福荫子孙、泽被苍生。


十八、人类百分之七十的身疾都是心病引发的。家庭不睦易生病,抽烟酗酒易生病,营养过盛易生病。在健康问题上,自己比老天更管用,最好的医生就是自己。


十九、人生就是得与失、福与祸、生与死的组合。谁都难免遇到低谷,在逆境中,最关键的就是顺应环境,默默为崛起积蓄力量。爱的法则十分给力,它能吸引集体智慧来祝福我们、帮助我们。


二十、我们天生自带的力量,足以帮助自己从困境中走出来。万物众生都在疗愈我们,只有我们不肯放过自己。修道,就是收拾精神,并归一路,通过聚精会神,产生根本性突破。


二十一、人生最重要的是把握今天。机会总是留给大爱之人,怨天尤人没有用,混日子就是混掉生命力。只有把心思集中在“想干事”上,把精力投入到“干实事”上,把目标锁定在“干成事”上,最后才能成就自己。


赵妙果,2022年1月30日,第1455


1 view0 comments

Comments


bottom of page